Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1988

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Quỳnh Thương10 2 phút - 13 giây2016-04-02 21:03:27 3 Xem bài làm
2 Quân Bùi10 2 phút - 14 giây2016-08-19 11:17:52 1 Xem bài làm
3 Trịnh Nam Sơn10 2 phút - 27 giây2015-05-01 21:24:09 5 Xem bài làm
4 Nguyễn Phương Linh10 2 phút - 30 giây2015-03-03 21:43:59 7 Xem bài làm
5 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 35 giây2016-05-29 19:17:43 3 Xem bài làm
6 Nguyễn Ngọc Tuấn10 2 phút - 36 giây2016-05-23 21:14:04 1 Xem bài làm
7 Trịnh Hương Lan10 2 phút - 36 giây2014-05-09 16:11:53 1 Xem bài làm
8 hà hoàng anh kiệt10 2 phút - 37 giây2016-03-31 15:55:12 1 Xem bài làm
9 trần ánh dương10 2 phút - 43 giây2015-03-19 14:11:45 1 Xem bài làm
10 o0o Thanh o0o10 2 phút - 44 giây2016-05-29 20:27:04 6 Xem bài làm
11 Osama bin Laden10 2 phút - 47 giây2016-04-29 14:05:10 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Việt Thắng10 2 phút - 48 giây2016-04-12 20:20:18 1 Xem bài làm
13 Trương Quang Đạt10 2 phút - 59 giây2014-05-28 10:37:08 4 Xem bài làm
14 Trần Phú Cường10 3 phút - 0 giây2016-03-30 07:44:42 1 Xem bài làm
15 Le Phuong Thuy10 3 phút - 2 giây2015-04-06 12:13:36 1 Xem bài làm
16 Phạm Trường Giang10 3 phút - 6 giây2016-05-07 22:22:40 1 Xem bài làm
17 Đỗ Khôi Nguyên10 3 phút - 6 giây2015-03-21 21:23:24 1 Xem bài làm
18 Trần Phú Cường10 3 phút - 7 giây2016-03-30 15:39:18 1 Xem bài làm
19 Đảo Rồng10 3 phút - 15 giây2016-12-26 21:49:29 1 Xem bài làm
20 Trần Phú Cường10 3 phút - 18 giây2016-03-28 17:49:11 1 Xem bài làm
21 Vũ Mạnh Dũng10 3 phút - 22 giây2016-03-18 05:18:06 1 Xem bài làm
22 do thi thu huong10 3 phút - 24 giây2014-04-21 18:02:40 8 Xem bài làm
23 Trần Phú Cường10 3 phút - 26 giây2016-03-29 08:19:27 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thế Duy10 3 phút - 28 giây2015-03-12 09:00:04 1 Xem bài làm
25 Trần Phú Cường10 3 phút - 30 giây2016-03-28 18:15:31 1 Xem bài làm
26 nguyễn tiến dũng10 3 phút - 31 giây2016-05-05 12:31:16 1 Xem bài làm
27 Son Nguyen Cong10 3 phút - 34 giây2015-10-29 09:04:59 1 Xem bài làm
28 Truong Cong Tan Luan10 3 phút - 35 giây2016-05-15 19:26:50 1 Xem bài làm
29 Christina_Linh10 3 phút - 43 giây2015-07-01 21:08:44 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Thành Nam10 3 phút - 47 giây2015-03-17 17:50:11 3 Xem bài làm
31 Uzumaki Naruto10 3 phút - 49 giây2016-04-07 19:58:55 1 Xem bài làm
32 Trương Thị Anh Thư10 3 phút - 49 giây2014-04-20 20:24:58 1 Xem bài làm
33 Dang Bui Duy Hien10 3 phút - 53 giây2016-11-05 10:35:02 1 Xem bài làm
34 Coldly Prince10 3 phút - 56 giây2017-02-18 14:08:25 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Kim Thành10 3 phút - 56 giây2016-07-15 12:18:04 1 Xem bài làm
36 Bé Giang Hồ10 3 phút - 56 giây2015-03-16 20:21:20 1 Xem bài làm
37 Trần Phú Cường10 3 phút - 59 giây2016-03-28 17:15:38 1 Xem bài làm
38 Huỳnh Nguyên Phúc10 3 phút - 59 giây2014-12-24 16:12:08 1 Xem bài làm
39 Anh kaka10 4 phút - 4 giây2017-01-19 21:16:12 1 Xem bài làm
40 Lê Nguyễn Thiên Kim10 4 phút - 6 giây2014-04-20 09:27:33 8 Xem bài làm
41 Trương Phương Chi10 4 phút - 8 giây2015-02-07 16:26:25 1 Xem bài làm
42 Lê Gia Diệu Phát10 4 phút - 12 giây2016-06-27 18:51:34 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đinh Ngọc Hân10 4 phút - 13 giây2015-03-02 20:47:50 3 Xem bài làm
44 gygy10 4 phút - 13 giây2014-04-21 12:54:42 1 Xem bài làm
45 Link10 4 phút - 14 giây2017-02-17 18:40:57 1 Xem bài làm
46 Bùi Đỗ Hải Đăng10 4 phút - 16 giây2016-03-20 14:28:36 1 Xem bài làm
47 huynhdangtrinh10 4 phút - 19 giây2014-04-21 20:31:30 3 Xem bài làm
48 giảng thế anh10 4 phút - 19 giây2016-12-09 16:48:58 1 Xem bài làm
49 tôbáchiến10 4 phút - 20 giây2014-05-26 20:28:25 1 Xem bài làm
50 Lê Việt Hoàng10 4 phút - 21 giây2015-03-17 20:23:15 1 Xem bài làm