Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 13923

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Đức Vũ10 0 phút - 20 giây2016-11-14 11:56:02 1 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2017-01-31 09:53:14 3 Xem bài làm
3 nguyen duc vu10 0 phút - 21 giây2016-11-26 10:57:49 1 Xem bài làm
4 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 21 giây2016-10-26 12:16:52 1 Xem bài làm
5 Băng Gía10 0 phút - 22 giây2016-11-02 12:07:58 1 Xem bài làm
6 Phượng Hoàng Dung Nham10 0 phút - 23 giây2016-10-25 20:54:20 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 24 giây2016-12-22 13:57:35 1 Xem bài làm
8 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 24 giây2016-10-26 20:36:38 1 Xem bài làm
9 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:52:36 1 Xem bài làm
10 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 24 giây2016-10-25 20:50:58 1 Xem bài làm
11 Băng Hải Tặc Death 310 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:51:35 1 Xem bài làm
12 Rồng Mặt Xệ10 0 phút - 25 giây2016-10-25 20:50:01 1 Xem bài làm
13 con người bao dung10 0 phút - 26 giây2016-11-15 12:49:19 1 Xem bài làm
14 nguyen quang trung10 0 phút - 26 giây2016-11-13 19:49:55 1 Xem bài làm
15 Cô gái bí mật10 0 phút - 26 giây2016-11-10 17:20:45 1 Xem bài làm
16 Hắc Long10 0 phút - 26 giây2016-10-25 20:48:10 1 Xem bài làm
17 Lê Xuân Hải10 0 phút - 27 giây2017-02-02 20:55:11 6 Xem bài làm
18 Hot girl tuoi teen10 0 phút - 28 giây2017-02-18 18:02:54 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Thọ Quân10 0 phút - 28 giây2017-02-13 11:28:52 1 Xem bài làm
20 Nobita Kun10 0 phút - 28 giây2017-02-03 21:48:00 1 Xem bài làm
21 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 28 giây2016-12-21 13:01:18 1 Xem bài làm
22 Trần Thu Hà10 0 phút - 28 giây2016-11-16 19:49:00 1 Xem bài làm
23 Yahari Yuuki10 0 phút - 29 giây2016-12-04 20:48:40 1 Xem bài làm
24 phạm đức bình10 0 phút - 29 giây2016-12-02 09:19:57 1 Xem bài làm
25 Bùi Anh Hào10 0 phút - 29 giây2016-11-26 10:32:46 1 Xem bài làm
26 Hot Girl Ayame10 0 phút - 29 giây2016-11-18 20:55:09 1 Xem bài làm
27 Dragonsvip10 0 phút - 30 giây2017-02-09 19:59:30 1 Xem bài làm
28 đặng phương linh10 0 phút - 30 giây2017-02-03 19:21:06 1 Xem bài làm
29 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 30 giây2016-12-23 17:26:48 1 Xem bài làm
30 Mỹ Anh10 0 phút - 30 giây2016-11-12 10:33:09 1 Xem bài làm
31 Mizuki Kanzaki10 0 phút - 30 giây2016-11-09 18:19:57 1 Xem bài làm
32 megurine luka10 0 phút - 30 giây2016-11-08 11:13:30 1 Xem bài làm
33 Vũ Ngọc Diệp10 0 phút - 30 giây2016-10-30 21:15:18 1 Xem bài làm
34 Tuấn Con10 0 phút - 30 giây2017-02-20 14:31:52 1 Xem bài làm
35 do hoang nguyen10 0 phút - 31 giây2017-01-03 22:24:38 7 Xem bài làm
36 Payer is defense Aino Minako10 0 phút - 31 giây2017-02-22 11:49:19 1 Xem bài làm
37 Huỳnh Nguyên Phát10 0 phút - 31 giây2017-02-12 15:04:08 1 Xem bài làm
38 nguyentanphuc10 0 phút - 31 giây2017-01-08 18:38:41 1 Xem bài làm
39 Shotgun Svip10 0 phút - 31 giây2016-12-28 10:09:14 1 Xem bài làm
40 At the speed of light10 0 phút - 31 giây2016-11-30 19:27:50 1 Xem bài làm
41 cancerxinhdep10 0 phút - 31 giây2016-11-15 12:50:24 1 Xem bài làm
42 Fairy tail10 0 phút - 31 giây2016-11-06 21:11:59 1 Xem bài làm
43 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 31 giây2016-10-29 08:54:34 1 Xem bài làm
44 Phạm Ánh Dương10 0 phút - 31 giây2016-10-27 11:50:06 1 Xem bài làm
45 dung keo thu ko thuoc ve minh10 0 phút - 32 giây2017-02-13 21:43:05 1 Xem bài làm
46 Lan Phúc10 0 phút - 32 giây2017-02-11 23:19:23 1 Xem bài làm
47 Thanh niên thất tình10 0 phút - 32 giây2017-02-11 19:30:07 1 Xem bài làm
48 Hoàng Nguyệt Hà10 0 phút - 32 giây2016-12-20 17:51:47 1 Xem bài làm
49 messi10 0 phút - 32 giây2016-12-20 12:58:00 1 Xem bài làm
50 Phạm Đức Bình10 0 phút - 32 giây2016-12-12 14:17:01 1 Xem bài làm