Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1383

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Quân Bùi10 2 phút - 14 giây2016-08-19 11:17:52 1 Xem bài làm
2 Đỗ Bá Lâm10 2 phút - 15 giây2017-05-03 19:17:31 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Tiến Dũng10 2 phút - 26 giây2017-05-18 08:52:06 3 Xem bài làm
4 danny vixen10 2 phút - 32 giây2017-04-07 21:47:03 1 Xem bài làm
5 Plants vs Zombies 210 2 phút - 33 giây2017-03-14 14:58:08 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 2 phút - 33 giây2017-03-06 14:59:57 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 35 giây2016-05-29 19:17:43 3 Xem bài làm
8 Nguyễn Ngọc Tuấn10 2 phút - 36 giây2016-05-23 21:14:04 1 Xem bài làm
9 o0o Thanh o0o10 2 phút - 44 giây2016-05-29 20:27:04 6 Xem bài làm
10 Yue Tsukishiro10 2 phút - 45 giây2017-03-14 10:20:52 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Việt Phương10 2 phút - 47 giây2017-03-31 21:45:32 1 Xem bài làm
12 Kim Tae Hee10 2 phút - 54 giây2017-03-05 19:42:58 1 Xem bài làm
13 Đoàn Gia Hiếu10 2 phút - 55 giây2017-03-03 09:49:23 1 Xem bài làm
14 My Little Love10 3 phút - 3 giây2017-03-14 09:55:27 1 Xem bài làm
15 Phạm Trường Giang10 3 phút - 6 giây2016-05-07 22:22:40 1 Xem bài làm
16 Đảo Rồng10 3 phút - 15 giây2016-12-26 21:49:29 1 Xem bài làm
17 nguyenquocduy10 3 phút - 17 giây2017-03-25 20:09:36 1 Xem bài làm
18 Nakuru Akizuki10 3 phút - 25 giây2017-03-14 09:16:15 1 Xem bài làm
19 Bui Trung Chi Hieu10 3 phút - 28 giây2017-03-18 15:41:44 1 Xem bài làm
20 nguyễn tiến dũng10 3 phút - 31 giây2016-05-05 12:31:16 1 Xem bài làm
21 Truong Cong Tan Luan10 3 phút - 35 giây2016-05-15 19:26:50 1 Xem bài làm
22 Ruby Moon10 3 phút - 38 giây2017-03-12 20:56:53 1 Xem bài làm
23 Kaito Kid 141210 3 phút - 39 giây2017-03-28 07:39:37 2 Xem bài làm
24 Le Thuy Linh10 3 phút - 41 giây2017-03-26 09:05:21 1 Xem bài làm
25 Nguyễn hbujmj10 3 phút - 45 giây2017-02-25 05:34:36 1 Xem bài làm
26 ngu lam10 3 phút - 52 giây2017-03-25 14:22:25 1 Xem bài làm
27 Dang Bui Duy Hien10 3 phút - 53 giây2016-11-05 10:35:02 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Anh Thư10 3 phút - 56 giây2017-04-04 22:00:00 1 Xem bài làm
29 Coldly Prince10 3 phút - 56 giây2017-02-18 14:08:25 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Kim Thành10 3 phút - 56 giây2016-07-15 12:18:04 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Nhật Huy10 3 phút - 58 giây2017-04-04 21:57:34 1 Xem bài làm
32 Anh kaka10 4 phút - 4 giây2017-01-19 21:16:12 1 Xem bài làm
33 ninhquanganh10 4 phút - 10 giây2017-03-18 10:47:39 1 Xem bài làm
34 Trịnh Khánh Linh10 4 phút - 11 giây2017-04-18 21:42:53 1 Xem bài làm
35 Lê Gia Diệu Phát10 4 phút - 12 giây2016-06-27 18:51:34 1 Xem bài làm
36 Link10 4 phút - 14 giây2017-02-17 18:40:57 1 Xem bài làm
37 giảng thế anh10 4 phút - 19 giây2016-12-09 16:48:58 1 Xem bài làm
38 Kinomoto Sakura Li Syaoran10 4 phút - 22 giây2017-03-01 20:00:10 1 Xem bài làm
39 le duc anh10 4 phút - 26 giây2017-03-30 19:28:17 1 Xem bài làm
40 Lê Trí Nguyên10 4 phút - 31 giây2016-05-01 20:19:28 1 Xem bài làm
41 Bộ Ba Siêu Đẳng10 4 phút - 34 giây2017-05-17 16:46:33 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thành Trung10 4 phút - 34 giây2017-01-13 15:20:26 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đồng Minh Anh10 4 phút - 34 giây2016-05-08 15:17:37 1 Xem bài làm
44 habara and conan10 4 phút - 40 giây2017-05-03 20:50:33 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Minh Tuấn10 4 phút - 48 giây2017-03-11 21:25:07 1 Xem bài làm
46 Nguyen Thuy Nga10 4 phút - 48 giây2016-05-12 20:14:55 1 Xem bài làm
47 do thi thanh mai10 4 phút - 50 giây2016-05-24 15:44:34 1 Xem bài làm
48 Vũ Ngọc Hải Đăng10 4 phút - 51 giây2016-07-06 16:25:10 1 Xem bài làm
49 Trần Huỳnh Phương Linh10 5 phút - 1 giây2016-05-09 13:16:58 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Xuân Việt10 5 phút - 3 giây2016-06-12 17:33:11 1 Xem bài làm