Lớp 6 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4226

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 51 giây2016-12-13 13:31:04 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 52 giây2016-12-29 10:45:14 3 Xem bài làm
3 Anh Nguyễn10 0 phút - 57 giây2016-12-08 18:46:58 1 Xem bài làm
4 Lê Quang Miền10 1 phút - 4 giây2017-01-10 14:26:11 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 4 giây2016-11-24 09:21:05 1 Xem bài làm
6 Trần Ánh Dương10 1 phút - 5 giây2017-01-13 20:08:12 1 Xem bài làm
7 Nguyen Cong Chuong10 1 phút - 6 giây2016-12-15 19:09:48 5 Xem bài làm
8 dasfagaa10 1 phút - 7 giây2016-11-28 19:49:29 1 Xem bài làm
9 Thánh Cứu Thế10 1 phút - 9 giây2017-01-11 18:38:28 1 Xem bài làm
10 alan walker10 1 phút - 10 giây2017-02-20 21:59:51 1 Xem bài làm
11 khong van biet10 1 phút - 10 giây2017-01-11 21:19:02 1 Xem bài làm
12 Phạm Việt Anh10 1 phút - 11 giây2017-01-15 11:19:07 1 Xem bài làm
13 Thinhdc6a510 1 phút - 11 giây2017-01-21 09:25:31 1 Xem bài làm
14 gsafdasđrgdst10 1 phút - 12 giây2016-12-13 17:07:57 1 Xem bài làm
15 asdfgasdfbafbasdhfhbh10 1 phút - 13 giây2016-12-19 20:45:44 1 Xem bài làm
16 Kaitou Kid10 1 phút - 15 giây2017-02-20 15:45:53 1 Xem bài làm
17 diagsdausdaaa10 1 phút - 16 giây2017-02-16 19:22:51 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Thu Hà10 1 phút - 16 giây2016-12-12 21:35:36 1 Xem bài làm
19 Võ Viết Bảo Châu10 1 phút - 18 giây2016-12-17 20:56:34 9 Xem bài làm
20 hung10 1 phút - 18 giây2016-12-25 21:00:34 7 Xem bài làm
21 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 18 giây2016-11-29 21:13:25 1 Xem bài làm
22 Sơn Tùng MTP10 1 phút - 19 giây2017-01-18 20:49:00 1 Xem bài làm
23 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 20 giây2017-01-18 20:28:34 1 Xem bài làm
24 phan anh tuyet10 1 phút - 21 giây2016-12-20 14:21:57 6 Xem bài làm
25 tran van thang10 1 phút - 23 giây2016-12-16 22:26:20 10 Xem bài làm
26 Bùi Đăng Minh10 1 phút - 23 giây2017-02-01 21:03:32 3 Xem bài làm
27 Đào Trọng Luân10 1 phút - 23 giây2017-02-19 19:37:27 1 Xem bài làm
28 tung ffff10 1 phút - 23 giây2017-02-10 12:41:52 1 Xem bài làm
29 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 24 giây2016-11-25 12:48:34 1 Xem bài làm
30 Đức Anh10 1 phút - 26 giây2016-12-18 22:43:14 1 Xem bài làm
31 fghnshdjfgbsdfhgbhsbhb10 1 phút - 27 giây2016-12-09 21:16:27 1 Xem bài làm
32 Nguyen Duc Hiep10 1 phút - 30 giây2016-12-04 12:13:36 1 Xem bài làm
33 Trần Nguyễn Đức Tâm10 1 phút - 30 giây2016-11-26 07:44:45 1 Xem bài làm
34 le thanh vinh10 1 phút - 31 giây2017-02-14 20:20:46 1 Xem bài làm
35 Nguyễn_Đức_Vinh 12310 1 phút - 32 giây2017-02-09 21:17:56 1 Xem bài làm
36 Lê Minh Đạt10 1 phút - 32 giây2017-01-01 11:07:54 1 Xem bài làm
37 Lưu Quang Dũng10 1 phút - 33 giây2016-12-16 21:36:06 1 Xem bài làm
38 daaaaaaaasaaaaa10 1 phút - 33 giây2016-11-29 19:35:31 1 Xem bài làm
39 Bui Danh10 1 phút - 34 giây2016-12-31 20:48:43 1 Xem bài làm
40 Apink10 1 phút - 34 giây2016-12-12 15:12:07 1 Xem bài làm
41 Lưu Nguyễn Thùy Dung10 1 phút - 35 giây2017-01-06 07:41:09 1 Xem bài làm
42 Ko có tên10 1 phút - 36 giây2016-12-05 21:32:34 1 Xem bài làm
43 Trần Nguyễn Khải Luân10 1 phút - 37 giây2016-12-16 19:31:53 3 Xem bài làm
44 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 38 giây2016-11-23 21:28:34 1 Xem bài làm
45 Lori Yagami10 1 phút - 39 giây2016-12-16 20:39:46 1 Xem bài làm
46 Lê Huy An10 1 phút - 40 giây2017-01-31 21:11:05 1 Xem bài làm
47 A slowly turtle10 1 phút - 40 giây2017-01-05 15:04:55 1 Xem bài làm
48 Lưu Khánh Linh10 1 phút - 40 giây2016-12-03 18:41:24 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thị hiền Mai10 1 phút - 41 giây2017-02-17 07:37:33 1 Xem bài làm
50 Hoàng Thành Đạt10 1 phút - 41 giây2016-12-06 19:43:20 1 Xem bài làm