Lớp 5 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 3364

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đào Minh Tiến10 1 phút - 12 giây2016-12-09 13:31:47 1 Xem bài làm
2 tran van thang10 1 phút - 13 giây2017-01-10 11:29:55 1 Xem bài làm
3 Dương Phan Quang Bách10 1 phút - 14 giây2017-01-18 15:56:39 1 Xem bài làm
4 nguyễn hương giang10 1 phút - 16 giây2017-01-16 15:02:47 4 Xem bài làm
5 Xuân Đức10 1 phút - 17 giây2017-01-17 11:41:13 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Hoàng Khôi10 1 phút - 20 giây2017-01-21 12:41:56 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 26 giây2017-01-16 18:55:44 1 Xem bài làm
8 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 27 giây2016-11-24 11:01:20 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Đức Thắng10 1 phút - 29 giây2017-01-02 20:33:19 1 Xem bài làm
10 Tranminhhiep10 1 phút - 33 giây2017-01-24 15:00:31 1 Xem bài làm
11 Đức Anh10 1 phút - 35 giây2016-12-20 21:55:40 1 Xem bài làm
12 dang eric bolasi10 1 phút - 37 giây2016-12-23 14:56:23 1 Xem bài làm
13 unkalar10 1 phút - 38 giây2017-01-29 16:31:03 2 Xem bài làm
14 Vua Bài Ma Thuật LuânYugi10 1 phút - 38 giây2017-01-05 18:47:38 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Mạnh Cường10 1 phút - 39 giây2017-02-21 14:21:11 1 Xem bài làm
16 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 39 giây2016-12-23 17:48:53 1 Xem bài làm
17 X Drake10 1 phút - 40 giây2017-02-20 20:58:22 1 Xem bài làm
18 Trần Việt Anh10 1 phút - 40 giây2016-12-14 21:55:50 1 Xem bài làm
19 Lione Messi10 1 phút - 41 giây2017-02-16 16:16:14 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Bá Thắng10 1 phút - 41 giây2017-02-12 18:58:57 1 Xem bài làm
21 Diego Costa10 1 phút - 43 giây2017-01-20 18:29:30 1 Xem bài làm
22 Đinh Hữu Trường giang10 1 phút - 44 giây2016-12-27 19:32:56 2 Xem bài làm
23 Trần Khởi My10 1 phút - 46 giây2017-02-16 16:51:31 1 Xem bài làm
24 Hoàng Kim Đại Long10 1 phút - 48 giây2017-01-19 18:39:29 1 Xem bài làm
25 Lê Tuấn Anh10 1 phút - 48 giây2017-01-17 22:11:17 1 Xem bài làm
26 tran van thang10 1 phút - 49 giây2017-01-09 10:49:04 1 Xem bài làm
27 Lê Nho Khoa10 1 phút - 51 giây2016-12-27 21:12:08 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 1 phút - 52 giây2017-02-16 18:40:31 1 Xem bài làm
29 Phương Kudo10 1 phút - 52 giây2017-02-14 20:04:40 1 Xem bài làm
30 Trần Đức Huy10 1 phút - 52 giây2016-12-11 11:35:55 1 Xem bài làm
31 Mai Minh Tâm10 1 phút - 53 giây2017-01-15 19:52:45 1 Xem bài làm
32 Đặng Bùi Duy Hiến10 1 phút - 54 giây2016-12-10 05:48:17 3 Xem bài làm
33 sieu nhan10 1 phút - 54 giây2017-02-18 21:00:23 1 Xem bài làm
34 Hoàng Nguyễn Văn10 1 phút - 55 giây2017-02-15 12:44:35 1 Xem bài làm
35 Trần Nhật Dương10 1 phút - 55 giây2017-02-01 16:11:05 1 Xem bài làm
36 Kim Tae Hee10 1 phút - 55 giây2017-01-21 19:57:10 1 Xem bài làm
37 Đặng Lê Nhật Hưng10 1 phút - 56 giây2017-02-15 19:09:06 1 Xem bài làm
38 vutiendat10 1 phút - 56 giây2016-12-28 09:20:53 1 Xem bài làm
39 pham thuy anh10 1 phút - 56 giây2016-12-27 20:11:37 1 Xem bài làm
40 Dang Quang Huy10 1 phút - 57 giây2017-02-16 16:02:28 1 Xem bài làm
41 LƯU ĐÌNH HUY10 1 phút - 57 giây2017-02-11 21:18:10 1 Xem bài làm
42 Phan Bình Nguyên Lâm10 1 phút - 57 giây2017-01-23 19:13:47 1 Xem bài làm
43 le thanh dat10 1 phút - 57 giây2017-01-12 20:26:04 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Thu Hương10 1 phút - 57 giây2016-11-28 16:12:57 1 Xem bài làm
45 broly ssj110 1 phút - 58 giây2017-02-15 09:57:38 1 Xem bài làm
46 Anh Ứng Việt10 1 phút - 58 giây2016-12-19 19:26:33 1 Xem bài làm
47 Lionel Messi10 1 phút - 59 giây2017-01-20 17:38:08 1 Xem bài làm
48 tran van thang10 1 phút - 59 giây2017-01-09 10:27:04 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Hồng Vân10 2 phút - 1 giây2017-02-14 19:39:35 4 Xem bài làm
50 Cô nàng vui vẻ10 2 phút - 1 giây2017-01-20 19:19:53 1 Xem bài làm