Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2859

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 27 giây2017-01-31 16:38:56 1 Xem bài làm
2 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 37 giây2017-02-11 09:32:56 1 Xem bài làm
3 Lê Xuân Hải10 0 phút - 38 giây2016-11-14 10:57:19 5 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 42 giây2016-11-12 20:08:33 1 Xem bài làm
5 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 43 giây2016-11-12 20:18:03 1 Xem bài làm
6 Tran Tan Tai10 0 phút - 44 giây2016-12-11 20:35:57 1 Xem bài làm
7 cô bé nóng bỏng10 0 phút - 44 giây2016-11-07 20:43:34 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 45 giây2016-11-12 20:27:44 1 Xem bài làm
9 Công Chúa Mắt Hồng10 0 phút - 47 giây2017-03-10 10:29:36 1 Xem bài làm
10 Nguyễn Quang Minh10 0 phút - 47 giây2017-01-14 17:26:47 1 Xem bài làm
11 Hạnh10 0 phút - 48 giây2017-04-11 11:52:58 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 49 giây2017-01-19 15:26:26 1 Xem bài làm
13 bingojeo10 0 phút - 49 giây2017-03-08 22:30:10 1 Xem bài làm
14 Shank hair red10 0 phút - 49 giây2017-02-24 21:29:50 1 Xem bài làm
15 Heshin Ca10 0 phút - 49 giây2017-02-02 20:31:33 1 Xem bài làm
16 huỳnh phạm hòa10 0 phút - 50 giây2017-01-25 10:14:26 1 Xem bài làm
17 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 50 giây2016-11-12 20:23:43 1 Xem bài làm
18 do hoang nguyen10 0 phút - 51 giây2017-01-03 21:45:16 3 Xem bài làm
19 Mai Đức Dũng10 0 phút - 51 giây2017-02-13 21:54:16 1 Xem bài làm
20 Đặng Thị Mai Linh10 0 phút - 51 giây2016-12-29 20:20:04 1 Xem bài làm
21 Bùi Anh Hào10 0 phút - 51 giây2016-11-26 10:13:45 1 Xem bài làm
22 con người bao dung10 0 phút - 52 giây2016-11-07 12:25:33 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Hồng Thái10 0 phút - 52 giây2017-02-10 20:55:40 1 Xem bài làm
24 Tsubasa10 0 phút - 52 giây2017-01-21 12:16:08 1 Xem bài làm
25 Thần Tuần Long10 0 phút - 52 giây2016-11-12 20:15:08 1 Xem bài làm
26 Đặng Thị Thuỳ Dương10 0 phút - 53 giây2017-03-07 20:11:55 1 Xem bài làm
27 Tsunayoshi Sawada10 0 phút - 53 giây2017-02-01 20:25:06 1 Xem bài làm
28 Trần Huy Hoàng10 0 phút - 53 giây2016-12-30 10:52:36 1 Xem bài làm
29 Nguyen Minh Dang10 0 phút - 54 giây2016-12-08 21:12:45 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Mai Quỳnh Anh10 0 phút - 55 giây2017-02-27 20:49:57 1 Xem bài làm
31 Đặng Quỳnh Như10 0 phút - 55 giây2017-01-15 20:32:35 1 Xem bài làm
32 Mai Đức Dũng10 0 phút - 56 giây2017-03-03 14:59:09 1 Xem bài làm
33 Tran Quoc An10 0 phút - 56 giây2016-12-18 17:58:56 1 Xem bài làm
34 Đàm Nguyễn Sơn10 0 phút - 57 giây2017-02-24 20:13:46 1 Xem bài làm
35 Khong Vu Minh Chau10 0 phút - 58 giây2017-03-01 10:22:54 1 Xem bài làm
36 Dương Đức Hiếu10 0 phút - 58 giây2017-01-20 11:57:54 1 Xem bài làm
37 Đoàn Phương Thảo10 0 phút - 58 giây2017-01-02 11:02:26 1 Xem bài làm
38 Sái Ngọc Duy10 0 phút - 59 giây2016-12-30 20:37:56 1 Xem bài làm
39 Tran Tan Tai10 0 phút - 59 giây2016-12-22 19:56:49 1 Xem bài làm
40 Nguyen Minh Dang10 1 phút - 0 giây2016-12-20 20:24:36 1 Xem bài làm
41 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 0 giây2016-11-29 21:43:50 1 Xem bài làm
42 Đỗ Anh Đức10 1 phút - 1 giây2017-02-10 12:08:31 1 Xem bài làm
43 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 1 giây2016-12-13 09:45:51 1 Xem bài làm
44 sieusaiya goku10 1 phút - 1 giây2016-10-30 08:21:06 1 Xem bài làm
45 Đỗ Mạnh Đức Đạt10 1 phút - 2 giây2017-03-16 13:53:17 1 Xem bài làm
46 Đặng Thị Mai Linh10 1 phút - 2 giây2016-11-01 20:29:24 1 Xem bài làm
47 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 2 giây2016-10-25 18:35:29 1 Xem bài làm
48 Usami Mizuki10 1 phút - 3 giây2017-02-25 17:48:48 1 Xem bài làm
49 Đặng Đoàn Đức Hoàng10 1 phút - 3 giây2017-02-11 10:59:30 1 Xem bài làm
50 Lạnh Lùng Vô Đối10 1 phút - 3 giây2017-02-01 11:35:00 1 Xem bài làm