Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 16998

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2017-01-31 09:53:14 3 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
7 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
9 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
11 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
12 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
13 Lục sVip10 0 phút - 25 giây2017-02-26 09:02:52 1 Xem bài làm
14 Bạch Dương Cá Tính10 0 phút - 26 giây2017-03-07 19:18:30 1 Xem bài làm
15 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 26 giây2017-03-15 13:11:27 1 Xem bài làm
17 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
18 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 26 giây2017-06-16 15:50:08 1 Xem bài làm
19 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
20 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
21 phuing hoang lua10 0 phút - 26 giây2017-02-23 09:26:51 1 Xem bài làm
22 Phạm xuân hiếu10 0 phút - 26 giây2017-02-27 07:20:02 1 Xem bài làm
23 trần tiến đạt10 0 phút - 27 giây2017-02-25 09:36:00 1 Xem bài làm
24 Lê Xuân Hải10 0 phút - 27 giây2017-02-02 20:55:11 6 Xem bài làm
25 Nobita Kun10 0 phút - 28 giây2017-02-03 21:48:00 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 28 giây2017-02-13 11:28:52 1 Xem bài làm
27 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 28 giây2017-02-18 18:02:54 1 Xem bài làm
28 Thuy thu mat trang10 0 phút - 28 giây2017-02-24 22:03:17 1 Xem bài làm
29 Trần Tiến Đạt10 0 phút - 28 giây2017-03-16 09:51:20 1 Xem bài làm
30 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
31 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2017-06-15 16:15:51 1 Xem bài làm
32 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
33 Hot Girl Ayame10 0 phút - 29 giây2016-11-18 20:55:09 1 Xem bài làm
34 Bùi Anh Hào10 0 phút - 29 giây2016-11-26 10:32:46 1 Xem bài làm
35 phạm đức bình10 0 phút - 29 giây2016-12-02 09:19:57 1 Xem bài làm
36 Yahari Yuuki10 0 phút - 29 giây2016-12-04 20:48:40 1 Xem bài làm
37 Dang Khanh Linh10 0 phút - 29 giây2017-04-07 19:17:12 1 Xem bài làm
38 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2017-06-24 14:50:34 1 Xem bài làm
39 Tuấn Con10 0 phút - 30 giây2017-02-20 14:31:52 1 Xem bài làm
40 megurine luka10 0 phút - 30 giây2016-11-08 11:13:30 1 Xem bài làm
41 MAY MẮN NHẤT TRÊN ĐỜI10 0 phút - 30 giây2017-04-20 20:52:45 1 Xem bài làm
42 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 30 giây2016-11-09 18:19:57 1 Xem bài làm
43 Jack Hammer Gold10 0 phút - 30 giây2017-07-10 10:13:47 1 Xem bài làm
44 Mỹ Anh10 0 phút - 30 giây2016-11-12 10:33:09 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Tiến Dũng10 0 phút - 30 giây2017-05-19 09:59:39 2 Xem bài làm
46 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-23 17:26:48 1 Xem bài làm
47 đặng phương linh10 0 phút - 30 giây2017-02-03 19:21:06 1 Xem bài làm
48 Dragonsvip10 0 phút - 30 giây2017-02-09 19:59:30 1 Xem bài làm
49 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 30 giây2016-10-30 21:15:18 1 Xem bài làm
50 Fairy tail10 0 phút - 31 giây2016-11-06 21:11:59 1 Xem bài làm