Lớp 4 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1997

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 1 phút - 3 giây2017-01-28 13:42:11 3 Xem bài làm
2 Trần Ánh Dương10 1 phút - 23 giây2017-01-22 20:28:29 1 Xem bài làm
3 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 24 giây2017-02-01 20:43:30 1 Xem bài làm
4 nhan sieu khung10 1 phút - 30 giây2017-02-18 07:51:02 1 Xem bài làm
5 vua mat sanh10 1 phút - 38 giây2017-02-15 15:46:59 1 Xem bài làm
6 phan thái dúc10 1 phút - 40 giây2017-02-20 19:58:05 1 Xem bài làm
7 hi hi10 1 phút - 44 giây2017-01-22 20:08:56 1 Xem bài làm
8 Trần Bình Minh10 1 phút - 45 giây2017-01-09 09:23:16 1 Xem bài làm
9 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 45 giây2017-01-03 12:25:34 1 Xem bài làm
10 SASHUKE naruto10 1 phút - 48 giây2017-02-20 20:14:33 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 1 phút - 49 giây2017-02-20 16:20:44 1 Xem bài làm
12 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-28 20:54:37 1 Xem bài làm
13 Mạnhhm_178910 1 phút - 53 giây2017-01-09 12:47:23 3 Xem bài làm
14 Vũ Thị Kim Ngân10 1 phút - 54 giây2017-02-19 09:17:01 1 Xem bài làm
15 vuong ninh10 1 phút - 54 giây2017-01-12 19:59:21 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 57 giây2017-01-08 19:04:05 4 Xem bài làm
17 Lê Nho Khoa10 1 phút - 57 giây2016-12-27 21:01:04 1 Xem bài làm
18 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 58 giây2016-12-27 21:16:12 1 Xem bài làm
19 hoang dang khoa10 2 phút - 0 giây2017-01-20 17:11:35 1 Xem bài làm
20 nguyễn nhật nhân10 2 phút - 1 giây2016-12-28 08:14:38 4 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 1 giây2017-01-15 20:48:22 1 Xem bài làm
22 Nguyễn thị khánh hòa10 2 phút - 2 giây2016-12-22 17:08:26 1 Xem bài làm
23 Tường Vi10 2 phút - 5 giây2017-01-17 17:33:30 1 Xem bài làm
24 công chúa xinh xắn10 2 phút - 7 giây2017-01-09 15:53:15 3 Xem bài làm
25 Ngo Hoang MInh10 2 phút - 8 giây2016-12-25 09:35:22 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thanh Xuân10 2 phút - 9 giây2017-02-16 10:18:24 1 Xem bài làm
27 Phạm Thuỳ Linh10 2 phút - 13 giây2017-02-01 10:22:51 1 Xem bài làm
28 Đoàn Mạnh Hùng10 2 phút - 15 giây2017-02-18 13:11:01 1 Xem bài làm
29 avata10 2 phút - 16 giây2017-01-16 21:27:49 1 Xem bài làm
30 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 2 phút - 17 giây2016-12-27 10:33:24 1 Xem bài làm
31 trịnh thanh mai10 2 phút - 20 giây2017-02-18 20:17:39 1 Xem bài làm
32 hathihanh10 2 phút - 21 giây2017-01-09 17:43:54 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Thị Ngọc Yến10 2 phút - 22 giây2017-01-01 19:13:24 1 Xem bài làm
34 Lê Cao Mai Anh10 2 phút - 22 giây2017-01-13 21:50:32 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Anh Huy10 2 phút - 25 giây2017-02-16 10:26:38 1 Xem bài làm
36 bùi hữu việt anh10 2 phút - 30 giây2017-01-18 10:49:15 1 Xem bài làm
37 Trafalgar10 2 phút - 32 giây2016-12-26 16:16:11 1 Xem bài làm
38 Muốn Yêu Thì Phải Nói10 2 phút - 33 giây2017-01-14 15:54:24 1 Xem bài làm
39 Lê Thi Ngoc Anh10 2 phút - 34 giây2017-02-01 09:27:21 1 Xem bài làm
40 lê anh đức10 2 phút - 35 giây2017-02-16 17:47:40 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh10 2 phút - 37 giây2017-01-01 12:29:13 1 Xem bài làm
42 LE THI khanh ly10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:14:16 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 38 giây2016-12-26 08:47:24 1 Xem bài làm
44 Kang Rae Ri10 2 phút - 39 giây2016-12-24 12:22:40 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 40 giây2017-02-04 15:58:30 1 Xem bài làm
46 nguyen ha thanh10 2 phút - 40 giây2017-01-08 09:12:08 1 Xem bài làm
47 Băng Hải Tặc Mũ Rơm10 2 phút - 43 giây2017-02-18 10:19:32 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Thị Mai Phương10 2 phút - 43 giây2017-01-13 18:15:59 1 Xem bài làm
49 Tri Nguyenthong10 2 phút - 43 giây2017-01-01 20:20:14 1 Xem bài làm
50 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 44 giây2016-12-21 21:50:04 1 Xem bài làm