Lớp 7 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1224

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 20 giây2017-01-05 12:15:44 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-05 12:13:01 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tấn Dũng10 2 phút - 32 giây2017-01-05 12:05:50 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Huy10 2 phút - 42 giây2016-11-22 20:28:09 5 Xem bài làm
5 nguyen van duyet10 2 phút - 49 giây2016-10-28 21:48:40 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Thanh Lam10 2 phút - 56 giây2016-12-18 09:55:29 1 Xem bài làm
7 Trịnh Thị Thúy Nga10 3 phút - 0 giây2016-12-23 20:51:02 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Tấn Dũng Đức10 3 phút - 12 giây2017-01-05 11:49:01 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị Thu Uyên10 3 phút - 16 giây2016-12-25 14:15:47 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Tấn Dũng10 3 phút - 24 giây2017-01-05 11:28:12 1 Xem bài làm
11 A Văn Tèo10 3 phút - 40 giây2016-11-27 10:32:27 1 Xem bài làm
12 Thủy Thủ Mặt Trăng10 3 phút - 41 giây2016-10-27 20:24:14 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Ngọc Mai10 3 phút - 52 giây2017-01-05 21:14:56 1 Xem bài làm
14 Dinh Van Kien10 3 phút - 59 giây2016-11-07 22:00:38 1 Xem bài làm
15 Ninh Thế Quang Nhật10 4 phút - 15 giây2017-02-18 18:59:51 1 Xem bài làm
16 Nhók Me10 4 phút - 19 giây2016-10-28 19:31:27 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Xuân Thông10 4 phút - 31 giây2016-12-24 19:35:39 1 Xem bài làm
18 Đoàn Đức Hiếu10 4 phút - 33 giây2016-11-04 19:45:40 1 Xem bài làm
19 Trần Ngọc Ba10 4 phút - 37 giây2016-12-26 08:49:11 1 Xem bài làm
20 Toàn Quyền Nguyễn10 4 phút - 43 giây2017-01-07 12:11:49 1 Xem bài làm
21 Trần Lâm Khánh Vy10 4 phút - 48 giây2017-01-31 09:47:41 1 Xem bài làm
22 Phan Thùy Linh10 4 phút - 50 giây2017-02-17 21:13:43 1 Xem bài làm
23 Đinh Văn Onepiece10 4 phút - 57 giây2016-11-07 21:47:20 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 0 giây2017-01-05 21:29:36 1 Xem bài làm
25 Kumiko Amaya10 5 phút - 0 giây2016-12-22 13:57:04 1 Xem bài làm
26 Hotboy 200410 5 phút - 3 giây2017-01-12 20:04:16 1 Xem bài làm
27 trần thị thu thủy10 5 phút - 4 giây2016-10-28 18:24:35 1 Xem bài làm
28 Nguyen huu duc CR710 5 phút - 10 giây2016-12-25 21:58:48 1 Xem bài làm
29 Phạm Trung Kiên10 5 phút - 18 giây2016-10-30 10:07:03 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Nguyệt Hằng10 5 phút - 30 giây2017-01-02 16:10:45 1 Xem bài làm
31 Truong Thi Thu Ha10 5 phút - 34 giây2016-11-19 20:12:47 1 Xem bài làm
32 Võ Nhất Phương10 5 phút - 49 giây2017-02-04 19:58:58 1 Xem bài làm
33 Võ Hoàng phong10 5 phút - 53 giây2016-12-27 09:52:29 1 Xem bài làm
34 Lê Ngọc Hướng10 5 phút - 54 giây2016-11-06 20:48:44 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Thảo Nguyên10 5 phút - 55 giây2017-02-19 10:19:04 1 Xem bài làm
36 Lê Thành Đạt10 6 phút - 3 giây2017-01-02 19:35:38 1 Xem bài làm
37 Đinh Đức Hùng10 6 phút - 6 giây2017-01-28 10:34:54 1 Xem bài làm
38 Ngô Gia Vượng10 6 phút - 15 giây2017-01-27 13:44:02 1 Xem bài làm
39 Đặng Tiến Thắng10 6 phút - 32 giây2017-01-07 10:17:05 1 Xem bài làm
40 huynh thien quan10 6 phút - 33 giây2016-12-04 20:33:38 1 Xem bài làm
41 lê phát minh10 6 phút - 37 giây2016-10-27 17:05:49 1 Xem bài làm
42 Vũ Nhiếp Băng10 6 phút - 53 giây2016-12-25 10:40:42 1 Xem bài làm
43 Hồ Thị HẰNG10 7 phút - 1 giây2016-12-03 08:11:31 1 Xem bài làm
44 Trần Lan Anh10 7 phút - 4 giây2016-11-12 20:41:09 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Thanh Thảo10 7 phút - 5 giây2016-10-30 20:21:46 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Nguyệt Hằng10 7 phút - 18 giây2017-01-02 15:58:24 1 Xem bài làm
47 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 7 phút - 23 giây2017-02-03 08:06:58 1 Xem bài làm
48 Minh Nguyễn Cao10 7 phút - 26 giây2016-11-16 12:04:51 1 Xem bài làm
49 Trần Hoàng Vũ10 7 phút - 42 giây2016-11-24 20:34:59 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Thị Tuyết Chinh10 7 phút - 58 giây2016-12-22 12:52:25 1 Xem bài làm