Lớp 7 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 754

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 36 giây2016-12-31 20:11:00 1 Xem bài làm
2 Dương Quân Hảo10 2 phút - 44 giây2017-01-17 15:55:46 1 Xem bài làm
3 Trần Huy Tâm10 2 phút - 50 giây2017-01-11 10:45:50 1 Xem bài làm
4 Phú Quý Lê Tăng10 2 phút - 51 giây2017-02-02 18:57:10 1 Xem bài làm
5 fdssd10 3 phút - 2 giây2016-12-25 10:58:42 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thành Công10 3 phút - 14 giây2017-02-04 20:43:17 1 Xem bài làm
7 Kudo10 3 phút - 15 giây2016-12-26 06:53:47 1 Xem bài làm
8 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 16 giây2017-01-05 14:55:38 1 Xem bài làm
9 pham quang huy10 3 phút - 37 giây2017-02-09 16:22:11 1 Xem bài làm
10 Nguyen Viet Dat10 3 phút - 49 giây2017-01-05 13:51:59 1 Xem bài làm
11 Lương Hoàng Việt10 3 phút - 53 giây2017-02-18 11:57:40 1 Xem bài làm
12 do huyen10 3 phút - 53 giây2017-01-02 21:25:28 1 Xem bài làm
13 ngo viet duc dai gai10 3 phút - 54 giây2017-02-17 10:38:27 1 Xem bài làm
14 Lê Thị Minh tâm10 3 phút - 55 giây2017-01-09 16:35:10 1 Xem bài làm
15 Hoang Dieu Anh10 3 phút - 56 giây2017-01-15 10:30:49 1 Xem bài làm
16 Đặng Trọng Hưng10 4 phút - 2 giây2017-02-17 20:28:33 1 Xem bài làm
17 Trịnh Thị Thúy Nga10 4 phút - 6 giây2017-01-19 19:15:32 1 Xem bài làm
18 bảo10 4 phút - 8 giây2016-12-21 18:02:55 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Duy Đạt10 4 phút - 9 giây2017-02-10 21:13:50 3 Xem bài làm
20 Phan Tien Thanh10 4 phút - 9 giây2017-02-09 19:45:45 1 Xem bài làm
21 nhok cá tính10 4 phút - 11 giây2017-02-21 21:03:08 1 Xem bài làm
22 Lương Hữu Thành10 4 phút - 11 giây2016-12-30 21:03:55 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 22 giây2016-12-25 12:36:36 1 Xem bài làm
24 Trần Khánh Chi10 4 phút - 25 giây2017-02-11 16:32:34 1 Xem bài làm
25 Thần Toán Học10 4 phút - 29 giây2017-01-19 16:36:11 1 Xem bài làm
26 HÙNG HÀ10 4 phút - 33 giây2017-02-18 13:32:17 1 Xem bài làm
27 Thân Thị Ngọc Diễm10 4 phút - 36 giây2017-02-15 09:37:35 1 Xem bài làm
28 ngô thị thương10 4 phút - 40 giây2017-01-17 15:48:13 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Thanh Lam10 4 phút - 44 giây2016-12-23 19:53:02 1 Xem bài làm
30 Luyện Thành Long10 4 phút - 47 giây2016-12-23 22:09:27 1 Xem bài làm
31 fhfg10 4 phút - 49 giây2017-02-22 09:41:49 1 Xem bài làm
32 sdsddsdsdsd10 4 phút - 52 giây2016-12-27 19:30:27 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Lê Lâm Phúc10 5 phút - 7 giây2016-12-23 15:39:15 1 Xem bài làm
34 Hotboy 200410 5 phút - 7 giây2017-01-12 20:12:51 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thị Thanh Lam10 5 phút - 22 giây2016-12-21 18:55:18 1 Xem bài làm
36 nguyễn kim kiên 2102200410 5 phút - 25 giây2017-02-02 18:40:06 1 Xem bài làm
37 lê kiều anh10 5 phút - 26 giây2017-01-15 20:08:03 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Tuấn Đạt10 5 phút - 36 giây2016-12-22 12:05:21 1 Xem bài làm
39 do phuong nam10 5 phút - 39 giây2016-12-23 19:51:18 1 Xem bài làm
40 Chi Nguyen10 5 phút - 42 giây2017-02-17 21:58:20 1 Xem bài làm
41 Lê Quang Tuấn10 5 phút - 43 giây2017-01-08 09:39:00 1 Xem bài làm
42 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 5 phút - 54 giây2016-12-26 19:43:44 1 Xem bài làm
43 Lê Minh Quang10 5 phút - 55 giây2017-01-24 16:43:01 1 Xem bài làm
44 apolox210 6 phút - 3 giây2017-02-16 08:11:36 1 Xem bài làm
45 nguyễn nam10 6 phút - 21 giây2016-12-26 14:21:34 1 Xem bài làm
46 Trần Khánh Chi10 6 phút - 23 giây2017-02-10 20:37:32 1 Xem bài làm
47 Lê Thành Đạt10 6 phút - 23 giây2017-01-02 18:11:07 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Tuấn Anh10 6 phút - 30 giây2017-02-11 21:50:24 1 Xem bài làm
49 lê phát minh10 6 phút - 33 giây2017-01-25 22:33:20 1 Xem bài làm
50 Beniochan10 6 phút - 41 giây2017-02-17 21:00:11 1 Xem bài làm