Lớp 5 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3043

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 tran van thang10 1 phút - 21 giây2017-01-10 11:25:26 1 Xem bài làm
2 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 25 giây2017-01-01 10:41:04 1 Xem bài làm
3 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 34 giây2017-02-01 20:22:36 1 Xem bài làm
4 L10 1 phút - 37 giây2017-02-06 18:06:57 1 Xem bài làm
5 Đỗ Nhật Minh10 1 phút - 38 giây2017-02-16 20:17:06 1 Xem bài làm
6 Dragon Ball Super10 1 phút - 41 giây2017-02-22 14:23:51 1 Xem bài làm
7 Agru Bui10 1 phút - 42 giây2016-12-30 10:30:41 4 Xem bài làm
8 Tranminhhiep10 1 phút - 43 giây2017-01-18 10:55:50 1 Xem bài làm
9 tran van thang10 1 phút - 43 giây2017-01-09 10:46:46 1 Xem bài làm
10 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 44 giây2017-01-23 19:02:01 1 Xem bài làm
11 UUTY10 1 phút - 46 giây2017-01-07 19:08:44 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-23 17:46:41 1 Xem bài làm
13 Đặng Đức Trí10 1 phút - 47 giây2017-02-08 10:08:23 1 Xem bài làm
14 Kim Tae Hee10 1 phút - 48 giây2017-01-21 20:01:32 1 Xem bài làm
15 tran van thang10 1 phút - 48 giây2017-01-09 10:29:32 1 Xem bài làm
16 Ngô Minh Đức10 1 phút - 50 giây2016-12-23 20:42:45 1 Xem bài làm
17 Đỗ Cao Thắng10 1 phút - 51 giây2017-01-13 15:19:17 1 Xem bài làm
18 broly ssj110 1 phút - 52 giây2017-02-15 09:43:43 1 Xem bài làm
19 Tiêu Viêm10 1 phút - 53 giây2017-02-05 18:09:04 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hải Long10 1 phút - 53 giây2017-01-18 18:26:03 1 Xem bài làm
21 Diego Costa10 1 phút - 56 giây2017-01-20 18:27:33 1 Xem bài làm
22 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 56 giây2017-01-05 18:45:39 1 Xem bài làm
23 nguyễn hương giang10 1 phút - 56 giây2017-01-16 15:05:29 3 Xem bài làm
24 Nữ Hoàng Disaben10 1 phút - 56 giây2017-02-20 21:26:51 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Hoài Anh10 1 phút - 56 giây2017-02-11 22:25:16 1 Xem bài làm
26 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 57 giây2016-12-22 20:53:55 1 Xem bài làm
27 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 58 giây2017-01-03 12:27:44 1 Xem bài làm
28 Hoàng Đức Anh Tuấn10 2 phút - 0 giây2017-02-08 14:39:11 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Đức Thắng10 2 phút - 1 giây2017-01-02 20:31:22 1 Xem bài làm
30 hưng hotboy10 2 phút - 2 giây2017-01-25 18:01:27 1 Xem bài làm
31 SsS anime_Linh10 2 phút - 3 giây2017-02-11 16:01:29 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Bá Thắng10 2 phút - 4 giây2017-02-12 18:55:36 1 Xem bài làm
33 Lê Hoàng Lâm10 2 phút - 4 giây2016-12-24 14:39:35 1 Xem bài làm
34 phamvanquyettam10 2 phút - 5 giây2017-01-02 19:44:31 3 Xem bài làm
35 Dang Phuong Mai10 2 phút - 6 giây2017-01-25 19:53:29 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Duy Hoàng10 2 phút - 6 giây2017-01-21 20:35:43 1 Xem bài làm
37 Hoang Phuc An10 2 phút - 6 giây2016-12-29 19:33:00 1 Xem bài làm
38 Nguyen Bao Tran10 2 phút - 6 giây2016-12-23 17:22:05 1 Xem bài làm
39 Bùi Xuân Bách10 2 phút - 7 giây2017-02-16 22:12:22 1 Xem bài làm
40 steve gaming10 2 phút - 7 giây2017-02-13 15:01:11 1 Xem bài làm
41 Tiểu Thư Bảo Bình Thông Minh Xinh Đẹp10 2 phút - 8 giây2017-02-06 11:51:23 1 Xem bài làm
42 unkalar10 2 phút - 8 giây2017-01-25 11:05:57 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quang Huy10 2 phút - 9 giây2017-01-11 17:13:58 1 Xem bài làm
44 kazuto kiriyaga10 2 phút - 9 giây2016-12-25 16:19:46 1 Xem bài làm
45 Nam Hiếu10 2 phút - 9 giây2017-02-03 15:37:26 1 Xem bài làm
46 Bùi Ngọc Hiệp10 2 phút - 10 giây2017-02-16 11:00:45 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Mạnh Cường10 2 phút - 12 giây2017-02-20 14:27:20 1 Xem bài làm
48 Hoàng Nguyễn Văn10 2 phút - 12 giây2017-02-14 11:22:15 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hoàng Khôi10 2 phút - 12 giây2017-01-21 12:39:21 1 Xem bài làm
50 Đặng Thị Thuỳ Dương10 2 phút - 12 giây2017-01-04 20:40:02 1 Xem bài làm