Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 979

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Minh Khôi10 1 phút - 45 giây2017-03-12 20:53:56 1 Xem bài làm
2 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 49 giây2016-10-13 19:10:26 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 50 giây2017-01-20 11:34:42 1 Xem bài làm
4 Trần Nhật Dương10 1 phút - 58 giây2017-02-02 17:55:46 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 1 giây2016-06-11 09:03:34 1 Xem bài làm
6 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 3 giây2016-05-22 21:29:43 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thu Hà10 2 phút - 5 giây2017-01-29 19:36:45 1 Xem bài làm
8 Thanh Đoàn10 2 phút - 8 giây2016-06-28 22:15:32 1 Xem bài làm
9 Tran Quoc An10 2 phút - 12 giây2016-12-18 19:50:42 1 Xem bài làm
10 Dương Trường Nam10 2 phút - 12 giây2016-10-08 15:44:01 1 Xem bài làm
11 Thiên Thiên Chanyeol10 2 phút - 12 giây2016-07-08 21:38:39 1 Xem bài làm
12 Keọ Ngọt10 2 phút - 14 giây2017-05-14 13:14:12 1 Xem bài làm
13 Vũ Thị Vân Anh10 2 phút - 18 giây2016-07-19 12:40:52 1 Xem bài làm
14 anhhungvutru10 2 phút - 19 giây2016-07-30 09:26:03 1 Xem bài làm
15 Cao Tuấn Anh10 2 phút - 20 giây2016-09-01 06:29:38 1 Xem bài làm
16 Trần Văn Mạnh10 2 phút - 21 giây2017-01-08 07:49:07 1 Xem bài làm
17 Hồ Duy Hiếu10 2 phút - 27 giây2016-11-07 17:52:46 1 Xem bài làm
18 Bui Vu Huong Giang10 2 phút - 29 giây2017-01-06 21:54:15 1 Xem bài làm
19 Honoka Tamarai10 2 phút - 31 giây2017-02-08 10:08:33 1 Xem bài làm
20 Phạm Bùi Khánh Linh10 2 phút - 32 giây2016-05-28 14:39:14 1 Xem bài làm
21 leminhduc10 2 phút - 34 giây2016-10-16 16:56:07 1 Xem bài làm
22 Thiên Kim Đại Tiểu Thư họ Nguyễn10 2 phút - 34 giây2016-07-18 16:26:52 1 Xem bài làm
23 nguyễn quang vinh10 2 phút - 35 giây2017-04-20 20:49:05 1 Xem bài làm
24 Mai Đức Dũng10 2 phút - 36 giây2017-02-14 19:22:52 1 Xem bài làm
25 Lê Huỳnh Bảo Ngọc10 2 phút - 36 giây2016-05-09 21:55:13 1 Xem bài làm
26 Your Love For Me Is Sincere Or False10 2 phút - 37 giây2016-07-31 10:13:46 1 Xem bài làm
27 Co Len10 2 phút - 37 giây2016-05-26 10:18:17 1 Xem bài làm
28 Gà_TVBC10 2 phút - 39 giây2016-09-11 19:59:40 1 Xem bài làm
29 I Love You10 2 phút - 40 giây2017-01-24 22:13:50 1 Xem bài làm
30 Hoang Khanh Linh10 2 phút - 40 giây2016-05-10 13:49:29 1 Xem bài làm
31 Lisa Hachima10 2 phút - 42 giây2016-07-11 17:54:40 1 Xem bài làm
32 nguyen quang trung10 2 phút - 45 giây2016-05-03 10:46:37 4 Xem bài làm
33 Phan Huỳnh Minh Tuấn10 2 phút - 46 giây2017-01-02 13:41:40 1 Xem bài làm
34 ZzZ Thành Hưng Sliver ZzZ Lại bị trừ điểm_Hic10 2 phút - 50 giây2016-08-19 20:35:54 1 Xem bài làm
35 Thái Khánh Linh10 2 phút - 51 giây2016-12-20 21:04:18 1 Xem bài làm
36 Ngô Ngọc Ánh10 2 phút - 51 giây2016-12-20 12:13:34 1 Xem bài làm
37 thi oanh ha10 2 phút - 52 giây2017-02-13 17:55:07 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hương Giang10 2 phút - 56 giây2016-07-14 23:16:20 1 Xem bài làm
39 Từ Công Nguyên10 2 phút - 57 giây2016-05-27 09:07:49 1 Xem bài làm
40 phamanhnguyen10 2 phút - 58 giây2016-05-21 21:36:39 1 Xem bài làm
41 Ngô Thị Minh Nguyệt10 3 phút - 1 giây2016-05-03 17:52:16 1 Xem bài làm
42 Tiểu Long Ngư Nhi10 3 phút - 2 giây2017-07-03 11:29:40 1 Xem bài làm
43 le duc anh10 3 phút - 3 giây2017-04-28 21:17:28 1 Xem bài làm
44 phamanhnguyen10 3 phút - 4 giây2016-05-28 20:16:32 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Quang Huy10 3 phút - 5 giây2017-02-08 18:33:00 1 Xem bài làm
46 KL Nguyễn10 3 phút - 6 giây2016-05-03 21:39:50 1 Xem bài làm
47 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 3 phút - 7 giây2016-05-30 09:42:49 1 Xem bài làm
48 Pham Minh Thư10 3 phút - 10 giây2017-06-14 20:32:38 1 Xem bài làm
49 kiều tuấn hùng10 3 phút - 10 giây2017-02-16 11:34:39 1 Xem bài làm
50 phamanhnguyen10 3 phút - 12 giây2016-05-19 18:56:42 1 Xem bài làm