Lớp 2 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4231

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 53 giây2016-12-21 15:22:03 1 Xem bài làm
2 Trần Bảo Long10 0 phút - 54 giây2017-01-13 19:35:58 1 Xem bài làm
3 Hồ Tấn Minh Trung10 0 phút - 55 giây2017-01-08 08:07:16 1 Xem bài làm
4 Hoàng Nghĩa Toàn10 0 phút - 57 giây2017-01-19 22:34:17 1 Xem bài làm
5 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 0 giây2017-01-05 16:10:20 1 Xem bài làm
6 Dragonsvip10 1 phút - 2 giây2017-02-04 13:27:58 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 2 giây2017-01-14 17:09:26 1 Xem bài làm
8 Bùi Anh Hào10 1 phút - 2 giây2017-01-10 08:51:26 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-11 21:19:56 1 Xem bài làm
10 luong tuyet huynh10 1 phút - 3 giây2016-12-27 12:02:41 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Lương Vũ10 1 phút - 4 giây2017-02-06 11:55:55 1 Xem bài làm
12 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 4 giây2017-01-18 14:06:53 1 Xem bài làm
13 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 5 giây2017-01-20 22:11:51 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hoàng Anh Hào10 1 phút - 6 giây2017-02-20 17:00:26 1 Xem bài làm
15 hoàng nhật lâm10 1 phút - 6 giây2017-02-18 15:00:11 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 6 giây2017-01-14 12:06:42 1 Xem bài làm
17 Đặng Trần Thảo Vi10 1 phút - 7 giây2017-02-17 10:11:15 1 Xem bài làm
18 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 8 giây2017-01-05 10:31:20 1 Xem bài làm
19 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 8 giây2017-01-03 13:59:15 1 Xem bài làm
20 Faker10 1 phút - 9 giây2017-01-18 09:09:58 1 Xem bài làm
21 le quang hieu10 1 phút - 9 giây2016-12-30 22:09:39 1 Xem bài làm
22 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 9 giây2016-12-22 18:19:48 1 Xem bài làm
23 buithuhuong10 1 phút - 10 giây2017-02-22 20:47:47 1 Xem bài làm
24 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:38:09 1 Xem bài làm
25 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 10 giây2017-01-04 09:31:43 1 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 1 phút - 10 giây2017-01-03 22:05:31 1 Xem bài làm
27 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 11 giây2016-12-27 23:12:09 1 Xem bài làm
28 faker10 1 phút - 12 giây2017-01-18 09:03:08 1 Xem bài làm
29 Vũ Thùy Linh10 1 phút - 12 giây2016-12-30 22:42:26 1 Xem bài làm
30 Tsubasa10 1 phút - 13 giây2017-01-21 15:32:42 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Duy Trí Trung10 1 phút - 13 giây2017-01-13 19:57:08 1 Xem bài làm
32 Tống Xuân Hiệp10 1 phút - 13 giây2017-01-09 10:00:12 1 Xem bài làm
33 Song Tử Đáng Yêu10 1 phút - 13 giây2017-01-02 15:14:31 1 Xem bài làm
34 Đặng Thị Ý Nhi10 1 phút - 13 giây2017-01-30 10:08:16 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Văn Hạ10 1 phút - 14 giây2017-02-22 17:54:57 1 Xem bài làm
36 Trịnh Huyền Ngân10 1 phút - 14 giây2017-02-12 13:58:14 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Công Thành10 1 phút - 14 giây2017-01-18 21:02:33 1 Xem bài làm
38 faker10 1 phút - 14 giây2017-01-17 08:53:08 1 Xem bài làm
39 Phuong Chang Quoc10 1 phút - 14 giây2017-01-11 21:44:07 1 Xem bài làm
40 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 14 giây2017-01-06 21:35:08 1 Xem bài làm
41 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 14 giây2017-01-04 07:56:01 1 Xem bài làm
42 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 14 giây2016-12-27 21:08:27 1 Xem bài làm
43 Nguyen Bao Linh10 1 phút - 15 giây2017-01-01 10:43:39 1 Xem bài làm
44 Do Manh10 1 phút - 15 giây2016-12-28 16:32:19 1 Xem bài làm
45 Hoàng Thị Linh Hương10 1 phút - 15 giây2017-02-20 16:36:56 1 Xem bài làm
46 Songoku10 1 phút - 15 giây2017-02-08 19:31:18 1 Xem bài làm
47 Quỳnh Nguyễn10 1 phút - 15 giây2017-01-13 14:24:49 1 Xem bài làm
48 Shinichi Kudo10 1 phút - 16 giây2017-01-15 12:16:41 1 Xem bài làm
49 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 16 giây2017-01-12 09:45:08 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Mạnh Tuấn10 1 phút - 18 giây2017-02-19 09:41:23 1 Xem bài làm