Lớp 3 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1540

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trần Văn Mạnh10 2 phút - 12 giây2017-02-05 19:38:12 1 Xem bài làm
2 to nhat minh10 2 phút - 14 giây2014-06-07 21:24:47 1 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 2 phút - 30 giây2016-04-09 07:25:16 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Anh Khôi10 2 phút - 40 giây2015-11-11 19:53:25 1 Xem bài làm
5 huhuhu10 2 phút - 46 giây2014-10-14 17:58:15 1 Xem bài làm
6 nguyen quang trung10 2 phút - 47 giây2016-03-05 20:52:24 1 Xem bài làm
7 trần minh quân10 2 phút - 48 giây2014-08-08 11:15:56 1 Xem bài làm
8 Trần Sỹ Minh Quân10 2 phút - 50 giây2014-08-12 14:08:04 1 Xem bài làm
9 Nguyen Nhat Nam10 3 phút - 3 giây2014-11-30 21:10:42 7 Xem bài làm
10 Đỗ Duy Mạnh10 3 phút - 11 giây2016-10-13 12:58:04 1 Xem bài làm
11 Trần Văn Mạnh10 3 phút - 17 giây2017-01-18 20:46:12 1 Xem bài làm
12 Trần Trọng Nghĩa10 3 phút - 23 giây2016-05-26 20:33:10 1 Xem bài làm
13 Nguyen Phuong Thao10 3 phút - 36 giây2014-06-07 20:31:28 1 Xem bài làm
14 Trần Trí Cường10 3 phút - 37 giây2016-05-12 21:55:04 1 Xem bài làm
15 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 39 giây2015-03-20 21:27:02 1 Xem bài làm
16 Doraemon10 3 phút - 42 giây2015-04-21 20:26:03 1 Xem bài làm
17 Lê Xuân Hải10 3 phút - 43 giây2016-11-28 12:50:46 1 Xem bài làm
18 Võ Lê Hoàng10 3 phút - 43 giây2015-01-17 23:16:22 1 Xem bài làm
19 Trần Thành Đức10 3 phút - 44 giây2016-11-22 10:18:57 1 Xem bài làm
20 Trương Quang Đạt10 3 phút - 46 giây2014-05-28 14:53:38 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Duy Thịnh10 3 phút - 51 giây2016-09-03 08:49:41 1 Xem bài làm
22 Le Hong Linh10 3 phút - 51 giây2014-05-12 18:12:38 1 Xem bài làm
23 Hắc Long10 4 phút - 1 giây2016-01-12 07:26:57 1 Xem bài làm
24 Lê Quang Phúc10 4 phút - 12 giây2015-01-31 19:37:11 1 Xem bài làm
25 Trần Hiếu Ngân10 4 phút - 13 giây2015-03-13 20:59:01 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Tuấn Dũng10 4 phút - 19 giây2015-05-01 12:57:47 1 Xem bài làm
27 nguyễn trọng quân10 4 phút - 21 giây2016-01-26 07:03:06 2 Xem bài làm
28 Do Duy Hao10 4 phút - 21 giây2015-02-11 21:03:45 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Mai Hương10 4 phút - 26 giây2014-05-15 09:15:18 1 Xem bài làm
30 lê đức thắng10 4 phút - 29 giây2014-09-06 19:15:40 1 Xem bài làm
31 Hoàng Thị Thanh Tâm10 4 phút - 36 giây2017-01-08 08:34:10 1 Xem bài làm
32 nguyen ngoc son10 4 phút - 43 giây2015-03-04 11:31:22 4 Xem bài làm
33 Nguyễn Việt Anh10 4 phút - 45 giây2016-05-02 15:24:39 1 Xem bài làm
34 tran minh quang10 4 phút - 47 giây2015-01-16 21:01:30 1 Xem bài làm
35 Trần Thái Nguyễn Dương10 4 phút - 50 giây2015-03-05 20:46:57 2 Xem bài làm
36 nguyen thi xuan10 4 phút - 54 giây2014-12-14 08:47:21 1 Xem bài làm
37 Songoku10 4 phút - 58 giây2017-02-09 11:44:29 1 Xem bài làm
38 nguyentronganhtu10 5 phút - 3 giây2015-03-29 08:10:24 10 Xem bài làm
39 Băng hải tặc mũ rơm10 5 phút - 3 giây2017-02-24 18:50:54 1 Xem bài làm
40 Đỗ Thị Phương Lan10 5 phút - 5 giây2016-05-06 15:54:15 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hương Giang10 5 phút - 6 giây2016-08-14 21:56:21 1 Xem bài làm
42 Lâm Thị Phương Anh10 5 phút - 9 giây2016-05-10 21:35:25 1 Xem bài làm
43 T_T10 5 phút - 11 giây2014-12-20 15:02:52 1 Xem bài làm
44 khampha10 5 phút - 13 giây2015-03-07 09:09:58 1 Xem bài làm
45 Đào Hải Nam10 5 phút - 18 giây2015-02-06 09:28:12 1 Xem bài làm
46 Mai Đức Dũng10 5 phút - 20 giây2017-02-24 19:48:54 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngọc Minh Anh10 5 phút - 20 giây2014-05-18 21:18:11 1 Xem bài làm
48 Hồ Mạnh Dũng10 5 phút - 30 giây2016-05-11 21:09:41 5 Xem bài làm
49 Lê Thi Ngoc Anh10 5 phút - 30 giây2016-11-09 13:34:50 1 Xem bài làm
50 taquangcu10 5 phút - 30 giây2015-01-01 16:06:22 1 Xem bài làm