Lớp 4 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 259

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Thành Long10 7 phút - 40 giây2017-05-04 13:21:08 1 Xem bài làm
2 Ngô Thanh Giang10 8 phút - 31 giây2017-04-10 18:00:08 1 Xem bài làm
3 Lã Gia Hưng10 8 phút - 53 giây2017-03-06 14:01:53 1 Xem bài làm
4 Bùi Thanh Huyền10 8 phút - 58 giây2016-11-14 20:39:38 1 Xem bài làm
5 Đàm Minh Quang10 10 phút - 47 giây2016-07-30 08:52:54 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thảo Nguyên10 10 phút - 49 giây2017-05-19 20:20:03 1 Xem bài làm
7 Dinh Thi Huyen Nga10 11 phút - 39 giây2016-08-20 20:22:48 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hải Anh10 12 phút - 57 giây2017-02-28 14:16:13 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Bá Hùng10 15 phút - 31 giây2016-05-15 18:37:51 1 Xem bài làm
10 Phạm Cao Tuệ10 16 phút - 21 giây2016-08-15 21:14:29 1 Xem bài làm
11 cao thanh phuong10 20 phút - 53 giây2016-05-22 08:37:24 1 Xem bài làm
12 Trần Hồ Như Ngọc10 25 phút - 58 giây2017-04-26 19:44:10 1 Xem bài làm
13 Trần Việt Hoài Thương10 26 phút - 8 giây2017-03-27 09:26:20 3 Xem bài làm
14 pham van khuya10 28 phút - 47 giây2016-07-10 21:26:32 1 Xem bài làm
15 huhu9.5 4 phút - 48 giây2017-01-11 12:37:55 1 Xem bài làm
16 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi9.5 6 phút - 31 giây2017-02-20 19:58:41 1 Xem bài làm
17 Trần Thị Hiền9.5 6 phút - 41 giây2016-08-02 21:07:42 1 Xem bài làm
18 nguyen thu phuong9.5 6 phút - 45 giây2017-04-02 22:31:57 1 Xem bài làm
19 Ngô Hải Đăng9.5 7 phút - 14 giây2016-06-03 08:12:31 1 Xem bài làm
20 lăng gia thành9.5 7 phút - 49 giây2016-12-11 08:21:35 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hương Giang9.5 8 phút - 41 giây2016-08-16 23:09:01 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Bảo Trâm9.5 8 phút - 54 giây2017-03-03 14:45:48 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Khắc Minh Quân 4a39.5 8 phút - 58 giây2016-05-07 16:51:36 4 Xem bài làm
24 Giang Vinh Loc9.5 11 phút - 7 giây2017-02-28 17:20:59 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Vũ Anh9.5 14 phút - 5 giây2016-05-20 07:59:32 1 Xem bài làm
26 NGUYEN DUY ANH9.5 18 phút - 43 giây2016-06-25 08:54:02 1 Xem bài làm
27 nguyen khang9.5 20 phút - 53 giây2016-08-20 10:01:07 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Bảo Ngọc9.5 20 phút - 53 giây2016-05-02 18:03:13 1 Xem bài làm
29 Phan Gia Han9.5 23 phút - 34 giây2016-07-28 18:11:54 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Văn Lý9.5 30 phút - 0 giây2016-05-21 17:23:20 1 Xem bài làm
31 Trần Quang Minh9 4 phút - 56 giây2017-04-06 08:54:46 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thành Nam9 6 phút - 6 giây2016-05-01 20:32:48 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Ngọc Mai9 6 phút - 7 giây2016-07-09 09:27:32 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Xuân Bảo9 7 phút - 31 giây2017-01-25 23:47:00 1 Xem bài làm
35 Lisa Hachima9 8 phút - 24 giây2016-07-14 16:18:20 1 Xem bài làm
36 Lê Tiến Hưng9 9 phút - 2 giây2017-03-16 12:08:56 1 Xem bài làm
37 Lã Hoàng Quế Đan9 9 phút - 27 giây2017-03-05 10:27:44 1 Xem bài làm
38 Hoàng Thị Kim Liên9 9 phút - 35 giây2016-08-09 17:03:46 1 Xem bài làm
39 Hoàng Minh Sang9 10 phút - 2 giây2017-04-29 17:30:18 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Ngọc Anh9 10 phút - 41 giây2016-06-28 10:44:15 1 Xem bài làm
41 duc minh9 11 phút - 8 giây2017-02-17 20:53:54 1 Xem bài làm
42 Nguyen vu huan9 11 phút - 21 giây2017-04-16 16:49:31 1 Xem bài làm
43 Quan Tran9 11 phút - 37 giây2017-01-04 20:18:14 1 Xem bài làm
44 Đặng Hồng Đăng9 11 phút - 49 giây2017-03-26 06:07:48 1 Xem bài làm
45 Võ Hiền Hoàng9 16 phút - 15 giây2017-03-19 17:10:51 1 Xem bài làm
46 Chu Phạm Trâm Anh9 17 phút - 3 giây2016-06-13 11:27:43 1 Xem bài làm
47 NGUYEN THI NGOC ANH9 17 phút - 42 giây2016-06-29 09:07:36 1 Xem bài làm
48 NTD9 18 phút - 38 giây2017-03-20 17:52:58 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Đức Linh9 18 phút - 39 giây2017-04-03 21:10:31 1 Xem bài làm
50 hồ hoàng minh9 19 phút - 2 giây2016-05-30 22:43:19 1 Xem bài làm