Lớp 7 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

hẢI MESSI
10 điểm
Phú Trọng Duy
10 điểm
Nguyễn Văn Trung
10 điểm
hẢI MESSI
10 điểm
hai20047d
10 điểm

Có 1514 người đã làm bài

[[1,2],"0",{"ps1":[2,7],"ps2":[5,7],"sig1":1,"sig2":-1,"pos":1,"signX":1,"ty":0},{"a":{"ts":1,"ms":2},"c":9},"0","0","0","0","0",{"x":[48,30,248,230],"t":0,"N":6,"c":1,"s":1,"lc":0,"gt":[2,1,0]}]
["\frac{1}{2}",["10","14"],"-1","\frac{1}{2}",["234"],"1",["50"],"0","0","ihk"]