Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6378

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 47 giây2016-11-25 21:02:38 1 Xem bài làm
2 Thần Tuần Long10 0 phút - 48 giây2016-11-25 20:54:54 1 Xem bài làm
3 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 49 giây2017-02-11 09:23:04 1 Xem bài làm
4 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 50 giây2016-11-25 21:00:44 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 55 giây2017-01-14 17:34:23 1 Xem bài làm
6 huyenthoaichangbeo10 0 phút - 57 giây2017-03-14 21:29:00 1 Xem bài làm
7 Hạnh10 0 phút - 57 giây2016-12-21 11:33:03 1 Xem bài làm
8 Five centimeters per second10 0 phút - 58 giây2017-03-05 19:57:19 1 Xem bài làm
9 Nobita Kun10 0 phút - 58 giây2017-02-04 10:45:27 1 Xem bài làm
10 At the speed of light10 0 phút - 59 giây2016-11-23 19:58:25 1 Xem bài làm
11 Cô Bé Đáng Yêu10 1 phút - 0 giây2017-01-05 10:33:37 1 Xem bài làm
12 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 0 giây2016-12-21 15:19:18 1 Xem bài làm
13 Cố Lên Nào Các Bạn10 1 phút - 0 giây2017-04-07 13:45:38 1 Xem bài làm
14 bingojeo10 1 phút - 0 giây2017-03-08 22:18:41 1 Xem bài làm
15 Songoku10 1 phút - 1 giây2017-02-08 19:33:32 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Minh Vũ10 1 phút - 3 giây2017-02-12 20:08:24 1 Xem bài làm
17 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 3 giây2016-12-28 19:31:40 1 Xem bài làm
18 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 3 giây2016-12-12 10:30:08 1 Xem bài làm
19 Bùi Anh Hào10 1 phút - 3 giây2016-11-26 09:51:54 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Bá Tấn Sang10 1 phút - 4 giây2016-12-15 10:31:23 1 Xem bài làm
21 Phạm Hoàng10 1 phút - 5 giây2017-05-06 12:43:36 1 Xem bài làm
22 Ayuki Yuuki10 1 phút - 6 giây2016-11-25 20:05:13 1 Xem bài làm
23 Yuriko Azami10 1 phút - 6 giây2017-04-01 17:03:43 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 6 giây2017-03-19 08:49:43 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Anh Huy10 1 phút - 6 giây2017-02-25 20:58:36 1 Xem bài làm
26 Phạm Kiều Trang10 1 phút - 6 giây2017-01-14 16:14:22 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 6 giây2017-01-11 20:44:44 1 Xem bài làm
28 Hậu Lê10 1 phút - 6 giây2016-11-29 08:57:03 1 Xem bài làm
29 Vo Khanh Huyen10 1 phút - 7 giây2017-02-23 20:40:14 1 Xem bài làm
30 Thắng Max Level10 1 phút - 7 giây2017-02-16 21:09:10 1 Xem bài làm
31 Do Manh10 1 phút - 7 giây2016-12-31 13:06:09 1 Xem bài làm
32 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 7 giây2016-12-18 12:09:13 1 Xem bài làm
33 Băng Hải Tặc Death 410 1 phút - 7 giây2016-12-06 12:05:54 1 Xem bài làm
34 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 9 giây2017-01-31 19:45:48 1 Xem bài làm
35 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 9 giây2016-12-08 18:28:41 1 Xem bài làm
36 Hoang Tuan Phi10 1 phút - 9 giây2016-11-24 10:51:30 1 Xem bài làm
37 Phú Quý Lê Tăng10 1 phút - 9 giây2016-11-21 18:07:08 1 Xem bài làm
38 Bùi Chí Hào10 1 phút - 10 giây2017-03-30 22:35:54 1 Xem bài làm
39 Duong Thi Minh10 1 phút - 11 giây2017-02-19 13:36:20 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Quốc Bảo10 1 phút - 11 giây2017-01-11 20:30:17 1 Xem bài làm
41 Đặng Đình Tùng10 1 phút - 11 giây2016-12-17 19:19:16 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 12 giây2017-01-20 11:30:14 1 Xem bài làm
43 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 12 giây2017-01-18 14:09:41 1 Xem bài làm
44 Trần Thành Đức10 1 phút - 12 giây2016-11-22 10:37:22 1 Xem bài làm
45 hoàng nhật lâm10 1 phút - 12 giây2017-03-14 21:59:23 1 Xem bài làm
46 Trần Nhật Dương10 1 phút - 12 giây2017-01-25 09:46:22 1 Xem bài làm
47 Siêu nhân họ Đỗ10 1 phút - 13 giây2017-03-03 17:53:03 1 Xem bài làm
48 Đỗ Khôi Nguyên10 1 phút - 13 giây2017-01-06 21:36:58 1 Xem bài làm
49 Cự Giải Dễ Thương10 1 phút - 13 giây2017-01-04 07:58:38 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Anh Khôi10 1 phút - 13 giây2017-01-03 15:41:58 1 Xem bài làm