Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2546

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Mỹ Anh10 1 phút - 25 giây2016-10-23 10:00:18 2 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Death 210 1 phút - 30 giây2016-10-20 18:10:38 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 30 giây2017-06-24 15:04:13 1 Xem bài làm
4 Namikaze Minato10 1 phút - 34 giây2016-08-13 16:17:19 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 34 giây2017-06-16 16:15:26 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 38 giây2017-05-18 14:13:22 4 Xem bài làm
7 John Cena RKO10 1 phút - 42 giây2017-07-24 15:56:04 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-20 17:24:41 1 Xem bài làm
9 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 47 giây2016-09-20 14:14:42 1 Xem bài làm
10 Cậu Bé Kỳ Dị10 1 phút - 48 giây2017-06-26 09:13:06 1 Xem bài làm
11 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây2016-06-18 22:10:57 1 Xem bài làm
12 Trần Thành Đức10 1 phút - 49 giây2016-11-22 10:35:06 1 Xem bài làm
13 Trần Hoàng Việt10 1 phút - 50 giây2017-07-27 15:29:25 1 Xem bài làm
14 Băng Gía10 1 phút - 51 giây2016-10-28 15:46:38 1 Xem bài làm
15 Chào Mừng Các Bạn10 1 phút - 51 giây2017-09-16 21:29:52 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 53 giây2016-09-12 14:15:41 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 54 giây2016-06-16 15:25:27 1 Xem bài làm
18 Đức Nhật Huỳnh10 1 phút - 54 giây2017-01-17 11:08:51 1 Xem bài làm
19 Triệu Mẫn10 1 phút - 54 giây2017-04-06 08:04:36 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 55 giây2016-06-01 10:44:35 1 Xem bài làm
21 Huỳnh MinhKhang10 1 phút - 56 giây2017-01-23 12:51:10 1 Xem bài làm
22 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 56 giây2017-02-04 15:27:26 1 Xem bài làm
23 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 59 giây2016-07-18 15:41:40 1 Xem bài làm
24 Pham Ngoc Hai10 2 phút - 2 giây2017-03-02 10:27:19 1 Xem bài làm
25 sieusaiya goku10 2 phút - 6 giây2016-10-30 08:01:45 1 Xem bài làm
26 ông vua giải ngân hà10 2 phút - 7 giây2017-03-07 18:42:05 1 Xem bài làm
27 Công chúa Maria10 2 phút - 8 giây2017-03-27 20:41:23 1 Xem bài làm
28 Dang Hoang Nam10 2 phút - 9 giây2016-08-14 14:15:04 1 Xem bài làm
29 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 9 giây2016-12-21 13:23:19 1 Xem bài làm
30 do duc anh10 2 phút - 10 giây2016-09-19 15:26:05 1 Xem bài làm
31 Lê Xuân Hải10 2 phút - 11 giây2016-11-22 11:42:10 9 Xem bài làm
32 Keọ Ngọt10 2 phút - 12 giây2017-05-06 09:38:08 1 Xem bài làm
33 pikachu10 2 phút - 18 giây2016-11-02 21:05:13 1 Xem bài làm
34 Đinh Tuấn Minh10 2 phút - 18 giây2016-12-22 10:36:47 1 Xem bài làm
35 Vân Anh Phạm10 2 phút - 18 giây2017-02-17 13:15:28 1 Xem bài làm
36 Araion Showin10 2 phút - 19 giây2016-08-31 21:20:18 1 Xem bài làm
37 Vũ Thị Thu Hằng10 2 phút - 21 giây2017-03-21 18:07:05 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Bá Hoàng Minh10 2 phút - 24 giây2017-08-01 12:21:49 1 Xem bài làm
39 nguyễn quang vinh10 2 phút - 25 giây2017-02-23 20:19:14 1 Xem bài làm
40 Bùi Tuấn Đạt10 2 phút - 27 giây2016-05-02 11:20:05 1 Xem bài làm
41 Hoàng Thị Hồng Nhung10 2 phút - 27 giây2017-05-22 17:29:13 1 Xem bài làm
42 Ko có tên10 2 phút - 28 giây2016-07-13 16:37:55 1 Xem bài làm
43 Công chúa Aiko10 2 phút - 28 giây2017-03-29 18:28:02 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Ly Ly10 2 phút - 30 giây2017-07-18 10:56:36 1 Xem bài làm
45 Đỗ Thị Ngọc Ánh10 2 phút - 32 giây2017-02-19 10:19:57 1 Xem bài làm
46 Ma Kết _ Capricorn10 2 phút - 32 giây2017-02-06 12:10:15 1 Xem bài làm
47 hồ hoàng minh10 2 phút - 33 giây2016-06-02 16:26:26 10 Xem bài làm
48 An Hoà10 2 phút - 34 giây2016-09-03 14:07:35 1 Xem bài làm
49 nu hoang tu do10 2 phút - 34 giây2016-10-13 18:05:16 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Quốc Bảo10 2 phút - 34 giây2017-01-10 20:20:00 1 Xem bài làm