Lớp 3 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1907

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 7 giây2017-01-14 17:25:08 1 Xem bài làm
2 Lê Xuân Hải10 1 phút - 8 giây2017-02-06 09:22:27 4 Xem bài làm
3 Trần Nhật Dương10 1 phút - 10 giây2017-01-25 20:38:10 1 Xem bài làm
4 Trần Kiêm Anh Tài10 1 phút - 11 giây2017-01-05 10:06:28 1 Xem bài làm
5 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 14 giây2017-01-11 18:35:47 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 14 giây2017-01-03 15:47:06 1 Xem bài làm
7 kazuto kiriyaga10 1 phút - 16 giây2017-01-12 13:15:39 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 17 giây2017-01-04 09:11:43 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 20 giây2017-01-12 20:35:03 1 Xem bài làm
10 Trần Nhật Dương10 1 phút - 22 giây2017-01-25 20:41:22 1 Xem bài làm
11 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 22 giây2016-12-31 21:55:55 1 Xem bài làm
12 Nguyen Tho Quan10 1 phút - 25 giây2016-12-24 20:18:42 1 Xem bài làm
13 Nguyen Duy Thinh10 1 phút - 25 giây2017-01-04 09:07:24 1 Xem bài làm
14 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 25 giây2016-12-28 12:42:46 1 Xem bài làm
15 SONGOKU10 1 phút - 28 giây2017-01-08 14:12:31 1 Xem bài làm
16 Kawako Hayari10 1 phút - 32 giây2017-01-02 10:52:10 1 Xem bài làm
17 Trần Thanh Trường10 1 phút - 36 giây2016-12-28 09:32:16 1 Xem bài làm
18 Dragonsvip10 1 phút - 37 giây2017-02-22 13:38:49 1 Xem bài làm
19 do hoang nguyen10 1 phút - 38 giây2017-01-03 21:48:19 1 Xem bài làm
20 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 39 giây2017-01-08 14:07:33 1 Xem bài làm
21 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 39 giây2017-01-08 07:55:52 1 Xem bài làm
22 buithuhuong10 1 phút - 40 giây2017-02-16 19:58:33 1 Xem bài làm
23 Lê Thị Phương Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-11 21:01:13 1 Xem bài làm
24 Lê Nho Khoa10 1 phút - 41 giây2016-12-27 20:45:18 1 Xem bài làm
25 Vu Vu Vinh10 1 phút - 42 giây2017-01-07 16:21:15 1 Xem bài làm
26 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 43 giây2017-01-08 10:22:43 1 Xem bài làm
27 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 43 giây2016-12-27 21:13:30 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 44 giây2017-01-09 10:20:41 3 Xem bài làm
29 Nguyễn Mạnh Đức10 1 phút - 45 giây2016-12-22 21:55:06 1 Xem bài làm
30 Như Thúy Quỳnh10 1 phút - 46 giây2016-12-22 18:45:36 1 Xem bài làm
31 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 48 giây2017-01-11 21:25:52 1 Xem bài làm
32 Wendy Thảo10 1 phút - 48 giây2017-01-10 20:47:06 1 Xem bài làm
33 Phạm Thị Thùy Trang10 1 phút - 48 giây2016-12-28 22:35:20 1 Xem bài làm
34 Nữ Hoàng Disaben10 1 phút - 48 giây2017-02-20 21:34:17 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 49 giây2017-02-18 19:16:08 1 Xem bài làm
36 Nguyen ngoc viet quang10 1 phút - 49 giây2016-12-27 07:31:12 1 Xem bài làm
37 TRẦN NGUYỄN ĐỨC HÒA10 1 phút - 50 giây2017-02-01 10:20:05 1 Xem bài làm
38 nguyen thi thanh ngoc10 1 phút - 51 giây2017-02-13 12:42:03 1 Xem bài làm
39 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 52 giây2017-02-01 10:03:58 1 Xem bài làm
40 Vũ Phú Trọng10 1 phút - 54 giây2017-02-03 16:40:50 1 Xem bài làm
41 baby gril10 1 phút - 54 giây2017-01-06 11:49:49 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 57 giây2017-01-23 10:55:27 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Thị Thùy Linh10 1 phút - 57 giây2017-01-13 21:03:13 1 Xem bài làm
44 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 57 giây2017-01-06 20:27:07 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Ngọc Ánh Dương10 1 phút - 57 giây2017-02-17 19:17:44 1 Xem bài làm
46 Tran Duy Anh10 1 phút - 58 giây2017-02-14 20:40:01 1 Xem bài làm
47 nguyen thu phuong10 1 phút - 58 giây2017-01-01 19:53:20 1 Xem bài làm
48 Phạm Thị Hương Giang10 1 phút - 59 giây2017-01-16 20:27:28 3 Xem bài làm
49 Ngô Việt Bắc10 1 phút - 59 giây2017-02-04 09:15:47 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Thu Trang10 2 phút - 0 giây2017-02-12 10:30:11 1 Xem bài làm