Lớp 6 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5161

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen manh dung10 0 phút - 30 giây2016-10-02 22:19:27 1 Xem bài làm
2 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-05 17:52:58 1 Xem bài làm
3 nguyen manh dung10 0 phút - 33 giây2016-10-04 17:19:47 1 Xem bài làm
4 nguyen manh dung10 0 phút - 34 giây2016-10-07 17:42:13 1 Xem bài làm
5 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:17:01 1 Xem bài làm
6 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-04 17:12:55 1 Xem bài làm
7 nguyen manh dung10 0 phút - 35 giây2016-10-03 10:02:01 1 Xem bài làm
8 nguyen manh dung10 0 phút - 36 giây2016-10-05 17:50:41 1 Xem bài làm
9 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-07 17:39:53 1 Xem bài làm
10 nguyen manh dung10 0 phút - 37 giây2016-10-02 22:10:25 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Lan Anh10 0 phút - 39 giây2016-10-07 08:27:48 2 Xem bài làm
12 nguyen manh dung10 0 phút - 39 giây2016-10-03 09:34:44 1 Xem bài làm
13 Nguyen manh dung10 0 phút - 40 giây2016-10-02 16:57:15 1 Xem bài làm
14 nguyen manh dung10 0 phút - 41 giây2016-10-02 16:55:29 1 Xem bài làm
15 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:39:15 1 Xem bài làm
16 nguyen manh dung10 0 phút - 44 giây2016-10-02 10:36:15 1 Xem bài làm
17 nguyen manh dung10 0 phút - 49 giây2016-10-01 17:55:30 1 Xem bài làm
18 Phan Hiếu Huy10 0 phút - 50 giây2017-01-16 19:42:20 1 Xem bài làm
19 nguyen manh dung10 0 phút - 50 giây2016-10-02 10:23:54 1 Xem bài làm
20 Trần Như Thảo Sương10 0 phút - 53 giây2016-10-14 21:35:12 6 Xem bài làm
21 Nguyễn Bảo Ngân10 0 phút - 55 giây2016-12-13 13:27:14 1 Xem bài làm
22 nguyen duc anh10 0 phút - 55 giây2016-10-02 16:50:53 1 Xem bài làm
23 Nguyễn Phước Đạt10 0 phút - 56 giây2016-10-11 08:53:01 1 Xem bài làm
24 Anh Nguyễn10 0 phút - 56 giây2016-10-01 09:57:25 1 Xem bài làm
25 nguyen manh dung10 0 phút - 57 giây2016-10-02 10:29:39 1 Xem bài làm
26 dothanhphong12310 1 phút - 0 giây2017-01-16 21:21:09 1 Xem bài làm
27 dothanhphong10 1 phút - 0 giây2017-01-11 21:36:51 1 Xem bài làm
28 HỒ BẢO KHÔI10 1 phút - 0 giây2016-10-25 18:36:50 1 Xem bài làm
29 Hoàng C510 1 phút - 2 giây2016-12-15 16:57:25 1 Xem bài làm
30 Quân Bùi10 1 phút - 3 giây2016-11-22 21:53:08 1 Xem bài làm
31 chuberong10 1 phút - 5 giây2017-01-11 21:39:57 1 Xem bài làm
32 Asuka Kurashina10 1 phút - 5 giây2016-12-15 21:27:57 1 Xem bài làm
33 Son Gogeta10 1 phút - 6 giây2016-11-12 21:24:49 1 Xem bài làm
34 unkalar10 1 phút - 6 giây2017-01-29 16:48:41 5 Xem bài làm
35 Phan Hiếu Huy10 1 phút - 6 giây2017-01-18 20:13:06 1 Xem bài làm
36 mimi10 1 phút - 7 giây2016-10-02 09:58:27 1 Xem bài làm
37 Vũ Gia An10 1 phút - 8 giây2017-02-07 16:25:03 1 Xem bài làm
38 Hiếu Nguyễn Quang10 1 phút - 8 giây2016-10-24 21:44:41 1 Xem bài làm
39 Legendary Bombardment10 1 phút - 9 giây2016-10-24 00:25:36 1 Xem bài làm
40 Conan10 1 phút - 10 giây2016-10-13 21:33:51 9 Xem bài làm
41 ghghcgfcgfcfgcfgcxgfddfx10 1 phút - 10 giây2016-11-10 21:22:28 1 Xem bài làm
42 Uzumaki Naruto10 1 phút - 10 giây2016-11-04 20:53:56 1 Xem bài làm
43 Đăng Gia Phong10 1 phút - 10 giây2016-10-07 14:34:25 1 Xem bài làm
44 Mai Thanh Tân10 1 phút - 13 giây2016-11-17 09:39:17 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Giang Thanh10 1 phút - 13 giây2017-01-27 14:27:51 1 Xem bài làm
46 Lê Tiến Đạt10 1 phút - 14 giây2016-11-18 19:57:51 1 Xem bài làm
47 Hatake Kakasi10 1 phút - 15 giây2016-11-13 19:36:33 1 Xem bài làm
48 aaaaaaaaaaaaaaaa10 1 phút - 15 giây2016-10-23 18:47:35 1 Xem bài làm
49 nguyenduytin77710 1 phút - 16 giây2016-12-04 11:06:04 1 Xem bài làm
50 Tạ Hoàng Quang Anh10 1 phút - 16 giây2016-11-13 19:35:21 1 Xem bài làm