Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 303

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Thành Long10 7 phút - 40 giây2017-05-04 13:21:08 1 Xem bài làm
2 Ngô Thanh Giang10 8 phút - 31 giây2017-04-10 18:00:08 1 Xem bài làm
3 Lã Gia Hưng10 8 phút - 53 giây2017-03-06 14:01:53 1 Xem bài làm
4 Bùi Thanh Huyền10 8 phút - 58 giây2016-11-14 20:39:38 1 Xem bài làm
5 Đàm Minh Quang10 10 phút - 47 giây2016-07-30 08:52:54 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thảo Nguyên10 10 phút - 49 giây2017-05-19 20:20:03 1 Xem bài làm
7 Dinh Thi Huyen Nga10 11 phút - 39 giây2016-08-20 20:22:48 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hải Anh10 12 phút - 57 giây2017-02-28 14:16:13 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Bá Hùng10 15 phút - 31 giây2016-05-15 18:37:51 1 Xem bài làm
10 Phạm Cao Tuệ10 16 phút - 21 giây2016-08-15 21:14:29 1 Xem bài làm
11 cao thanh phuong10 20 phút - 53 giây2016-05-22 08:37:24 1 Xem bài làm
12 Nguyen Thi Hien Thao10 24 phút - 2 giây2017-07-04 08:34:02 1 Xem bài làm
13 Trần Hồ Như Ngọc10 25 phút - 58 giây2017-04-26 19:44:10 1 Xem bài làm
14 Trần Việt Hoài Thương10 26 phút - 8 giây2017-03-27 09:26:20 3 Xem bài làm
15 pham van khuya10 28 phút - 47 giây2016-07-10 21:26:32 1 Xem bài làm
16 huhu9.5 4 phút - 48 giây2017-01-11 12:37:55 1 Xem bài làm
17 Duong Thanh Minh9.5 5 phút - 33 giây2017-05-31 23:08:36 1 Xem bài làm
18 Những nàng công chúa Winx9.5 5 phút - 56 giây2017-06-27 15:31:23 1 Xem bài làm
19 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi9.5 6 phút - 31 giây2017-02-20 19:58:41 1 Xem bài làm
20 Trần Thị Hiền9.5 6 phút - 41 giây2016-08-02 21:07:42 1 Xem bài làm
21 nguyen thu phuong9.5 6 phút - 45 giây2017-04-02 22:31:57 1 Xem bài làm
22 Ngô Hải Đăng9.5 7 phút - 14 giây2016-06-03 08:12:31 1 Xem bài làm
23 lăng gia thành9.5 7 phút - 49 giây2016-12-11 08:21:35 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hương Giang9.5 8 phút - 41 giây2016-08-16 23:09:01 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Bảo Trâm9.5 8 phút - 54 giây2017-03-03 14:45:48 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a39.5 8 phút - 58 giây2016-05-07 16:51:36 4 Xem bài làm
27 Giang Vinh Loc9.5 11 phút - 7 giây2017-02-28 17:20:59 1 Xem bài làm
28 Mina Phương Anh9.5 13 phút - 6 giây2017-06-21 09:26:51 1 Xem bài làm
29 ngô khanh linh9.5 13 phút - 38 giây2017-08-18 15:54:46 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Vũ Anh9.5 14 phút - 5 giây2016-05-20 07:59:32 1 Xem bài làm
31 duong thang9.5 17 phút - 58 giây2017-07-07 21:53:06 1 Xem bài làm
32 NGUYEN DUY ANH9.5 18 phút - 43 giây2016-06-25 08:54:02 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Bảo Ngọc9.5 20 phút - 53 giây2016-05-02 18:03:13 1 Xem bài làm
34 nguyen khang9.5 20 phút - 53 giây2016-08-20 10:01:07 1 Xem bài làm
35 Phan Gia Han9.5 23 phút - 34 giây2016-07-28 18:11:54 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Văn Lý9.5 30 phút - 0 giây2016-05-21 17:23:20 1 Xem bài làm
37 Trần Quang Minh9 4 phút - 56 giây2017-04-06 08:54:46 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Thành Nam9 6 phút - 6 giây2016-05-01 20:32:48 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Ngọc Mai9 6 phút - 7 giây2016-07-09 09:27:32 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Xuân Bảo9 7 phút - 31 giây2017-01-25 23:47:00 1 Xem bài làm
41 Lisa Hachima9 8 phút - 24 giây2016-07-14 16:18:20 1 Xem bài làm
42 Lê Tiến Hưng9 9 phút - 2 giây2017-03-16 12:08:56 1 Xem bài làm
43 Lã Hoàng Quế Đan9 9 phút - 27 giây2017-03-05 10:27:44 1 Xem bài làm
44 Hoàng Thị Kim Liên9 9 phút - 35 giây2016-08-09 17:03:46 1 Xem bài làm
45 Vu THi Huyen9 9 phút - 40 giây2017-06-05 17:22:21 3 Xem bài làm
46 Hoàng Minh Sang9 10 phút - 2 giây2017-04-29 17:30:18 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Ngọc Anh9 10 phút - 41 giây2016-06-28 10:44:15 1 Xem bài làm
48 duc minh9 11 phút - 8 giây2017-02-17 20:53:54 1 Xem bài làm
49 Nguyen vu huan9 11 phút - 21 giây2017-04-16 16:49:31 1 Xem bài làm
50 Quan Tran9 11 phút - 37 giây2017-01-04 20:18:14 1 Xem bài làm