Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1201

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 hẢI MESSI10 0 phút - 44 giây2017-02-11 18:53:31 1 Xem bài làm
2 Phú Trọng Duy10 0 phút - 48 giây2017-02-09 19:41:31 1 Xem bài làm
3 hẢI MESSI10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:14:00 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Văn Trung10 0 phút - 51 giây2017-02-06 19:10:46 1 Xem bài làm
5 hai20047d10 0 phút - 57 giây2017-02-05 19:09:34 1 Xem bài làm
6 hẢI MESSI10 0 phút - 58 giây2017-02-05 19:31:03 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Văn hẢI10 0 phút - 59 giây2017-02-03 20:13:57 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 59 giây2017-01-31 20:05:18 1 Xem bài làm
9 Nguyen Thi Bich Huong10 1 phút - 2 giây2017-01-31 20:02:46 7 Xem bài làm
10 hẢI MESSI10 1 phút - 4 giây2017-02-03 20:11:00 1 Xem bài làm
11 hai hieu hoc10 1 phút - 10 giây2017-02-03 20:07:59 1 Xem bài làm
12 Nguyen Khanh Toan10 1 phút - 12 giây2017-01-07 12:19:26 1 Xem bài làm
13 hai hieu hoc10 1 phút - 15 giây2017-02-03 20:04:41 1 Xem bài làm
14 Lương Duy Tiến10 1 phút - 22 giây2017-01-10 09:33:54 3 Xem bài làm
15 chú mèo đáng yêu10 1 phút - 28 giây2017-02-22 20:45:54 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Minh Huy10 1 phút - 36 giây2016-11-27 16:22:56 2 Xem bài làm
17 Minh Châu10 1 phút - 57 giây2017-02-09 21:12:24 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Thu Uyên10 1 phút - 59 giây2016-12-25 14:19:08 1 Xem bài làm
19 Trần Lâm Khánh Vy10 2 phút - 2 giây2017-02-04 08:22:19 1 Xem bài làm
20 Trần Yến Nhi10 2 phút - 2 giây2016-12-13 19:44:03 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 5 giây2016-12-18 09:51:33 1 Xem bài làm
22 Lương Hữu Thành10 2 phút - 7 giây2016-11-26 20:37:17 1 Xem bài làm
23 A Lê Văn10 2 phút - 9 giây2016-12-30 18:58:37 1 Xem bài làm
24 hai hieu hoc10 2 phút - 10 giây2017-02-02 19:04:38 1 Xem bài làm
25 Trần Ngọc Ba10 2 phút - 19 giây2016-12-26 08:40:52 1 Xem bài làm
26 Dương Quân Hảo10 2 phút - 24 giây2017-02-02 12:38:38 1 Xem bài làm
27 lại tiến bình10 2 phút - 28 giây2017-01-09 21:45:16 1 Xem bài làm
28 Nguyen Viet Dat10 2 phút - 29 giây2017-01-05 13:55:40 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Đức Hiếu10 2 phút - 35 giây2016-12-09 14:12:06 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Ngọc Ly Na10 2 phút - 39 giây2016-12-17 20:11:53 1 Xem bài làm
31 Phạm nhat minh10 2 phút - 41 giây2016-12-15 05:32:12 1 Xem bài làm
32 Trần Ánh Dương10 2 phút - 50 giây2017-01-13 19:02:42 1 Xem bài làm
33 au duong li10 2 phút - 55 giây2017-01-08 20:29:11 1 Xem bài làm
34 Hotboy 200410 2 phút - 56 giây2017-01-12 20:07:29 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Hồng Nhung10 2 phút - 57 giây2017-01-26 09:25:01 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Minh Việt Hoàng10 3 phút - 10 giây2017-02-18 15:27:37 1 Xem bài làm
37 Haruka_Ino10 3 phút - 10 giây2017-01-18 11:48:52 1 Xem bài làm
38 nhok cá tính10 3 phút - 12 giây2017-02-21 21:10:58 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Xuân Thông10 3 phút - 14 giây2016-12-24 19:29:57 1 Xem bài làm
40 ngo quang vinh10 3 phút - 14 giây2016-12-23 19:49:07 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thanh Lam10 3 phút - 14 giây2016-12-16 19:48:13 1 Xem bài làm
42 Tri Nguyenthong10 3 phút - 14 giây2016-12-10 20:35:43 1 Xem bài làm
43 Bí Mật KO được biết10 3 phút - 17 giây2016-12-20 22:06:37 1 Xem bài làm
44 Phan Thùy Linh10 3 phút - 22 giây2017-02-17 21:07:43 1 Xem bài làm
45 Phú Quý Lê Tăng10 3 phút - 26 giây2016-12-04 16:35:09 1 Xem bài làm
46 Vũ Thị Minh Huyền10 3 phút - 28 giây2017-01-24 16:31:13 1 Xem bài làm
47 Tô Phương Nhung10 3 phút - 29 giây2017-01-22 20:27:47 1 Xem bài làm
48 Trần Văn Nghiệp10 3 phút - 29 giây2017-01-05 15:02:01 1 Xem bài làm
49 Lê Thành Đạt10 3 phút - 29 giây2017-01-02 18:14:46 1 Xem bài làm
50 Vũ Thị Liễu10 3 phút - 30 giây2017-02-23 03:27:06 1 Xem bài làm