Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2266

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Mỹ Anh10 1 phút - 25 giây2016-10-23 10:00:18 2 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Death 210 1 phút - 30 giây2016-10-20 18:10:38 1 Xem bài làm
3 Namikaze Minato10 1 phút - 34 giây2016-08-13 16:17:19 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 38 giây2017-05-18 14:13:22 4 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-12-20 17:24:41 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 47 giây2016-09-20 14:14:42 1 Xem bài làm
7 Trần Thành Đức10 1 phút - 49 giây2016-11-22 10:35:06 1 Xem bài làm
8 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây2016-06-18 22:10:57 1 Xem bài làm
9 Băng Gía10 1 phút - 51 giây2016-10-28 15:46:38 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 53 giây2016-09-12 14:15:41 1 Xem bài làm
11 Đức Nhật Huỳnh10 1 phút - 54 giây2017-01-17 11:08:51 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 54 giây2016-06-16 15:25:27 1 Xem bài làm
13 Triệu Mẫn10 1 phút - 54 giây2017-04-06 08:04:36 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 55 giây2016-06-01 10:44:35 1 Xem bài làm
15 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 56 giây2017-02-04 15:27:26 1 Xem bài làm
16 Huỳnh MinhKhang10 1 phút - 56 giây2017-01-23 12:51:10 1 Xem bài làm
17 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 59 giây2016-07-18 15:41:40 1 Xem bài làm
18 Pham Ngoc Hai10 2 phút - 2 giây2017-03-02 10:27:19 1 Xem bài làm
19 sieusaiya goku10 2 phút - 6 giây2016-10-30 08:01:45 1 Xem bài làm
20 ông vua giải ngân hà10 2 phút - 7 giây2017-03-07 18:42:05 1 Xem bài làm
21 Công chúa Maria10 2 phút - 8 giây2017-03-27 20:41:23 1 Xem bài làm
22 Dang Hoang Nam10 2 phút - 9 giây2016-08-14 14:15:04 1 Xem bài làm
23 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 9 giây2016-12-21 13:23:19 1 Xem bài làm
24 do duc anh10 2 phút - 10 giây2016-09-19 15:26:05 1 Xem bài làm
25 Lê Xuân Hải10 2 phút - 11 giây2016-11-22 11:42:10 9 Xem bài làm
26 Keọ Ngọt10 2 phút - 12 giây2017-05-06 09:38:08 1 Xem bài làm
27 Vân Anh Phạm10 2 phút - 18 giây2017-02-17 13:15:28 1 Xem bài làm
28 Đinh Tuấn Minh10 2 phút - 18 giây2016-12-22 10:36:47 1 Xem bài làm
29 pikachu10 2 phút - 18 giây2016-11-02 21:05:13 1 Xem bài làm
30 Araion Showin10 2 phút - 19 giây2016-08-31 21:20:18 1 Xem bài làm
31 Vũ Thị Thu Hằng10 2 phút - 21 giây2017-03-21 18:07:05 1 Xem bài làm
32 nguyễn quang vinh10 2 phút - 25 giây2017-02-23 20:19:14 1 Xem bài làm
33 Bùi Tuấn Đạt10 2 phút - 27 giây2016-05-02 11:20:05 1 Xem bài làm
34 Hoàng Thị Hồng Nhung10 2 phút - 27 giây2017-05-22 17:29:13 1 Xem bài làm
35 Công chúa Aiko10 2 phút - 28 giây2017-03-29 18:28:02 1 Xem bài làm
36 Ko có tên10 2 phút - 28 giây2016-07-13 16:37:55 1 Xem bài làm
37 Đỗ Thị Ngọc Ánh10 2 phút - 32 giây2017-02-19 10:19:57 1 Xem bài làm
38 Ma Kết _ Capricorn10 2 phút - 32 giây2017-02-06 12:10:15 1 Xem bài làm
39 hồ hoàng minh10 2 phút - 33 giây2016-06-02 16:26:26 10 Xem bài làm
40 Nguyễn Quốc Bảo10 2 phút - 34 giây2017-01-10 20:20:00 1 Xem bài làm
41 nu hoang tu do10 2 phút - 34 giây2016-10-13 18:05:16 1 Xem bài làm
42 An Hoà10 2 phút - 34 giây2016-09-03 14:07:35 1 Xem bài làm
43 DUONG NGUYEN MINH CHU10 2 phút - 35 giây2017-05-04 21:32:22 1 Xem bài làm
44 Triệu Vân10 2 phút - 35 giây2016-07-12 16:52:34 1 Xem bài làm
45 Trần Sỹ Nguyên10 2 phút - 36 giây2016-10-08 19:59:28 1 Xem bài làm
46 Vũ Ngọc Hải Đăng10 2 phút - 36 giây2016-07-06 16:50:26 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thị Quỳnh Anh10 2 phút - 36 giây2016-05-03 21:25:25 1 Xem bài làm
48 oOo lê ngân oOo10 2 phút - 37 giây2016-05-18 07:23:42 1 Xem bài làm
49 Karma_Akabane10 2 phút - 38 giây2017-02-13 19:35:38 1 Xem bài làm
50 Mizuki san10 2 phút - 38 giây2016-07-31 15:27:31 1 Xem bài làm