Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 13438

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Gía10 0 phút - 24 giây2016-11-23 12:41:20 1 Xem bài làm
2 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 24 giây2016-11-23 18:23:46 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 25 giây2016-12-03 19:11:07 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:32:00 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-23 12:15:22 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 25 giây2016-11-22 14:31:56 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2016-12-23 17:24:06 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:27:34 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:26:09 1 Xem bài làm
10 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-11-22 14:22:27 1 Xem bài làm
11 Thần Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:20:15 1 Xem bài làm
12 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:18:04 1 Xem bài làm
13 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:29:21 1 Xem bài làm
14 Tuần Long10 0 phút - 28 giây2016-11-22 14:23:42 1 Xem bài làm
15 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 29 giây2016-11-22 14:30:52 1 Xem bài làm
16 lang tu hao hoa10 0 phút - 30 giây2017-02-20 07:18:17 1 Xem bài làm
17 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-21 12:56:39 1 Xem bài làm
18 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 31 giây2016-12-20 16:59:59 1 Xem bài làm
19 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 32 giây2017-02-11 09:17:18 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 32 giây2016-11-22 12:43:32 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Hương Quỳnh10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:49:04 1 Xem bài làm
22 cancerxinhdep10 0 phút - 33 giây2016-11-22 12:42:40 1 Xem bài làm
23 phan văn đức10 0 phút - 33 giây2017-02-22 10:02:18 1 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 33 giây2016-12-22 13:57:00 1 Xem bài làm
25 Hoang Tuan Phi10 0 phút - 33 giây2016-11-23 13:37:20 1 Xem bài làm
26 Dragonsvip10 0 phút - 34 giây2017-02-09 19:58:43 1 Xem bài làm
27 La con gai that tuyet10 0 phút - 35 giây2017-02-15 22:12:54 1 Xem bài làm
28 đặng phương linh10 0 phút - 35 giây2017-02-03 19:20:01 1 Xem bài làm
29 nguyen quang trung10 0 phút - 35 giây2017-01-31 16:36:33 1 Xem bài làm
30 Biện Bạch Hiền10 0 phút - 35 giây2017-01-11 16:11:46 1 Xem bài làm
31 Shotgun Svip10 0 phút - 35 giây2016-12-28 10:07:30 1 Xem bài làm
32 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 35 giây2016-12-18 09:38:48 1 Xem bài làm
33 Bùi Anh Hào10 0 phút - 35 giây2016-11-26 10:31:53 1 Xem bài làm
34 Kinomoto Sakura10 0 phút - 35 giây2017-02-16 21:49:31 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Gia Huy10 0 phút - 36 giây2017-02-14 14:40:03 2 Xem bài làm
36 Vũ Hương Giang10 0 phút - 36 giây2017-02-12 16:05:33 1 Xem bài làm
37 Trần Văn Mạnh10 0 phút - 36 giây2017-02-02 21:10:04 1 Xem bài làm
38 Dragonsvip10 0 phút - 36 giây2017-02-02 17:46:51 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Thị Trang10 0 phút - 36 giây2017-01-28 15:00:57 1 Xem bài làm
40 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 36 giây2016-12-21 13:00:35 1 Xem bài làm
41 phạm thị phương linh10 0 phút - 36 giây2016-12-08 14:18:35 1 Xem bài làm
42 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 36 giây2016-11-24 21:11:26 1 Xem bài làm
43 megurine luka10 0 phút - 36 giây2016-11-24 21:08:13 1 Xem bài làm
44 dinh van mjdnxchnh10 0 phút - 37 giây2016-11-23 19:50:42 1 Xem bài làm
45 Tuấn Con10 0 phút - 37 giây2017-02-20 14:31:14 1 Xem bài làm
46 BANG BANG10 0 phút - 37 giây2017-02-16 09:04:22 1 Xem bài làm
47 daonguyenbach10 0 phút - 37 giây2017-01-07 09:51:34 1 Xem bài làm
48 Lê Việt Anh10 0 phút - 37 giây2016-11-23 20:36:36 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 38 giây2017-02-12 09:13:41 1 Xem bài làm
50 nu anh hung mikasa10 0 phút - 38 giây2017-02-02 13:46:14 1 Xem bài làm