Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 1266

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dam Phan Nam10 2 phút - 23 giây2016-05-09 20:31:34 1 Xem bài làm
2 Vũ Xuân Huy10 2 phút - 32 giây2016-04-13 21:05:39 1 Xem bài làm
3 tô bá chiến10 2 phút - 42 giây2014-05-29 20:54:19 1 Xem bài làm
4 Trương Quang Đạt10 3 phút - 5 giây2014-05-30 20:00:59 8 Xem bài làm
5 huhuhu10 3 phút - 7 giây2014-10-14 18:17:59 1 Xem bài làm
6 Huỳnh Nguyên Phúc10 3 phút - 22 giây2014-12-24 16:21:15 1 Xem bài làm
7 dhhfhieriuf10 3 phút - 26 giây2017-01-29 13:35:51 1 Xem bài làm
8 Do Duy Hao10 3 phút - 35 giây2015-02-09 21:17:46 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Hà Sơn10 3 phút - 36 giây2014-04-19 15:47:06 10 Xem bài làm
10 Nguyễn Minh Sơn10 3 phút - 47 giây2016-05-14 21:22:53 1 Xem bài làm
11 Bé Giang Hồ10 3 phút - 49 giây2015-03-17 10:17:29 1 Xem bài làm
12 Son Nguyen Cong10 3 phút - 53 giây2015-10-29 10:41:25 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Phương Linh10 3 phút - 59 giây2015-02-14 21:54:05 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Minh Hoàng10 4 phút - 27 giây2014-04-19 14:30:47 9 Xem bài làm
15 nguyenthuydung10 5 phút - 7 giây2014-04-13 12:50:17 2 Xem bài làm
16 NguyenHuynhAnhThu10 5 phút - 7 giây2014-05-17 14:07:23 1 Xem bài làm
17 Trương Thị Minh Tú10 5 phút - 8 giây2014-04-23 15:15:12 5 Xem bài làm
18 Nguyễn Cao Cường10 5 phút - 9 giây2014-11-25 20:01:13 1 Xem bài làm
19 Nguyen Nhat Nam10 5 phút - 12 giây2014-12-02 20:33:11 5 Xem bài làm
20 Nguyễn Thị NgocMai10 5 phút - 15 giây2016-06-23 10:04:45 1 Xem bài làm
21 la thị my10 5 phút - 23 giây2016-12-24 14:35:05 1 Xem bài làm
22 nguyen truong ha10 5 phút - 23 giây2014-08-19 13:13:50 1 Xem bài làm
23 Nghiêm Minh Hoàng10 5 phút - 28 giây2014-06-13 21:16:36 1 Xem bài làm
24 Phạm Thị Minh Ánh10 5 phút - 31 giây2014-11-23 18:06:26 1 Xem bài làm
25 lêquangtrườnganh10 5 phút - 38 giây2014-06-29 07:30:49 3 Xem bài làm
26 Nguyễn Tiến Cường10 5 phút - 40 giây2016-08-09 19:59:23 1 Xem bài làm
27 nguyen thanh tai10 5 phút - 48 giây2014-05-07 22:12:58 7 Xem bài làm
28 TRAN BAO KHUYEN10 5 phút - 48 giây2014-04-29 11:52:51 2 Xem bài làm
29 Võ Quốc Hiếu10 5 phút - 50 giây2014-05-12 12:29:32 1 Xem bài làm
30 Nguyen Tran Quang Huy10 5 phút - 53 giây2015-03-19 20:21:00 1 Xem bài làm
31 superthongminh10 5 phút - 54 giây2017-02-14 17:31:07 1 Xem bài làm
32 KL Nguyễn10 6 phút - 7 giây2016-04-28 17:58:34 1 Xem bài làm
33 Nguyễn Trí Dũng10 6 phút - 8 giây2015-03-21 16:33:22 1 Xem bài làm
34 Vũ Thị Hải Yến10 6 phút - 22 giây2015-01-10 13:18:28 1 Xem bài làm
35 nguyentronganhtu10 6 phút - 23 giây2014-08-26 16:15:45 6 Xem bài làm
36 Nguyễn Hà Anh10 6 phút - 23 giây2017-01-22 10:46:08 1 Xem bài làm
37 phan thi mai linh10 6 phút - 23 giây2014-07-20 13:25:34 1 Xem bài làm
38 Trương Thị Minh Thư10 6 phút - 24 giây2014-05-08 16:07:45 2 Xem bài làm
39 nguyen thi quynh tien10 6 phút - 32 giây2016-08-14 16:08:55 1 Xem bài làm
40 pham nhat chinh10 6 phút - 34 giây2016-03-26 10:54:11 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Xuân Nam10 6 phút - 38 giây2014-11-28 21:16:05 1 Xem bài làm
42 Quốc Huy Ngô10 6 phút - 46 giây2015-07-30 10:06:14 1 Xem bài làm
43 Trương Hà Phương10 6 phút - 57 giây2015-06-14 11:22:56 1 Xem bài làm
44 Phạm Thành Hưng10 7 phút - 18 giây2016-09-17 11:12:50 2 Xem bài làm
45 Trương Hoàng Nhật10 7 phút - 23 giây2014-12-19 10:53:17 1 Xem bài làm
46 Trần Duy Khánh10 7 phút - 30 giây2017-02-19 16:39:08 2 Xem bài làm
47 Dinh Thi Huyen Nga10 7 phút - 31 giây2016-08-13 15:32:36 1 Xem bài làm
48 Định Thị Lương10 7 phút - 31 giây2014-06-13 16:40:00 1 Xem bài làm
49 Ha Huu Phat10 7 phút - 33 giây2014-04-25 18:36:44 2 Xem bài làm
50 phamvanluu10 7 phút - 33 giây2014-07-10 21:52:12 1 Xem bài làm