Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1940

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Trương Xuân Hoàng Tùng10 0 phút - 47 giây2017-01-28 17:23:40 6 Xem bài làm
2 phan thai duc10 1 phút - 8 giây2017-02-20 10:55:45 1 Xem bài làm
3 Sái Ngọc Duy10 1 phút - 13 giây2016-12-30 11:47:45 1 Xem bài làm
4 Công chúa Jasmin10 1 phút - 17 giây2017-02-20 20:24:08 1 Xem bài làm
5 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 18 giây2017-02-01 20:38:58 1 Xem bài làm
6 nguyen ngoc son10 1 phút - 20 giây2016-11-17 20:53:33 1 Xem bài làm
7 jack10 1 phút - 21 giây2017-02-21 19:14:30 1 Xem bài làm
8 phan thi truong vi10 1 phút - 22 giây2017-01-24 13:43:33 1 Xem bài làm
9 huhu10 1 phút - 23 giây2017-01-11 12:04:50 1 Xem bài làm
10 phan thai phat10 1 phút - 24 giây2017-02-19 20:38:19 1 Xem bài làm
11 phan van thieu10 1 phút - 25 giây2017-02-20 11:06:57 1 Xem bài làm
12 vua mat do10 1 phút - 25 giây2017-02-16 19:38:24 1 Xem bài làm
13 Ko có tên10 1 phút - 29 giây2016-10-31 20:47:13 1 Xem bài làm
14 picolo10 1 phút - 31 giây2017-02-16 20:15:10 1 Xem bài làm
15 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 31 giây2016-11-19 08:20:51 1 Xem bài làm
16 PHAN DANG HUU DUC10 1 phút - 31 giây2016-11-06 21:20:08 1 Xem bài làm
17 Ngo Hoang MInh10 1 phút - 33 giây2017-01-10 21:49:25 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thị Minh Thư10 1 phút - 35 giây2016-11-07 18:14:21 7 Xem bài làm
19 Nguyễn Ngọc Mai10 1 phút - 35 giây2016-11-02 21:31:35 1 Xem bài làm
20 do hoang nguyen10 1 phút - 36 giây2016-12-21 21:36:04 4 Xem bài làm
21 vua mat tim sieu ding10 1 phút - 36 giây2017-02-19 20:20:29 1 Xem bài làm
22 vua mat vang10 1 phút - 37 giây2017-02-19 20:07:02 1 Xem bài làm
23 Đỗ Hoàn Đức Anh10 1 phút - 39 giây2017-02-22 20:00:38 1 Xem bài làm
24 phan thái dúc10 1 phút - 39 giây2017-02-20 19:51:10 1 Xem bài làm
25 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 41 giây2017-01-31 19:16:32 1 Xem bài làm
26 le thi ngoc anh10 1 phút - 41 giây2016-11-27 12:44:27 1 Xem bài làm
27 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 42 giây2016-11-07 11:57:17 1 Xem bài làm
28 jfhjdsjhd10 1 phút - 43 giây2017-01-06 15:28:26 1 Xem bài làm
29 vua mat sanh10 1 phút - 46 giây2017-02-15 15:39:30 1 Xem bài làm
30 Trần Bình Minh10 1 phút - 46 giây2017-02-09 16:32:09 1 Xem bài làm
31 vegeto10 1 phút - 46 giây2017-02-04 20:57:23 1 Xem bài làm
32 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 46 giây2016-11-20 08:01:13 1 Xem bài làm
33 Tiểu thư Bạch Hậu10 1 phút - 48 giây2017-01-14 21:00:06 1 Xem bài làm
34 chin kai do10 1 phút - 48 giây2017-02-02 14:29:32 1 Xem bài làm
35 Le Thi Ngoc Anh10 1 phút - 49 giây2017-01-30 10:12:41 1 Xem bài làm
36 le thi ngoc anh10 1 phút - 50 giây2016-11-22 20:32:45 1 Xem bài làm
37 TRUONG XUAN HOANG TUNG10 1 phút - 51 giây2016-12-29 17:27:41 1 Xem bài làm
38 songuku10 1 phút - 52 giây2017-01-23 14:03:28 1 Xem bài làm
39 nguyễn việt đức10 1 phút - 53 giây2017-02-09 08:35:05 1 Xem bài làm
40 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 54 giây2017-01-06 20:53:17 1 Xem bài làm
41 Lê Thi Ngoc Anh10 1 phút - 56 giây2017-02-01 09:31:09 1 Xem bài làm
42 ichigo10 1 phút - 56 giây2017-01-17 20:32:27 1 Xem bài làm
43 Lê Cao Mai Anh10 1 phút - 56 giây2017-01-14 22:07:22 1 Xem bài làm
44 Trân Bình Minh10 1 phút - 58 giây2017-01-18 08:58:59 1 Xem bài làm
45 apolo10 1 phút - 58 giây2017-02-16 20:31:07 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Khánh Linh10 1 phút - 58 giây2017-02-05 09:08:01 1 Xem bài làm
47 hi hi10 1 phút - 59 giây2017-01-22 20:00:01 1 Xem bài làm
48 le thi hong nhung10 1 phút - 59 giây2016-11-13 09:22:47 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Vũ Trung Đức10 2 phút - 0 giây2017-02-16 17:50:37 1 Xem bài làm
50 mai Quốc Khánh10 2 phút - 0 giây2017-02-10 20:46:40 1 Xem bài làm