Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 893

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dam Phan Nam10 2 phút - 23 giây2016-05-09 20:31:34 1 Xem bài làm
2 Duong Thanh Minh10 2 phút - 35 giây2017-06-03 16:55:45 1 Xem bài làm
3 Lã Hoàng Quế Đan10 3 phút - 31 giây2017-02-23 21:25:43 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Sơn10 3 phút - 47 giây2016-05-14 21:22:53 1 Xem bài làm
5 Sachi10 4 phút - 12 giây2017-06-29 08:47:37 1 Xem bài làm
6 Nguyễn Trung Kiên10 4 phút - 16 giây2017-04-14 22:37:06 1 Xem bài làm
7 Lê Minh Vũ10 4 phút - 21 giây2017-07-24 10:52:54 1 Xem bài làm
8 Honoka Tamarai10 5 phút - 1 giây2017-03-04 19:42:19 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thị NgocMai10 5 phút - 15 giây2016-06-23 10:04:45 1 Xem bài làm
10 la thị my10 5 phút - 23 giây2016-12-24 14:35:05 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Tiến Cường10 5 phút - 40 giây2016-08-09 19:59:23 1 Xem bài làm
12 superthongminh10 5 phút - 54 giây2017-02-14 17:31:07 1 Xem bài làm
13 nguyen thi thu uyen10 6 phút - 0 giây2017-02-27 10:28:09 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Hà Anh10 6 phút - 23 giây2017-01-22 10:46:08 1 Xem bài làm
15 Đỗ Năng Hiếu10 6 phút - 28 giây2017-04-05 21:28:48 1 Xem bài làm
16 nguyen thi quynh tien10 6 phút - 32 giây2016-08-14 16:08:55 1 Xem bài làm
17 Phạm Thành Hưng10 7 phút - 18 giây2016-09-17 11:12:50 2 Xem bài làm
18 Trần Duy Khánh10 7 phút - 30 giây2017-02-19 16:39:08 2 Xem bài làm
19 Dinh Thi Huyen Nga10 7 phút - 31 giây2016-08-13 15:32:36 1 Xem bài làm
20 Lê Thành Long10 7 phút - 33 giây2017-04-03 14:10:29 1 Xem bài làm
21 Đàm Minh Quang10 7 phút - 56 giây2016-07-30 08:41:43 1 Xem bài làm
22 Đặng Hồng Đăng10 8 phút - 1 giây2017-03-27 04:31:50 1 Xem bài làm
23 cao thanh phuong10 8 phút - 3 giây2016-05-22 08:16:14 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Thị Bích Ngọc10 8 phút - 31 giây2017-07-22 15:13:13 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Dung10 8 phút - 39 giây2017-01-15 14:51:41 1 Xem bài làm
26 Nhân Mã Tài Năng10 9 phút - 2 giây2017-06-12 10:27:26 1 Xem bài làm
27 Fantasy SonGoku10 9 phút - 9 giây2017-03-02 14:55:47 1 Xem bài làm
28 dang Huyen Trang10 9 phút - 45 giây2017-01-17 20:33:21 1 Xem bài làm
29 đậu phộng giáng sinh10 13 phút - 0 giây2016-06-11 10:43:59 1 Xem bài làm
30 nguyen thien thuc10 15 phút - 49 giây2016-06-26 15:04:53 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Đức Vinh Quang10 18 phút - 7 giây2016-05-19 17:30:53 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Lê Đông Nhi10 25 phút - 28 giây2017-04-21 20:14:03 6 Xem bài làm
33 Trần Hồ Như Ngọc10 26 phút - 41 giây2017-04-25 18:40:48 1 Xem bài làm
34 Trần Thị Quỳnh Anh10 27 phút - 38 giây2016-05-02 20:22:48 1 Xem bài làm
35 le thi lien10 29 phút - 14 giây2016-08-05 11:29:05 1 Xem bài làm
36 Phạm Hà Phương10 33 phút - 49 giây2016-08-26 10:04:22 2 Xem bài làm
37 Lã Hoàng Quế Đan9.5 2 phút - 55 giây2017-03-03 14:20:54 1 Xem bài làm
38 Chào Mừng Các Bạn9.5 4 phút - 25 giây2017-09-16 21:25:29 1 Xem bài làm
39 Wendy Marvell9.5 5 phút - 23 giây2016-09-22 04:33:45 1 Xem bài làm
40 Hoang Vu Duy9.5 6 phút - 30 giây2016-11-27 09:40:55 1 Xem bài làm
41 Lã Bách Khoa9.5 6 phút - 56 giây2016-06-17 14:35:25 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Cao Hoàng9.5 7 phút - 35 giây2017-06-22 09:22:01 1 Xem bài làm
43 Đào Tùng Lâm9.5 8 phút - 21 giây2017-02-18 17:34:44 1 Xem bài làm
44 Mina Phương Anh9.5 9 phút - 38 giây2017-06-21 08:39:27 1 Xem bài làm
45 Nguyen Anh Hong9.5 12 phút - 29 giây2017-03-26 08:06:57 1 Xem bài làm
46 Nguyen Thi Hien Thao9.5 15 phút - 34 giây2017-07-04 08:07:46 1 Xem bài làm
47 Bùi Đức Duy9.5 17 phút - 21 giây2017-04-13 22:27:14 1 Xem bài làm
48 nguyen khang9.5 28 phút - 30 giây2016-08-20 09:11:05 1 Xem bài làm
49 Hoàng Ngọc Tú Anh9.5 30 phút - 0 giây2016-10-09 15:01:39 1 Xem bài làm
50 Lã Hoàng Quế Đan9 2 phút - 49 giây2017-03-03 15:02:17 1 Xem bài làm