Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1984

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
2 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
3 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
4 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
5 Trần Ánh Dương10 1 phút - 48 giây2017-01-22 20:31:10 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
7 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
8 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
9 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
10 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
12 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
13 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
14 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
15 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
16 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
17 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
18 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
19 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
20 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
21 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
22 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
23 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
24 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
25 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
26 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
27 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 26 giây2017-01-04 09:07:11 1 Xem bài làm
28 steve gaming10 2 phút - 27 giây2017-02-22 08:25:44 1 Xem bài làm
29 Nguyen Anh Tuan10 2 phút - 27 giây2016-12-05 20:00:21 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 28 giây2016-12-21 16:19:40 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Khánh Ngọc10 2 phút - 29 giây2016-12-27 08:40:33 1 Xem bài làm
32 lê thị ngọc anh10 2 phút - 32 giây2017-01-31 12:37:33 1 Xem bài làm
33 Wendy Marvell10 2 phút - 34 giây2016-12-15 19:13:05 1 Xem bài làm
34 Châu10 2 phút - 36 giây2017-01-18 15:22:40 1 Xem bài làm
35 Kawako Hayari10 2 phút - 36 giây2017-01-02 15:47:22 1 Xem bài làm
36 Diêm Thị Hương Ly10 2 phút - 36 giây2016-12-29 14:49:42 1 Xem bài làm
37 Quỳnh Trang10 2 phút - 39 giây2017-01-24 18:21:46 1 Xem bài làm
38 phi tuan anh10 2 phút - 39 giây2017-01-04 18:04:20 1 Xem bài làm
39 Đặng Doãn Thanh Bình10 2 phút - 39 giây2016-12-21 19:43:53 1 Xem bài làm
40 hi hi10 2 phút - 41 giây2017-01-22 20:06:10 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thị Thùy Linh10 2 phút - 41 giây2017-01-13 21:14:26 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thu Duyên10 2 phút - 42 giây2016-12-27 19:23:44 1 Xem bài làm
43 naruto sieu dang10 2 phút - 43 giây2017-02-18 07:32:32 1 Xem bài làm
44 Đặc Công10 2 phút - 44 giây2016-12-07 20:39:42 1 Xem bài làm
45 Đỗ Uyển Đan10 2 phút - 44 giây2016-12-14 12:17:24 1 Xem bài làm
46 Hatake Kakashi10 2 phút - 44 giây2016-12-08 21:09:57 1 Xem bài làm
47 luungoctuananh10 2 phút - 45 giây2016-12-29 20:55:34 1 Xem bài làm
48 Mizuno Ami10 2 phút - 45 giây2016-12-11 21:08:57 1 Xem bài làm
49 Xử Nữ Họ Nguyễn10 2 phút - 46 giây2016-11-29 12:34:54 1 Xem bài làm
50 Tell Me My Name10 2 phút - 47 giây2016-12-01 18:51:20 1 Xem bài làm