Lớp 4 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2557

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 bingojeo10 1 phút - 20 giây2017-03-10 21:30:48 1 Xem bài làm
2 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 29 giây2017-03-05 11:35:20 1 Xem bài làm
3 kaitokid10 1 phút - 38 giây2017-04-07 14:12:52 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Quỳnh Trang10 1 phút - 40 giây2017-04-27 13:00:49 1 Xem bài làm
5 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 40 giây2017-02-01 09:29:05 1 Xem bài làm
6 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 41 giây2017-04-27 13:07:06 1 Xem bài làm
7 MatsukazeTenma10 1 phút - 43 giây2017-04-07 14:40:32 1 Xem bài làm
8 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 45 giây2017-02-01 20:37:21 1 Xem bài làm
9 Tô Minh Sơn10 1 phút - 46 giây2016-11-21 21:15:59 1 Xem bài làm
10 Phan Anh Thư10 1 phút - 48 giây2017-01-28 19:19:17 1 Xem bài làm
11 Trần Ánh Dương10 1 phút - 48 giây2017-01-22 20:31:10 1 Xem bài làm
12 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 51 giây2016-11-25 12:55:21 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-02-15 13:00:44 1 Xem bài làm
14 Trân Bình Minh10 1 phút - 52 giây2017-01-10 15:08:42 1 Xem bài làm
15 Công chúa Jasmin10 1 phút - 53 giây2017-02-20 20:21:01 1 Xem bài làm
16 Kaito Kid10 1 phút - 56 giây2017-03-10 21:24:52 1 Xem bài làm
17 nguyentanphuc10 1 phút - 56 giây2017-01-06 19:47:14 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Minh Trí10 2 phút - 0 giây2017-01-15 20:52:01 1 Xem bài làm
19 huhu10 2 phút - 0 giây2017-01-10 21:10:44 1 Xem bài làm
20 Phạm Lê Công10 2 phút - 1 giây2017-03-11 17:02:17 1 Xem bài làm
21 Lã Hoàng Quế Đan10 2 phút - 1 giây2017-03-05 10:02:21 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Hoàng Huy10 2 phút - 4 giây2017-03-17 20:45:58 1 Xem bài làm
23 do hoang nguyen10 2 phút - 5 giây2016-12-02 20:42:18 3 Xem bài làm
24 Nguyễn Văn Hạ10 2 phút - 5 giây2017-02-22 17:50:50 1 Xem bài làm
25 cửu vĩ10 2 phút - 5 giây2017-02-12 14:00:24 1 Xem bài làm
26 sieu nhan gao10 2 phút - 7 giây2017-02-18 13:50:45 1 Xem bài làm
27 nhan sieu khung10 2 phút - 12 giây2017-02-18 07:48:47 1 Xem bài làm
28 ichigo10 2 phút - 13 giây2017-01-17 20:35:53 1 Xem bài làm
29 go han abcd10 2 phút - 15 giây2017-02-15 16:17:22 1 Xem bài làm
30 Siêu đạo chích Kaito Kid10 2 phút - 16 giây2017-03-30 20:06:10 1 Xem bài làm
31 NARUTO UZUMAKI10 2 phút - 17 giây2016-12-21 21:53:15 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Bảo Trâm10 2 phút - 18 giây2017-03-06 09:08:57 1 Xem bài làm
33 Thái Khánh Linh10 2 phút - 21 giây2017-02-17 19:58:52 1 Xem bài làm
34 Trần Duy Khánh10 2 phút - 21 giây2017-03-12 14:26:14 3 Xem bài làm
35 sieu say gia10 2 phút - 23 giây2017-02-15 16:01:40 1 Xem bài làm
36 Dương Đức Hải10 2 phút - 23 giây2017-02-01 16:10:16 1 Xem bài làm
37 Vũ Như Mai10 2 phút - 23 giây2016-12-09 15:30:02 1 Xem bài làm
38 Trần Đức Vũ10 2 phút - 23 giây2016-12-09 08:08:22 1 Xem bài làm
39 công chúa dễ thương be10 2 phút - 24 giây2017-03-20 08:46:47 1 Xem bài làm
40 lê thị ngọc anh10 2 phút - 24 giây2017-01-31 21:24:11 1 Xem bài làm
41 Hoàng Thị Linh Hương10 2 phút - 25 giây2017-03-18 19:37:53 1 Xem bài làm
42 phan văn việt10 2 phút - 26 giây2017-04-27 12:55:15 1 Xem bài làm
43 Đoàn Thị Oanh10 2 phút - 26 giây2017-01-04 09:07:11 1 Xem bài làm
44 steve gaming10 2 phút - 27 giây2017-02-22 08:25:44 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thùy Dương10 2 phút - 28 giây2016-12-21 16:19:40 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Khánh Ngọc10 2 phút - 29 giây2016-12-27 08:40:33 1 Xem bài làm
47 lê thị ngọc anh10 2 phút - 32 giây2017-01-31 12:37:33 1 Xem bài làm
48 Wendy Marvell10 2 phút - 34 giây2016-12-15 19:13:05 1 Xem bài làm
49 Trương Tấn Hoàng10 2 phút - 36 giây2017-04-02 15:33:30 1 Xem bài làm
50 Châu10 2 phút - 36 giây2017-01-18 15:22:40 1 Xem bài làm