Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2477

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Lê Hoàng Dương10 1 phút - 4 giây2017-04-28 13:09:54 1 Xem bài làm
2 Beo hứng10 1 phút - 5 giây2017-04-28 13:07:52 1 Xem bài làm
3 phan thai duc10 1 phút - 8 giây2017-02-20 10:55:45 1 Xem bài làm
4 Lã Hoàng Quế Đan10 1 phút - 13 giây2017-02-23 20:43:48 1 Xem bài làm
5 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 13 giây2016-12-30 11:47:45 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 17 giây2017-03-19 09:07:42 1 Xem bài làm
7 Công chúa Jasmin10 1 phút - 17 giây2017-02-20 20:24:08 1 Xem bài làm
8 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 18 giây2017-02-01 20:38:58 1 Xem bài làm
9 nguyen ngoc son10 1 phút - 20 giây2016-11-17 20:53:33 1 Xem bài làm
10 jack10 1 phút - 21 giây2017-02-21 19:14:30 1 Xem bài làm
11 phan thi truong vi10 1 phút - 22 giây2017-01-24 13:43:33 1 Xem bài làm
12 huhu10 1 phút - 23 giây2017-01-11 12:04:50 1 Xem bài làm
13 Trần Duy Khánh10 1 phút - 23 giây2017-03-05 22:09:06 10 Xem bài làm
14 phan thai phat10 1 phút - 24 giây2017-02-19 20:38:19 1 Xem bài làm
15 Đặng Quốc Vinh10 1 phút - 25 giây2017-03-04 20:43:30 1 Xem bài làm
16 phan van thieu10 1 phút - 25 giây2017-02-20 11:06:57 1 Xem bài làm
17 vua mat do10 1 phút - 25 giây2017-02-16 19:38:24 1 Xem bài làm
18 Lãnh Địa Của Qủy10 1 phút - 27 giây2017-04-04 07:47:51 1 Xem bài làm
19 Ko có tên10 1 phút - 29 giây2016-10-31 20:47:13 1 Xem bài làm
20 picolo10 1 phút - 31 giây2017-02-16 20:15:10 1 Xem bài làm
21 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 31 giây2016-11-19 08:20:51 1 Xem bài làm
22 PHAN DANG HUU DUC10 1 phút - 31 giây2016-11-06 21:20:08 1 Xem bài làm
23 Ngo Hoang MInh10 1 phút - 33 giây2017-01-10 21:49:25 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 35 giây2016-11-07 18:14:21 7 Xem bài làm
25 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 35 giây2016-11-02 21:31:35 1 Xem bài làm
26 do hoang nguyen10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:36:04 4 Xem bài làm
27 vua mat tim sieu ding10 1 phút - 36 giây2017-02-19 20:20:29 1 Xem bài làm
28 Đỗ Thành Vinh10 1 phút - 37 giây2017-04-02 21:59:16 1 Xem bài làm
29 mhrx3myi210 1 phút - 37 giây2017-03-16 19:48:57 1 Xem bài làm
30 vua mat vang10 1 phút - 37 giây2017-02-19 20:07:02 1 Xem bài làm
31 phan văn việt10 1 phút - 38 giây2017-04-28 13:04:11 1 Xem bài làm
32 Đỗ Hoàn Đức Anh10 1 phút - 39 giây2017-02-22 20:00:38 1 Xem bài làm
33 phan thái dúc10 1 phút - 39 giây2017-02-20 19:51:10 1 Xem bài làm
34 Thiên Nhiên10 1 phút - 40 giây2017-04-03 10:07:33 1 Xem bài làm
35 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-31 19:16:32 1 Xem bài làm
36 le thi ngoc anh10 1 phút - 41 giây2016-11-27 12:44:27 1 Xem bài làm
37 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 42 giây2016-11-07 11:57:17 1 Xem bài làm
38 jfhjdsjhd10 1 phút - 43 giây2017-01-06 15:28:26 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Quốc Toản10 1 phút - 45 giây2017-02-23 21:33:31 1 Xem bài làm
40 Phạm Trần Cường10 1 phút - 46 giây2017-04-12 18:10:48 1 Xem bài làm
41 vua mat sanh10 1 phút - 46 giây2017-02-15 15:39:30 1 Xem bài làm
42 Trần Bình Minh10 1 phút - 46 giây2017-02-09 16:32:09 1 Xem bài làm
43 vegeto10 1 phút - 46 giây2017-02-04 20:57:23 1 Xem bài làm
44 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 46 giây2016-11-20 08:01:13 1 Xem bài làm
45 chin kai do10 1 phút - 48 giây2017-02-02 14:29:32 1 Xem bài làm
46 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 48 giây2017-01-14 21:00:06 1 Xem bài làm
47 nguyen duy khanh10 1 phút - 49 giây2017-02-25 22:08:27 1 Xem bài làm
48 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 49 giây2017-01-30 10:12:41 1 Xem bài làm
49 le thi ngoc anh10 1 phút - 50 giây2016-11-22 20:32:45 1 Xem bài làm
50 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-29 17:27:41 1 Xem bài làm