Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 589

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Văn Mạnh10 2 phút - 12 giây2017-02-05 19:38:12 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 18 giây2017-03-27 22:27:32 1 Xem bài làm
3 Kaito Kid10 2 phút - 53 giây2017-03-10 21:45:51 1 Xem bài làm
4 Đỗ Duy Mạnh10 3 phút - 11 giây2016-10-13 12:58:04 1 Xem bài làm
5 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 17 giây2017-01-18 20:46:12 1 Xem bài làm
6 Trần Trọng Nghĩa10 3 phút - 23 giây2016-05-26 20:33:10 1 Xem bài làm
7 Trần Trí Cường10 3 phút - 37 giây2016-05-12 21:55:04 1 Xem bài làm
8 Lê Xuân Hải10 3 phút - 43 giây2016-11-28 12:50:46 1 Xem bài làm
9 Trần Thành Đức10 3 phút - 44 giây2016-11-22 10:18:57 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Duy Thịnh10 3 phút - 51 giây2016-09-03 08:49:41 1 Xem bài làm
11 Hoàng Thị Thanh Tâm10 4 phút - 36 giây2017-01-08 08:34:10 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 45 giây2016-05-02 15:24:39 1 Xem bài làm
13 Songoku10 4 phút - 58 giây2017-02-09 11:44:29 1 Xem bài làm
14 Băng hải tặc mũ rơm10 5 phút - 3 giây2017-02-24 18:50:54 1 Xem bài làm
15 Đỗ Thị Phương Lan10 5 phút - 5 giây2016-05-06 15:54:15 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Hương Giang10 5 phút - 6 giây2016-08-14 21:56:21 1 Xem bài làm
17 Lâm Thị Phương Anh10 5 phút - 9 giây2016-05-10 21:35:25 1 Xem bài làm
18 Đỗ Xuân Hoàng Khôi10 5 phút - 11 giây2017-03-03 21:24:27 1 Xem bài làm
19 Mai Đức Dũng10 5 phút - 20 giây2017-02-24 19:48:54 1 Xem bài làm
20 Lê Thi Ngoc Anh10 5 phút - 30 giây2016-11-09 13:34:50 1 Xem bài làm
21 TRAN QUANG HUY10 5 phút - 41 giây2017-02-10 22:28:38 1 Xem bài làm
22 Phạm Bá Hoàng Thạch10 5 phút - 43 giây2016-09-30 23:24:57 1 Xem bài làm
23 Khong Vu Minh Chau10 5 phút - 53 giây2017-03-01 09:47:05 1 Xem bài làm
24 Dũng Lương10 5 phút - 57 giây2016-10-09 15:09:38 1 Xem bài làm
25 Hoàng Trung Hải10 6 phút - 23 giây2016-05-29 12:31:24 1 Xem bài làm
26 PHẠM ĐỨC THỊNH10 6 phút - 25 giây2017-05-03 20:36:18 1 Xem bài làm
27 Hà An Nam10 6 phút - 26 giây2017-02-23 14:42:10 1 Xem bài làm
28 Đỗ Trung Dũng10 6 phút - 31 giây2016-09-01 20:44:25 1 Xem bài làm
29 Lê Hải Đăng10 6 phút - 51 giây2017-03-12 09:49:03 1 Xem bài làm
30 Lê Huỳnh Gia Hưng10 6 phút - 58 giây2016-08-13 21:15:12 1 Xem bài làm
31 Phạm Cao Tuệ10 7 phút - 27 giây2016-08-14 20:05:47 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Trần Thiên Phú10 7 phút - 39 giây2016-06-08 19:22:09 1 Xem bài làm
33 Đoàn Anh Đức10 7 phút - 40 giây2017-05-06 19:56:32 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thị Ngọc10 7 phút - 55 giây2016-07-22 18:28:39 1 Xem bài làm
35 Vô Tích Sự10 8 phút - 4 giây2017-02-20 10:11:48 1 Xem bài làm
36 Le Thi Ngoc Anh10 8 phút - 11 giây2016-10-21 11:32:03 1 Xem bài làm
37 mizuki10 8 phút - 23 giây2016-06-21 16:37:50 1 Xem bài làm
38 Phan Mai Ngọc Trân10 8 phút - 43 giây2017-01-13 19:27:33 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thu Trang10 9 phút - 44 giây2017-03-01 20:57:29 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Thanh Bình10 11 phút - 59 giây2017-04-21 19:58:44 1 Xem bài làm
41 Đỗ Văn Lâm10 12 phút - 3 giây2016-07-21 08:38:29 1 Xem bài làm
42 nguyễn thị bảo ngọc10 12 phút - 28 giây2017-04-28 17:51:28 1 Xem bài làm
43 hồ hoàng minh10 13 phút - 18 giây2016-06-01 16:38:40 3 Xem bài làm
44 Trần Hữu Trọng Nhân10 14 phút - 16 giây2016-06-26 20:15:42 1 Xem bài làm
45 nguyen xuan tro10 14 phút - 24 giây2016-05-02 20:46:21 1 Xem bài làm
46 Nguyen Nhat TRUONG10 14 phút - 36 giây2017-03-14 09:07:59 2 Xem bài làm
47 Phí Ngọc Anh Vũ 200810 14 phút - 50 giây2017-02-20 20:44:25 1 Xem bài làm
48 nguyễn huỳnh gia bảo10 18 phút - 5 giây2017-05-13 21:55:44 6 Xem bài làm
49 Phạm phước phúc nguyên10 19 phút - 0 giây2017-03-15 19:00:59 1 Xem bài làm
50 Nguyen Kha Nhi10 19 phút - 23 giây2016-08-12 20:28:42 1 Xem bài làm