Lớp 6 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2919

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyen duc hiep10 0 phút - 49 giây2016-12-25 09:17:58 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Đúc Hiệp10 0 phút - 54 giây2016-12-29 15:01:12 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Hiệp10 0 phút - 58 giây2016-12-29 14:48:32 1 Xem bài làm
4 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 0 giây2016-12-25 09:27:08 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:08:02 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 6 giây2016-12-30 14:05:41 1 Xem bài làm
7 nguyen duc hiep10 1 phút - 6 giây2016-12-25 19:11:31 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 7 giây2016-12-29 14:38:16 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 12 giây2016-12-29 14:43:25 1 Xem bài làm
10 nguyen duc hiep10 1 phút - 14 giây2016-12-25 10:05:40 1 Xem bài làm
11 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 16 giây2017-01-21 10:36:46 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 19 giây2016-12-24 20:59:51 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 21 giây2017-01-27 21:39:29 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 21 giây2016-12-29 14:46:12 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-12-25 21:03:05 1 Xem bài làm
16 nguyen duc hiep10 1 phút - 26 giây2016-12-25 09:56:02 1 Xem bài làm
17 Trần Ánh Dương10 1 phút - 27 giây2017-01-13 20:06:49 1 Xem bài làm
18 Trương Công Cảnh10 1 phút - 32 giây2017-02-06 21:00:29 1 Xem bài làm
19 phạm nam anh10 1 phút - 33 giây2016-12-21 21:46:21 1 Xem bài làm
20 phạm nam anh10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:49:02 1 Xem bài làm
21 Trần Tiến Trung10 1 phút - 37 giây2017-02-10 22:33:21 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Đức Hiệp10 1 phút - 41 giây2016-12-24 20:51:31 1 Xem bài làm
23 sfgasdfbasdjbfhjabsd10 1 phút - 44 giây2016-12-25 20:57:49 1 Xem bài làm
24 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 48 giây2017-01-03 12:29:41 1 Xem bài làm
25 Hoshimiya Ichigo10 2 phút - 2 giây2017-02-03 21:25:43 1 Xem bài làm
26 phạm nam anh10 2 phút - 2 giây2016-12-21 21:32:16 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Xuân Mạnh10 2 phút - 3 giây2017-01-16 13:04:17 1 Xem bài làm
28 Lê Thị Diệu Thúy10 2 phút - 5 giây2017-01-26 21:21:51 1 Xem bài làm
29 Vũ Thị Liễu10 2 phút - 7 giây2017-02-23 03:01:30 1 Xem bài làm
30 Viet Hoang Dam10 2 phút - 14 giây2017-02-08 19:55:45 2 Xem bài làm
31 Duong Minh Hieu10 2 phút - 15 giây2017-02-14 12:40:55 1 Xem bài làm
32 Phạm Việt Anh10 2 phút - 15 giây2017-01-15 11:21:31 1 Xem bài làm
33 hung10 2 phút - 15 giây2016-12-25 20:53:24 1 Xem bài làm
34 gggg10 2 phút - 16 giây2017-01-21 19:44:30 1 Xem bài làm
35 Trương Thanh Nhân10 2 phút - 16 giây2017-01-05 14:19:52 1 Xem bài làm
36 Phạm Thị Ngọc Hà10 2 phút - 16 giây2016-12-25 21:07:05 1 Xem bài làm
37 Ngô Hữu Trí10 2 phút - 18 giây2017-01-01 10:59:30 1 Xem bài làm
38 Quach Ngoc Dieu10 2 phút - 18 giây2016-12-24 12:12:31 1 Xem bài làm
39 buiphuongnam10 2 phút - 20 giây2017-01-15 09:46:32 1 Xem bài làm
40 Erza Scalet10 2 phút - 24 giây2016-12-29 20:51:11 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Văn Thuận10 2 phút - 37 giây2017-01-14 22:03:46 1 Xem bài làm
42 Trần Hà trang10 2 phút - 38 giây2017-01-01 22:30:52 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thành Đạt10 2 phút - 40 giây2016-12-25 18:09:42 1 Xem bài làm
44 Nick Lê10 2 phút - 41 giây2017-01-21 12:04:52 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị hiền Mai10 2 phút - 41 giây2017-02-17 07:40:35 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Dương Tùng10 2 phút - 42 giây2017-01-17 22:14:57 1 Xem bài làm
47 Nguyen Minh Quang10 2 phút - 44 giây2017-02-02 20:27:40 1 Xem bài làm
48 Trương Minh Hằng10 2 phút - 44 giây2016-12-25 16:54:32 1 Xem bài làm
49 le huy hoa10 2 phút - 45 giây2017-02-16 20:48:01 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Trọng Dũng10 2 phút - 45 giây2016-12-29 20:49:05 1 Xem bài làm