Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2279

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 WE ARE THE WORLD10 1 phút - 20 giây2017-01-19 13:04:28 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Thùy Linh10 1 phút - 24 giây2017-02-13 23:31:14 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Quang Minh10 1 phút - 24 giây2017-01-14 17:12:18 1 Xem bài làm
4 tran van thang10 1 phút - 28 giây2017-01-10 11:42:32 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 32 giây2017-02-13 14:33:51 1 Xem bài làm
6 diablo svip10 1 phút - 38 giây2017-02-17 10:08:52 1 Xem bài làm
7 dang eric bolasi10 1 phút - 40 giây2016-12-23 15:10:25 1 Xem bài làm
8 phamvanquyettam10 1 phút - 46 giây2016-11-17 21:20:48 5 Xem bài làm
9 Bùi Đức Anh10 1 phút - 46 giây2017-02-13 10:17:55 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 49 giây2016-12-23 17:51:00 1 Xem bài làm
11 Trần Ánh Dương10 1 phút - 50 giây2017-01-15 18:35:29 1 Xem bài làm
12 Cristiano Ronaldo10 1 phút - 51 giây2017-02-16 20:39:18 1 Xem bài làm
13 Võ Hoàng Hải10 1 phút - 55 giây2016-12-17 15:55:03 1 Xem bài làm
14 Trần Hoàng Tú10 1 phút - 56 giây2016-12-22 21:05:21 1 Xem bài làm
15 Thân Phương Thảo10 1 phút - 56 giây2016-11-14 20:28:18 1 Xem bài làm
16 Thủ Lĩnh Thẻ Bài SAKURA10 2 phút - 1 giây2016-11-03 20:06:37 5 Xem bài làm
17 Nguyễn Lăng Tuấn Kiệt10 2 phút - 6 giây2017-02-16 18:51:04 1 Xem bài làm
18 nguyễn hương giang10 2 phút - 6 giây2017-01-16 10:03:43 1 Xem bài làm
19 Anna Nguyễn10 2 phút - 6 giây2017-01-01 19:44:50 1 Xem bài làm
20 Ngô Việt Hà10 2 phút - 10 giây2017-02-18 20:34:01 1 Xem bài làm
21 unkalar10 2 phút - 12 giây2017-01-25 10:55:43 1 Xem bài làm
22 Phạm Quang Luân10 2 phút - 13 giây2016-12-13 06:15:26 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 14 giây2017-02-03 05:50:07 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Hải Yến10 2 phút - 17 giây2017-02-15 15:05:47 1 Xem bài làm
25 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 18 giây2016-12-03 10:50:18 1 Xem bài làm
26 vuong hien duc10 2 phút - 20 giây2017-02-18 16:55:17 1 Xem bài làm
27 Edogawa Conan10 2 phút - 20 giây2016-11-04 17:10:21 1 Xem bài làm
28 steve gaming10 2 phút - 21 giây2017-02-14 10:03:11 1 Xem bài làm
29 Cô nàng vui vẻ10 2 phút - 22 giây2017-01-20 21:27:00 1 Xem bài làm
30 Naruto10 2 phút - 23 giây2017-02-10 17:03:18 1 Xem bài làm
31 Phạm trung Đức10 2 phút - 24 giây2017-02-07 05:44:00 1 Xem bài làm
32 mike captainer10 2 phút - 25 giây2017-02-16 15:09:01 1 Xem bài làm
33 Phùng Hiểu Phong10 2 phút - 26 giây2017-02-01 19:36:00 1 Xem bài làm
34 Coldly Prince10 2 phút - 27 giây2017-02-18 13:47:24 1 Xem bài làm
35 Tô Minh Sơn10 2 phút - 27 giây2016-11-16 22:11:50 1 Xem bài làm
36 Trần Đức Huy10 2 phút - 27 giây2016-11-10 20:24:13 1 Xem bài làm
37 Lê Thị Thanh Bình10 2 phút - 28 giây2017-02-19 14:18:03 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hoàng Long10 2 phút - 30 giây2016-12-10 08:56:45 2 Xem bài làm
39 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 2 phút - 31 giây2016-10-28 17:34:34 1 Xem bài làm
40 Phương Kudo10 2 phút - 33 giây2017-02-14 20:07:35 1 Xem bài làm
41 Phạm Lê Kim Khánh10 2 phút - 33 giây2016-12-18 17:01:43 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Văn Định10 2 phút - 35 giây2017-01-06 09:50:30 1 Xem bài làm
43 Han Minh Thanh10 2 phút - 37 giây2017-01-15 19:47:39 1 Xem bài làm
44 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 38 giây2016-11-18 19:32:11 1 Xem bài làm
45 X Drake10 2 phút - 38 giây2017-02-21 18:53:31 1 Xem bài làm
46 Phung Dinh Dai Khanh10 2 phút - 38 giây2017-01-12 11:30:50 1 Xem bài làm
47 Tạ Nguyễn Minh Phương10 2 phút - 39 giây2017-02-16 15:02:09 1 Xem bài làm
48 Nguyễn Hữu Phước10 2 phút - 41 giây2016-12-24 15:16:28 1 Xem bài làm
49 broly ssj110 2 phút - 43 giây2017-02-15 10:05:33 1 Xem bài làm
50 Nguyễn Huy Hoàng10 2 phút - 44 giây2016-12-16 17:46:48 1 Xem bài làm