Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5124

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 59 giây2016-04-18 14:52:20 2 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 1 phút - 6 giây2016-03-05 20:36:52 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 1 phút - 7 giây2016-03-07 20:52:28 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 1 phút - 7 giây2016-02-28 17:08:10 1 Xem bài làm
5 Mỹ Anh10 1 phút - 25 giây2016-10-23 10:00:18 2 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Death 210 1 phút - 30 giây2016-10-20 18:10:38 1 Xem bài làm
7 Namikaze Minato10 1 phút - 34 giây2016-08-13 16:17:19 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Minh Tùng10 1 phút - 38 giây2015-12-13 16:15:42 1 Xem bài làm
9 adasdsd10 1 phút - 44 giây2014-10-05 09:16:02 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-20 17:24:41 1 Xem bài làm
11 huhuhu10 1 phút - 46 giây2014-10-11 17:33:34 1 Xem bài làm
12 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 47 giây2016-09-20 14:14:42 1 Xem bài làm
13 Thần Tuần Long10 1 phút - 48 giây2016-01-10 13:06:28 1 Xem bài làm
14 Trần Thành Đức10 1 phút - 49 giây2016-11-22 10:35:06 1 Xem bài làm
15 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây2016-06-18 22:10:57 1 Xem bài làm
16 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 49 giây2014-10-04 20:01:51 1 Xem bài làm
17 Băng Gía10 1 phút - 51 giây2016-10-28 15:46:38 1 Xem bài làm
18 nguyen quang trung10 1 phút - 51 giây2016-02-06 16:03:25 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thu Trà10 1 phút - 52 giây2015-01-17 16:34:59 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 53 giây2016-09-12 14:15:41 1 Xem bài làm
21 Đức Nhật Huỳnh10 1 phút - 54 giây2017-01-17 11:08:51 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 54 giây2016-06-16 15:25:27 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 55 giây2016-06-01 10:44:35 1 Xem bài làm
24 Duong Quan Hao10 1 phút - 55 giây2016-03-30 20:05:23 1 Xem bài làm
25 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 56 giây2017-02-04 15:27:26 1 Xem bài làm
26 Huỳnh MinhKhang10 1 phút - 56 giây2017-01-23 12:51:10 1 Xem bài làm
27 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 59 giây2016-07-18 15:41:40 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Xuân Đạt10 2 phút - 3 giây2015-02-05 09:48:07 1 Xem bài làm
29 Hắc Long10 2 phút - 4 giây2016-01-09 19:56:14 1 Xem bài làm
30 thianh_410 2 phút - 4 giây2014-12-31 21:30:53 1 Xem bài làm
31 nguyễn hoàng chương10 2 phút - 5 giây2015-01-04 14:36:49 1 Xem bài làm
32 sieusaiya goku10 2 phút - 6 giây2016-10-30 08:01:45 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Công Biển10 2 phút - 6 giây2014-12-28 12:01:41 1 Xem bài làm
34 Lê Quang Phúc10 2 phút - 7 giây2015-02-19 20:41:58 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 8 giây2015-01-11 16:58:44 2 Xem bài làm
36 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 9 giây2016-12-21 13:23:19 1 Xem bài làm
37 Dang Hoang Nam10 2 phút - 9 giây2016-08-14 14:15:04 1 Xem bài làm
38 nguyen thi xuan_3d10 2 phút - 9 giây2014-12-12 19:49:10 1 Xem bài làm
39 do duc anh10 2 phút - 10 giây2016-09-19 15:26:05 1 Xem bài làm
40 nguyễn thị ánh _1a10 2 phút - 10 giây2014-12-06 10:02:50 1 Xem bài làm
41 Lê Xuân Hải10 2 phút - 11 giây2016-11-22 11:42:10 9 Xem bài làm
42 Tuần Long10 2 phút - 11 giây2016-01-13 07:08:00 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Duy Lộc10 2 phút - 12 giây2016-04-29 21:09:47 4 Xem bài làm
44 Tô Bá Chiến10 2 phút - 12 giây2014-06-01 20:43:08 1 Xem bài làm
45 lêquangtrườnganh10 2 phút - 13 giây2014-07-24 08:13:34 8 Xem bài làm
46 Trần Sỹ Minh Quân10 2 phút - 13 giây2014-08-12 09:53:35 1 Xem bài làm
47 Ribi SaChi10 2 phút - 13 giây2014-07-26 19:57:23 1 Xem bài làm
48 Vân Anh Phạm10 2 phút - 18 giây2017-02-17 13:15:28 1 Xem bài làm
49 Đinh Tuấn Minh10 2 phút - 18 giây2016-12-22 10:36:47 1 Xem bài làm
50 pikachu10 2 phút - 18 giây2016-11-02 21:05:13 1 Xem bài làm