Lớp 1 - Kiểm tra tháng 12 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 12118

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Cô gái bí mật10 0 phút - 22 giây2016-12-24 21:42:13 1 Xem bài làm
2 Natsu Dragneel10 0 phút - 24 giây2017-01-05 22:23:52 1 Xem bài làm
3 megurine luka10 0 phút - 24 giây2016-12-24 21:44:30 1 Xem bài làm
4 Huỳnh Nguyên Phát10 0 phút - 25 giây2017-02-12 14:59:44 1 Xem bài làm
5 Con Gái Không Dễ Bắt Lạt Đâu10 0 phút - 25 giây2017-02-01 20:52:16 1 Xem bài làm
6 Huyền Anh Cancer10 0 phút - 25 giây2017-01-21 20:42:39 1 Xem bài làm
7 365 Daband10 0 phút - 26 giây2017-01-21 20:40:17 1 Xem bài làm
8 Công Chúa Lạnh Lùng10 0 phút - 26 giây2017-01-20 20:33:29 1 Xem bài làm
9 Chihaya Kisaragi10 0 phút - 27 giây2017-01-16 10:59:25 1 Xem bài làm
10 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 27 giây2016-12-26 12:52:16 1 Xem bài làm
11 Trần Quang Đại10 0 phút - 27 giây2016-12-23 21:21:30 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-12-22 13:56:11 1 Xem bài làm
13 phuing hoang lua10 0 phút - 27 giây2017-02-20 07:25:49 1 Xem bài làm
14 Happy New Year10 0 phút - 27 giây2017-01-22 20:43:58 1 Xem bài làm
15 Bạn Không Nên Biết10 0 phút - 27 giây2017-01-22 12:56:27 1 Xem bài làm
16 Cô Gái Vô Tình10 0 phút - 27 giây2017-01-22 12:46:12 1 Xem bài làm
17 You Be My Forever10 0 phút - 27 giây2017-01-21 20:34:50 1 Xem bài làm
18 My Lover10 0 phút - 28 giây2017-01-21 21:02:10 1 Xem bài làm
19 Cancer Lê10 0 phút - 28 giây2017-01-21 20:36:23 1 Xem bài làm
20 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-24 21:41:24 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hải Long10 0 phút - 28 giây2017-01-15 14:40:07 6 Xem bài làm
22 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:34:14 1 Xem bài làm
23 Lê Huyền Anh10 0 phút - 28 giây2017-02-01 21:28:16 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hữu Anh10 0 phút - 28 giây2016-12-23 21:25:20 1 Xem bài làm
25 Đổi Thay10 0 phút - 28 giây2017-02-01 09:00:00 1 Xem bài làm
26 Selfie Chuyện Tình Lọ Lem10 0 phút - 28 giây2017-01-30 21:10:34 1 Xem bài làm
27 Buông Tay10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:48:49 1 Xem bài làm
28 Cô Gái Vô Cảm10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:40:37 1 Xem bài làm
29 I Love You10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:29:42 1 Xem bài làm
30 Vì Sao10 0 phút - 28 giây2017-01-22 20:26:38 1 Xem bài làm
31 Khó Để Quên10 0 phút - 29 giây2017-01-22 12:58:52 1 Xem bài làm
32 love each other choose to move10 0 phút - 29 giây2017-01-21 20:56:17 1 Xem bài làm
33 Kí Ức Khó Quên10 0 phút - 29 giây2017-01-20 20:10:28 1 Xem bài làm
34 Lan Phúc10 0 phút - 29 giây2017-02-11 23:15:11 3 Xem bài làm
35 phan văn đức10 0 phút - 29 giây2017-02-22 10:00:58 1 Xem bài làm
36 lang tu hao hoa10 0 phút - 30 giây2017-02-20 07:17:28 1 Xem bài làm
37 Vo Khanh Huyen10 0 phút - 30 giây2017-02-19 21:15:08 1 Xem bài làm
38 Cancer Pisces Pisces Virgo10 0 phút - 30 giây2017-02-05 21:49:04 1 Xem bài làm
39 Lê Huyền Anh10 0 phút - 30 giây2017-01-27 19:29:59 1 Xem bài làm
40 Cancer Lê10 0 phút - 30 giây2017-01-24 11:55:28 1 Xem bài làm
41 Sailor Saturn10 0 phút - 30 giây2017-01-22 12:50:29 1 Xem bài làm
42 No Love No Life10 0 phút - 30 giây2017-01-21 07:31:29 1 Xem bài làm
43 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-23 17:22:45 1 Xem bài làm
44 Le Huyen Anh10 0 phút - 30 giây2017-02-17 22:04:46 2 Xem bài làm
45 Nguyễn Tiến10 0 phút - 30 giây2016-12-22 13:37:01 1 Xem bài làm
46 Lê Xuân Hải10 0 phút - 30 giây2017-02-01 13:59:32 2 Xem bài làm
47 Tuấn Con10 0 phút - 30 giây2017-02-20 14:30:32 1 Xem bài làm
48 Dragonsvip10 0 phút - 31 giây2017-02-02 17:36:13 1 Xem bài làm
49 Follow Me10 0 phút - 31 giây2017-01-31 09:38:36 1 Xem bài làm
50 Cô Nàng Cự Giải Yêu Anh Chàng Xử Nữ10 0 phút - 31 giây2017-01-31 09:23:22 1 Xem bài làm