Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2421

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 27 giây2017-01-31 16:38:56 1 Xem bài làm
2 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 37 giây2017-02-11 09:32:56 1 Xem bài làm
3 Lê Xuân Hải10 0 phút - 38 giây2016-11-14 10:57:19 5 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 42 giây2016-11-12 20:08:33 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 43 giây2016-11-12 20:18:03 1 Xem bài làm
6 Tran Tan Tai10 0 phút - 44 giây2016-12-11 20:35:57 1 Xem bài làm
7 cô bé nóng bỏng10 0 phút - 44 giây2016-11-07 20:43:34 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 45 giây2016-11-12 20:27:44 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 47 giây2017-01-14 17:26:47 1 Xem bài làm
10 Shank hair red10 0 phút - 49 giây2017-02-24 21:29:50 1 Xem bài làm
11 Heshin Ca10 0 phút - 49 giây2017-02-02 20:31:33 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 49 giây2017-01-19 15:26:26 1 Xem bài làm
13 huỳnh phạm hòa10 0 phút - 50 giây2017-01-25 10:14:26 1 Xem bài làm
14 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 50 giây2016-11-12 20:23:43 1 Xem bài làm
15 do hoang nguyen10 0 phút - 51 giây2017-01-03 21:45:16 3 Xem bài làm
16 Mai Đức Dũng10 0 phút - 51 giây2017-02-13 21:54:16 1 Xem bài làm
17 Đặng Thị Mai Linh10 0 phút - 51 giây2016-12-29 20:20:04 1 Xem bài làm
18 Bùi Anh Hào10 0 phút - 51 giây2016-11-26 10:13:45 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 52 giây2017-02-10 20:55:40 1 Xem bài làm
20 Tsubasa10 0 phút - 52 giây2017-01-21 12:16:08 1 Xem bài làm
21 Thần Tuần Long10 0 phút - 52 giây2016-11-12 20:15:08 1 Xem bài làm
22 con người bao dung10 0 phút - 52 giây2016-11-07 12:25:33 1 Xem bài làm
23 Tsunayoshi Sawada10 0 phút - 53 giây2017-02-01 20:25:06 1 Xem bài làm
24 Trần Huy Hoàng10 0 phút - 53 giây2016-12-30 10:52:36 1 Xem bài làm
25 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 54 giây2016-12-08 21:12:45 1 Xem bài làm
26 Đặng Quỳnh Như10 0 phút - 55 giây2017-01-15 20:32:35 1 Xem bài làm
27 Tran Quoc An10 0 phút - 56 giây2016-12-18 17:58:56 1 Xem bài làm
28 Đàm Nguyễn Sơn10 0 phút - 57 giây2017-02-24 20:13:46 1 Xem bài làm
29 Dương Đức Hiếu10 0 phút - 58 giây2017-01-20 11:57:54 1 Xem bài làm
30 Đoàn Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-01-02 11:02:26 1 Xem bài làm
31 Sái Ngọc Duy10 0 phút - 59 giây2016-12-30 20:37:56 1 Xem bài làm
32 Tran Tan Tai10 0 phút - 59 giây2016-12-22 19:56:49 1 Xem bài làm
33 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 0 giây2016-11-29 21:43:50 1 Xem bài làm
34 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 0 giây2016-12-20 20:24:36 1 Xem bài làm
35 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 1 giây2017-02-10 12:08:31 1 Xem bài làm
36 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 1 giây2016-12-13 09:45:51 1 Xem bài làm
37 sieusaiya goku10 1 phút - 1 giây2016-10-30 08:21:06 1 Xem bài làm
38 Đặng Thị Mai Linh10 1 phút - 2 giây2016-11-01 20:29:24 1 Xem bài làm
39 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 2 giây2016-10-25 18:35:29 1 Xem bài làm
40 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 1 phút - 3 giây2017-02-11 10:59:30 1 Xem bài làm
41 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 3 giây2017-02-01 11:35:00 1 Xem bài làm
42 Madara Uchiha10 1 phút - 3 giây2016-12-31 17:42:46 1 Xem bài làm
43 bùi thị ngọc ánh10 1 phút - 3 giây2016-11-27 13:53:09 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Ngọc Linh10 1 phút - 3 giây2016-10-28 16:33:08 1 Xem bài làm
45 Usami Mizuki10 1 phút - 3 giây2017-02-25 17:48:48 1 Xem bài làm
46 Honoka Tamarai10 1 phút - 4 giây2017-02-05 12:31:53 1 Xem bài làm
47 hoquanghieu10 1 phút - 4 giây2017-01-17 17:58:32 1 Xem bài làm
48 Do Manh10 1 phút - 4 giây2016-11-15 12:34:23 1 Xem bài làm
49 dinh nam manh duc10 1 phút - 5 giây2017-02-19 11:50:16 1 Xem bài làm
50 Dương Đức Hiếu10 1 phút - 5 giây2017-01-23 12:20:27 1 Xem bài làm