Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 17197

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 24 giây2016-11-23 12:41:20 1 Xem bài làm
2 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 24 giây2016-11-23 18:23:46 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 25 giây2016-12-03 19:11:07 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:32:00 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:15:22 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-22 14:31:56 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2016-12-23 17:24:06 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:27:34 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:26:09 1 Xem bài làm
10 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:22:27 1 Xem bài làm
11 Thần Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:20:15 1 Xem bài làm
12 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:18:04 1 Xem bài làm
13 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:50:28 1 Xem bài làm
14 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:29:21 1 Xem bài làm
15 Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:23:42 1 Xem bài làm
16 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 29 giây2017-02-27 07:18:57 1 Xem bài làm
17 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 29 giây2016-11-22 14:30:52 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 30 giây2017-03-25 20:15:02 1 Xem bài làm
19 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 30 giây2017-03-07 19:21:55 1 Xem bài làm
20 kudo shinichi and mori ran10 0 phút - 30 giây2017-03-06 22:36:20 1 Xem bài làm
21 lang tu hao hoa10 0 phút - 30 giây2017-02-20 07:18:17 1 Xem bài làm
22 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-20 16:59:59 1 Xem bài làm
23 phuing hoang lua10 0 phút - 31 giây2017-02-23 09:38:07 1 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-21 12:56:39 1 Xem bài làm
25 người bí ẩn 210 0 phút - 32 giây2017-02-27 07:23:11 1 Xem bài làm
26 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-26 09:01:13 1 Xem bài làm
27 Lục sVip10 0 phút - 32 giây2017-02-24 11:36:45 1 Xem bài làm
28 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 32 giây2017-02-11 09:17:18 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 32 giây2016-11-22 12:43:32 1 Xem bài làm
30 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:57:00 1 Xem bài làm
31 Hoang Tuan Phi10 0 phút - 33 giây2016-11-23 13:37:20 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:49:04 1 Xem bài làm
33 cancerxinhdep10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:42:40 1 Xem bài làm
34 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 33 giây2017-03-15 13:12:17 1 Xem bài làm
35 chiến thần lữ bố10 0 phút - 33 giây2017-03-06 09:45:52 1 Xem bài làm
36 Minh Hiền10 0 phút - 33 giây2017-03-04 15:00:49 1 Xem bài làm
37 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 10:02:18 1 Xem bài làm
38 Dang Khanh Linh10 0 phút - 34 giây2017-04-07 19:15:50 1 Xem bài làm
39 chú mèo đáng yêu10 0 phút - 34 giây2017-02-26 22:15:45 1 Xem bài làm
40 Dragonsvip10 0 phút - 34 giây2017-02-09 19:58:43 1 Xem bài làm
41 Biện Bạch Hiền10 0 phút - 35 giây2017-01-11 16:11:46 1 Xem bài làm
42 Shotgun Svip10 0 phút - 35 giây2016-12-28 10:07:30 1 Xem bài làm
43 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 35 giây2016-12-18 09:38:48 1 Xem bài làm
44 Keep on loving you10 0 phút - 35 giây2017-04-12 21:38:08 1 Xem bài làm
45 Bùi Anh Hào10 0 phút - 35 giây2016-11-26 10:31:53 1 Xem bài làm
46 Yuriko Azami10 0 phút - 35 giây2017-04-01 16:59:44 1 Xem bài làm
47 phan văn đức10 0 phút - 35 giây2017-02-27 07:18:39 1 Xem bài làm
48 trần tiến đạt10 0 phút - 35 giây2017-02-25 09:35:01 1 Xem bài làm
49 Kinomoto Sakura10 0 phút - 35 giây2017-02-16 21:49:31 1 Xem bài làm
50 La con gai that tuyet10 0 phút - 35 giây2017-02-15 22:12:54 1 Xem bài làm