Lớp 2 - Kiểm tra tháng 3

00:00

Điểm cao:

Vũ Bá Quân
10 điểm
yêu một người ko phải bởi vì người ầy đặc biệt mà bởi vì người ấy đem lại cảm giác khó quên trong tim mình
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Nguyễn Thọ Quân
10 điểm
Nguyễn Ngọc Thắng
10 điểm

Có 3561 người đã làm bài

[{"so11":4,"so12":5,"so21":8,"so22":16,"so31":3,"so32":15,"so41":3,"so42":2,"so51":6,"so52":18},{"m1":2,"m2":3},{"so1":4,"so2":7,"so3":3,"so4":9},{"so2":3,"so1":5,"idx":1},{"color":"#FF9900","shapeId":0,"shapeName":"hình tam giác","shapeId1":1,"num":"3","render":true},{"so1":1,"so2":2},{"k":3,"missed":3,"list":[6,8,9],"help":true},{"gio":3,"giay":0,"phut":45,"kieuchu":0,"correctAns":2,"help":false},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#fdff31"},{"pheptinh":"-","dv":1,"vitri":0,"so1":64,"so2":3}]
[{"num1":"20","num2":"2","num3":"5","num4":"6","num5":"3"},"2x3=6","<",{"ans1":"5x3=15","ans2":"15"},"1/3","2",["18","24","27"],"giodung",{"ua":["MN","NO","OP","PM"],"ta":["MN","NO","OP","PM"]},"34"]