Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 513

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 40 giây2016-04-22 17:01:49 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Phương Linh10 3 phút - 34 giây2015-03-05 16:25:31 4 Xem bài làm
3 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 0 giây2015-04-07 09:27:28 1 Xem bài làm
4 huhuhu10 4 phút - 8 giây2014-10-14 18:14:10 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Huy10 4 phút - 48 giây2015-04-23 21:28:53 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 5 phút - 29 giây2016-03-24 19:35:01 1 Xem bài làm
7 Trương Quang Đạt10 5 phút - 31 giây2014-05-17 16:06:37 3 Xem bài làm
8 to huyen trang10 7 phút - 7 giây2014-05-10 15:20:49 1 Xem bài làm
9 Le Dinh Huy10 7 phút - 57 giây2014-05-20 09:07:57 1 Xem bài làm
10 Nguyen Nhat Nam10 8 phút - 0 giây2014-10-17 15:24:35 3 Xem bài làm
11 Nghiêm Minh Hoàng10 8 phút - 4 giây2014-06-13 21:25:54 1 Xem bài làm
12 nguyen thanh tai10 8 phút - 13 giây2014-05-13 21:19:31 9 Xem bài làm
13 Nguyễn Hồng Nhiệm10 8 phút - 46 giây2014-07-21 15:46:26 1 Xem bài làm
14 Nguyen Tran Quang Huy10 8 phút - 53 giây2015-03-19 13:40:19 1 Xem bài làm
15 Bùi Thanh Huyền10 8 phút - 58 giây2016-11-14 20:39:38 1 Xem bài làm
16 Nguyen Tran Quang Huy10 9 phút - 1 giây2015-03-20 07:59:44 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Lân Hoàng10 9 phút - 36 giây2015-03-20 08:22:42 1 Xem bài làm
18 Lưu Hạ Anh10 9 phút - 45 giây2014-12-07 07:57:54 1 Xem bài làm
19 doremon10 9 phút - 50 giây2014-11-01 21:39:02 1 Xem bài làm
20 yen hai10 9 phút - 56 giây2015-07-22 10:19:34 1 Xem bài làm
21 Đàm Minh Quang10 10 phút - 47 giây2016-07-30 08:52:54 1 Xem bài làm
22 Dinh Thi Huyen Nga10 11 phút - 39 giây2016-08-20 20:22:48 1 Xem bài làm
23 Trần Thị Thanh10 12 phút - 12 giây2014-06-25 09:25:36 1 Xem bài làm
24 hoàng thị thu phương10 12 phút - 31 giây2014-05-14 05:19:23 1 Xem bài làm
25 Nguyen Tran Quang Huy10 12 phút - 53 giây2015-03-19 19:13:45 1 Xem bài làm
26 nguyen minh nghia10 13 phút - 4 giây2015-01-17 21:33:33 1 Xem bài làm
27 nguyentronganhtu10 13 phút - 15 giây2014-08-29 16:08:13 5 Xem bài làm
28 Phan Cu Bin10 13 phút - 48 giây2014-12-02 21:40:46 1 Xem bài làm
29 Hồ Anh Khôi10 14 phút - 36 giây2014-06-29 14:26:22 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thị Thủy10 14 phút - 53 giây2014-10-02 15:35:39 1 Xem bài làm
31 Nguyễn khắc Hào10 15 phút - 20 giây2015-02-25 15:55:07 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Bá Hùng10 15 phút - 31 giây2016-05-15 18:37:51 1 Xem bài làm
33 trần đức lương10 15 phút - 42 giây2014-07-12 06:25:12 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Đức Hiếu10 15 phút - 57 giây2014-06-21 11:31:55 1 Xem bài làm
35 Thuydung Nguyen10 16 phút - 1 giây2014-08-10 15:46:51 1 Xem bài làm
36 Đặng Thị Phương Liên10 16 phút - 11 giây2014-06-22 16:07:04 1 Xem bài làm
37 Phạm Cao Tuệ10 16 phút - 21 giây2016-08-15 21:14:29 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hoàng Tùng10 17 phút - 8 giây2015-02-18 17:18:02 2 Xem bài làm
39 hiendangan10 17 phút - 12 giây2014-07-15 19:33:10 1 Xem bài làm
40 buithitramy10 17 phút - 42 giây2014-05-17 08:36:34 1 Xem bài làm
41 Phạm Phương Thảo10 18 phút - 59 giây2014-05-26 21:05:50 1 Xem bài làm
42 Nguyen Thi Kieu Trang10 19 phút - 50 giây2016-04-28 19:13:04 1 Xem bài làm
43 Pham Minh Hieu10 20 phút - 5 giây2014-05-29 09:26:17 1 Xem bài làm
44 Lan Nguyễn Thị10 20 phút - 34 giây2015-05-23 15:43:04 1 Xem bài làm
45 phung nhat linhn 10 20 phút - 50 giây2014-08-04 20:14:35 1 Xem bài làm
46 cao thanh phuong10 20 phút - 53 giây2016-05-22 08:37:24 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hữu Tuấn Đạt10 21 phút - 17 giây2014-06-23 21:09:49 1 Xem bài làm
48 hoangkimoanh10 22 phút - 7 giây2014-07-17 15:55:32 1 Xem bài làm
49 phan thi thanh xuan10 22 phút - 39 giây2014-08-26 22:12:50 1 Xem bài làm
50 Hồ Xuân Trung10 22 phút - 45 giây2014-05-20 21:32:12 6 Xem bài làm