Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4436

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đặng Công Thực10 0 phút - 31 giây2016-11-16 11:40:50 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 35 giây2016-10-26 20:35:58 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 37 giây2016-11-13 18:44:24 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 37 giây2016-10-26 05:57:20 1 Xem bài làm
5 Hạnh10 0 phút - 39 giây2016-12-21 11:25:02 1 Xem bài làm
6 Băng Gía10 0 phút - 39 giây2016-10-28 15:22:25 1 Xem bài làm
7 Phúc Huy Đoàn10 0 phút - 40 giây2017-02-11 09:23:53 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 40 giây2016-10-26 12:15:54 1 Xem bài làm
9 Chu Bá Hiếu10 0 phút - 41 giây2017-02-07 15:46:49 1 Xem bài làm
10 nguyễn thị thu hương10 0 phút - 41 giây2016-11-07 20:34:30 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:58:39 1 Xem bài làm
12 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 41 giây2016-10-26 05:52:20 1 Xem bài làm
13 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 42 giây2016-10-26 05:55:45 1 Xem bài làm
14 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 42 giây2016-10-25 20:59:45 1 Xem bài làm
15 Nobita Kun10 0 phút - 43 giây2017-02-04 10:47:54 1 Xem bài làm
16 At the speed of light10 0 phút - 43 giây2016-11-23 19:59:44 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Bá Tấn Sang10 0 phút - 44 giây2016-12-15 10:33:32 1 Xem bài làm
18 Lê Quang Miền10 0 phút - 44 giây2016-11-30 12:36:26 1 Xem bài làm
19 Songoku10 0 phút - 45 giây2017-02-15 17:11:26 1 Xem bài làm
20 tangsyphu10 0 phút - 45 giây2017-01-12 21:03:01 1 Xem bài làm
21 Lê Xuân Hải10 0 phút - 45 giây2016-11-26 16:21:09 1 Xem bài làm
22 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 46 giây2016-11-28 11:04:31 1 Xem bài làm
23 Naruto10 0 phút - 46 giây2017-02-02 15:04:53 1 Xem bài làm
24 Cô Bé Đáng Yêu10 0 phút - 46 giây2017-01-05 10:35:56 1 Xem bài làm
25 Băng Hải Tặc Death 410 0 phút - 46 giây2016-12-06 12:10:34 1 Xem bài làm
26 Pham Khac Tuan10 0 phút - 47 giây2017-02-22 10:53:43 1 Xem bài làm
27 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 47 giây2017-01-31 21:47:15 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Anh Khôi10 0 phút - 47 giây2017-01-03 15:42:58 1 Xem bài làm
29 Ayuki Yuuki10 0 phút - 47 giây2016-11-25 20:07:07 1 Xem bài làm
30 Hắc Long10 0 phút - 47 giây2016-10-25 21:04:15 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Thế Anh10 0 phút - 49 giây2016-12-15 13:14:08 1 Xem bài làm
32 Trần Thị Mai Hương10 0 phút - 49 giây2016-12-03 11:38:24 1 Xem bài làm
33 megurine luka10 0 phút - 50 giây2016-11-08 11:16:46 1 Xem bài làm
34 Phí Công Đức10 0 phút - 50 giây2017-01-18 21:04:07 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Bá Mạnh Dũng10 0 phút - 50 giây2017-01-14 19:07:41 1 Xem bài làm
36 trần công lý10 0 phút - 51 giây2016-11-16 11:51:08 1 Xem bài làm
37 Tao là bố mày10 0 phút - 51 giây2016-11-05 19:45:41 1 Xem bài làm
38 Vũ Thùy Linh10 0 phút - 53 giây2016-10-26 20:25:46 5 Xem bài làm
39 Đỗ Bùi Việt Hoàng10 0 phút - 53 giây2017-02-19 16:51:23 1 Xem bài làm
40 Tsubasa10 0 phút - 53 giây2017-01-23 18:18:17 1 Xem bài làm
41 Phạm Quang Chính10 0 phút - 53 giây2016-12-18 16:07:54 1 Xem bài làm
42 Luan Truong Cong Tan10 0 phút - 54 giây2016-12-15 21:17:29 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Quỳnh Anh10 0 phút - 54 giây2016-12-08 13:13:52 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Quỳnh Anh10 0 phút - 54 giây2016-12-08 12:58:44 1 Xem bài làm
45 nguyen tan phong10 0 phút - 54 giây2017-01-17 13:04:55 1 Xem bài làm
46 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 55 giây2017-01-18 14:11:47 1 Xem bài làm
47 Trần Lâm Thiên Hương10 0 phút - 55 giây2016-12-12 10:32:27 1 Xem bài làm
48 Bất Tử Điểu10 0 phút - 55 giây2016-12-04 18:53:13 1 Xem bài làm
49 Bùi Anh Hào10 0 phút - 55 giây2016-11-10 14:59:21 1 Xem bài làm
50 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 55 giây2016-10-25 20:58:24 1 Xem bài làm