Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1083

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Minh Khôi10 1 phút - 45 giây 2017-03-12 20:53:56 1 Xem bài làm
2 Có Huất10 1 phút - 46 giây 2017-12-14 18:38:54 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đình Toàn10 1 phút - 47 giây 2017-11-04 21:52:54 1 Xem bài làm
4 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 49 giây 2016-10-13 19:10:26 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 50 giây 2017-01-20 11:34:42 1 Xem bài làm
6 Trần Nhật Dương10 1 phút - 58 giây 2017-02-02 17:55:46 1 Xem bài làm
7 Nghiem Hong Oanh10 2 phút - 0 giây 2017-11-10 21:32:18 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 1 giây 2016-06-11 09:03:34 1 Xem bài làm
9 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 3 giây 2016-05-22 21:29:43 1 Xem bài làm
10 Monkey D Luffy10 2 phút - 3 giây 2017-11-01 21:51:35 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thu Hà10 2 phút - 5 giây 2017-01-29 19:36:45 1 Xem bài làm
12 Thanh Đoàn10 2 phút - 8 giây 2016-06-28 22:15:32 1 Xem bài làm
13 Dương Trường Nam10 2 phút - 12 giây 2016-10-08 15:44:01 1 Xem bài làm
14 Tran Quoc An10 2 phút - 12 giây 2016-12-18 19:50:42 1 Xem bài làm
15 Thiên Thiên Chanyeol10 2 phút - 12 giây 2016-07-08 21:38:39 1 Xem bài làm
16 Keọ Ngọt10 2 phút - 14 giây 2017-05-14 13:14:12 1 Xem bài làm
17 Vũ Thị Vân Anh10 2 phút - 18 giây 2016-07-19 12:40:52 1 Xem bài làm
18 anhhungvutru10 2 phút - 19 giây 2016-07-30 09:26:03 1 Xem bài làm
19 Cao Tuấn Anh10 2 phút - 20 giây 2016-09-01 06:29:38 1 Xem bài làm
20 Trần Văn Mạnh10 2 phút - 21 giây 2017-01-08 07:49:07 1 Xem bài làm
21 Hồ Duy Hiếu10 2 phút - 27 giây 2016-11-07 17:52:46 1 Xem bài làm
22 Bui Vu Huong Giang10 2 phút - 29 giây 2017-01-06 21:54:15 1 Xem bài làm
23 Honoka Tamarai10 2 phút - 31 giây 2017-02-08 10:08:33 1 Xem bài làm
24 Phạm Bùi Khánh Linh10 2 phút - 32 giây 2016-05-28 14:39:14 1 Xem bài làm
25 doquynhtrang10 2 phút - 33 giây 2017-10-11 10:12:59 1 Xem bài làm
26 leminhduc10 2 phút - 34 giây 2016-10-16 16:56:07 1 Xem bài làm
27 Thiên Kim Đại Tiểu Thư họ Nguyễn10 2 phút - 34 giây 2016-07-18 16:26:52 1 Xem bài làm
28 nguyễn quang vinh10 2 phút - 35 giây 2017-04-20 20:49:05 1 Xem bài làm
29 Lê Huỳnh Bảo Ngọc10 2 phút - 36 giây 2016-05-09 21:55:13 1 Xem bài làm
30 Mai Đức Dũng10 2 phút - 36 giây 2017-02-14 19:22:52 1 Xem bài làm
31 Co Len10 2 phút - 37 giây 2016-05-26 10:18:17 1 Xem bài làm
32 Your Love For Me Is Sincere Or False10 2 phút - 37 giây 2016-07-31 10:13:46 1 Xem bài làm
33 Gà_TVBC10 2 phút - 39 giây 2016-09-11 19:59:40 1 Xem bài làm
34 Hoang Khanh Linh10 2 phút - 40 giây 2016-05-10 13:49:29 1 Xem bài làm
35 I Love You10 2 phút - 40 giây 2017-01-24 22:13:50 1 Xem bài làm
36 Lisa Hachima10 2 phút - 42 giây 2016-07-11 17:54:40 1 Xem bài làm
37 nguyen quang trung10 2 phút - 45 giây 2016-05-03 10:46:37 4 Xem bài làm
38 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 2 phút - 46 giây 2017-01-02 13:41:40 1 Xem bài làm
39 ZzZ Thành Hưng Sliver ZzZ Lại bị trừ điểm_Hic10 2 phút - 50 giây 2016-08-19 20:35:54 1 Xem bài làm
40 Ngô Ngọc Ánh10 2 phút - 51 giây 2016-12-20 12:13:34 1 Xem bài làm
41 Thái Khánh Linh10 2 phút - 51 giây 2016-12-20 21:04:18 1 Xem bài làm
42 thi oanh ha10 2 phút - 52 giây 2017-02-13 17:55:07 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hương Giang10 2 phút - 56 giây 2016-07-14 23:16:20 1 Xem bài làm
44 Từ Công Nguyên10 2 phút - 57 giây 2016-05-27 09:07:49 1 Xem bài làm
45 Trịnh Ngọc Quỳnh Anh10 2 phút - 57 giây 2017-09-10 22:58:57 1 Xem bài làm
46 phamanhnguyen10 2 phút - 58 giây 2016-05-21 21:36:39 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Duy Tuấn Đạt10 3 phút - 0 giây 2017-11-21 23:48:55 1 Xem bài làm
48 Ngô Thị Minh Nguyệt10 3 phút - 1 giây 2016-05-03 17:52:16 1 Xem bài làm
49 Tiểu Long Ngư Nhi10 3 phút - 2 giây 2017-07-03 11:29:40 1 Xem bài làm
50 le duc anh10 3 phút - 3 giây 2017-04-28 21:17:28 1 Xem bài làm