Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4854

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
2 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
3 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
4 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
6 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
7 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
8 At the speed of light10 0 phút - 59 giây2016-11-23 19:58:25 1 Xem bài làm
9 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
11 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
12 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
14 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
15 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
17 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
19 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
20 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
21 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
22 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
23 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
24 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
25 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 9 giây2017-01-31 19:45:48 1 Xem bài làm
26 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
27 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
28 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
29 Duong Thi Minh10 1 phút - 11 giây2017-02-19 13:36:20 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-11 20:30:17 1 Xem bài làm
31 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 11 giây2016-12-17 19:19:16 1 Xem bài làm
32 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 12 giây2017-01-18 14:09:41 1 Xem bài làm
33 Trần Thành Đức10 1 phút - 12 giây2016-11-22 10:37:22 1 Xem bài làm
34 Trần Nhật Dương10 1 phút - 12 giây2017-01-25 09:46:22 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 12 giây2017-01-20 11:30:14 1 Xem bài làm
36 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 13 giây2017-01-06 21:36:58 1 Xem bài làm
37 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 13 giây2017-01-04 07:58:38 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 13 giây2017-01-03 15:41:58 1 Xem bài làm
39 Trần Hà Quỳnh Như10 1 phút - 13 giây2016-12-03 09:49:02 1 Xem bài làm
40 Vũ Tiến Thành10 1 phút - 14 giây2017-01-20 05:46:13 1 Xem bài làm
41 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 14 giây2016-12-16 10:49:34 1 Xem bài làm
42 Bất Tử Điểu10 1 phút - 14 giây2016-12-04 18:50:55 1 Xem bài làm
43 Lê Nguyễn Quốc Đạt10 1 phút - 15 giây2017-02-12 19:45:40 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quỳnh Anh10 1 phút - 16 giây2016-12-08 13:11:11 1 Xem bài làm
45 Trần Văn Mạnh10 1 phút - 16 giây2017-01-15 15:46:33 1 Xem bài làm
46 Đỗ Công Tùng10 1 phút - 16 giây2017-01-03 14:00:40 1 Xem bài làm
47 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 1 phút - 17 giây2016-12-07 21:13:26 3 Xem bài làm
48 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 17 giây2017-02-09 18:35:25 1 Xem bài làm
49 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 17 giây2017-01-25 21:42:02 1 Xem bài làm
50 le thanh dat10 1 phút - 17 giây2017-01-13 19:46:09 1 Xem bài làm