Lớp 4 - Kiểm tra tháng 4 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 777

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Dam Phan Nam10 2 phút - 23 giây2016-05-09 20:31:34 1 Xem bài làm
2 dhhfhieriuf10 3 phút - 26 giây2017-01-29 13:35:51 1 Xem bài làm
3 Lã Hoàng Quế Đan10 3 phút - 31 giây2017-02-23 21:25:43 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Minh Sơn10 3 phút - 47 giây2016-05-14 21:22:53 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Trung Kiên10 4 phút - 16 giây2017-04-14 22:37:06 1 Xem bài làm
6 Honoka Tamarai10 5 phút - 1 giây2017-03-04 19:42:19 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Thị NgocMai10 5 phút - 15 giây2016-06-23 10:04:45 1 Xem bài làm
8 la thị my10 5 phút - 23 giây2016-12-24 14:35:05 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tiến Cường10 5 phút - 40 giây2016-08-09 19:59:23 1 Xem bài làm
10 superthongminh10 5 phút - 54 giây2017-02-14 17:31:07 1 Xem bài làm
11 nguyen thi thu uyen10 6 phút - 0 giây2017-02-27 10:28:09 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Hà Anh10 6 phút - 23 giây2017-01-22 10:46:08 1 Xem bài làm
13 Đỗ Năng Hiếu10 6 phút - 28 giây2017-04-05 21:28:48 1 Xem bài làm
14 nguyen thi quynh tien10 6 phút - 32 giây2016-08-14 16:08:55 1 Xem bài làm
15 Phạm Thành Hưng10 7 phút - 18 giây2016-09-17 11:12:50 2 Xem bài làm
16 Trần Duy Khánh10 7 phút - 30 giây2017-02-19 16:39:08 2 Xem bài làm
17 Dinh Thi Huyen Nga10 7 phút - 31 giây2016-08-13 15:32:36 1 Xem bài làm
18 Lê Thành Long10 7 phút - 33 giây2017-04-03 14:10:29 1 Xem bài làm
19 Đàm Minh Quang10 7 phút - 56 giây2016-07-30 08:41:43 1 Xem bài làm
20 Đặng Hồng Đăng10 8 phút - 1 giây2017-03-27 04:31:50 1 Xem bài làm
21 cao thanh phuong10 8 phút - 3 giây2016-05-22 08:16:14 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Dung10 8 phút - 39 giây2017-01-15 14:51:41 1 Xem bài làm
23 Fantasy SonGoku10 9 phút - 9 giây2017-03-02 14:55:47 1 Xem bài làm
24 dang Huyen Trang10 9 phút - 45 giây2017-01-17 20:33:21 1 Xem bài làm
25 đậu phộng giáng sinh10 13 phút - 0 giây2016-06-11 10:43:59 1 Xem bài làm
26 nguyen thien thuc10 15 phút - 49 giây2016-06-26 15:04:53 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Đức Vinh Quang10 18 phút - 7 giây2016-05-19 17:30:53 1 Xem bài làm
28 nguyendoanvinhquang10 18 phút - 13 giây2017-04-01 07:47:36 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Lê Đông Nhi10 25 phút - 28 giây2017-04-21 20:14:03 6 Xem bài làm
30 Trần Hồ Như Ngọc10 26 phút - 41 giây2017-04-25 18:40:48 1 Xem bài làm
31 Trần Thị Quỳnh Anh10 27 phút - 38 giây2016-05-02 20:22:48 1 Xem bài làm
32 le thi lien10 29 phút - 14 giây2016-08-05 11:29:05 1 Xem bài làm
33 Phạm Hà Phương10 33 phút - 49 giây2016-08-26 10:04:22 2 Xem bài làm
34 Lã Hoàng Quế Đan9.5 2 phút - 55 giây2017-03-03 14:20:54 1 Xem bài làm
35 Wendy Marvell9.5 5 phút - 23 giây2016-09-22 04:33:45 1 Xem bài làm
36 Hoang Vu Duy9.5 6 phút - 30 giây2016-11-27 09:40:55 1 Xem bài làm
37 Lã Bách Khoa9.5 6 phút - 56 giây2016-06-17 14:35:25 1 Xem bài làm
38 Đào Tùng Lâm9.5 8 phút - 21 giây2017-02-18 17:34:44 1 Xem bài làm
39 Nguyen Anh Hong9.5 12 phút - 29 giây2017-03-26 08:06:57 1 Xem bài làm
40 Bùi Đức Duy9.5 17 phút - 21 giây2017-04-13 22:27:14 1 Xem bài làm
41 nguyen khang9.5 28 phút - 30 giây2016-08-20 09:11:05 1 Xem bài làm
42 Hoàng Ngọc Tú Anh9.5 30 phút - 0 giây2016-10-09 15:01:39 1 Xem bài làm
43 Lã Hoàng Quế Đan9 2 phút - 49 giây2017-03-03 15:02:17 1 Xem bài làm
44 Lã Hoàng Quế Đan9 3 phút - 47 giây2017-03-03 14:25:53 1 Xem bài làm
45 Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi9 4 phút - 11 giây2017-02-19 15:15:06 1 Xem bài làm
46 Đào Trọng Nghĩa9 4 phút - 26 giây2016-05-13 20:06:03 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Ngọc Mai9 4 phút - 42 giây2016-07-09 09:20:13 1 Xem bài làm
48 Khong Vu Minh Chau9 5 phút - 0 giây2017-02-28 16:15:38 1 Xem bài làm
49 Trần Thị Hiền9 5 phút - 7 giây2016-07-12 20:35:28 1 Xem bài làm
50 Lê Tiến Hưng9 5 phút - 15 giây2017-03-15 11:01:00 1 Xem bài làm