Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2778

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Legendary Bombardment10 1 phút - 28 giây2016-10-24 00:23:38 1 Xem bài làm
2 Tiêu Viêm10 1 phút - 31 giây2017-02-05 18:12:45 1 Xem bài làm
3 Tsunayoshi Sawada10 1 phút - 47 giây2017-02-01 20:17:07 1 Xem bài làm
4 kazuto kiriyaga10 1 phút - 49 giây2016-12-25 16:28:55 1 Xem bài làm
5 Đỗ Nhật Minh10 1 phút - 54 giây2017-02-16 20:04:16 1 Xem bài làm
6 dang eric bolasi10 2 phút - 1 giây2016-12-23 15:15:28 1 Xem bài làm
7 Tô Minh Sơn10 2 phút - 3 giây2016-12-20 17:13:50 7 Xem bài làm
8 sieu nhan10 2 phút - 6 giây2017-02-18 20:56:34 1 Xem bài làm
9 Gaming Titan10 2 phút - 13 giây2016-12-29 15:00:46 1 Xem bài làm
10 Tran Quoc An10 2 phút - 14 giây2016-12-16 17:50:08 1 Xem bài làm
11 diablo svip10 2 phút - 15 giây2017-02-17 10:11:57 1 Xem bài làm
12 Đỗ Cao Thắng10 2 phút - 17 giây2017-01-13 15:10:37 1 Xem bài làm
13 Lê Minh Quân10 2 phút - 23 giây2016-10-02 16:22:15 1 Xem bài làm
14 Nguyễn Thùy Linh10 2 phút - 26 giây2017-02-13 23:34:30 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Hải Linh10 2 phút - 26 giây2017-02-03 05:42:47 1 Xem bài làm
16 Cristiano Ronaldo10 2 phút - 28 giây2017-02-16 20:43:29 1 Xem bài làm
17 Lione Messi10 2 phút - 30 giây2017-02-16 16:22:21 1 Xem bài làm
18 Đinh Thị Huyền Thu10 2 phút - 30 giây2016-12-03 10:54:33 1 Xem bài làm
19 Kim Tae Hee10 2 phút - 32 giây2017-01-20 21:26:52 1 Xem bài làm
20 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 35 giây2016-12-23 17:53:53 1 Xem bài làm
21 giảng thế anh10 2 phút - 37 giây2016-12-09 16:11:34 1 Xem bài làm
22 Phạm Thị Hồng Ngọc10 2 phút - 41 giây2017-02-16 14:29:44 1 Xem bài làm
23 Trần thị bảo yến10 2 phút - 46 giây2016-12-21 14:10:03 1 Xem bài làm
24 Dinh thi Huyen Thu10 2 phút - 46 giây2016-11-18 19:36:04 1 Xem bài làm
25 Anh Duy Trần10 2 phút - 47 giây2017-02-14 07:36:42 1 Xem bài làm
26 hưng hotboy10 2 phút - 47 giây2017-01-22 17:45:27 1 Xem bài làm
27 Lê Nho Khoa10 2 phút - 47 giây2017-01-09 14:31:39 1 Xem bài làm
28 Dang Bui Duy Hien10 2 phút - 50 giây2016-11-02 20:29:14 1 Xem bài làm
29 steve gaming10 2 phút - 51 giây2017-02-14 10:08:00 1 Xem bài làm
30 nguyễn hương giang10 2 phút - 53 giây2017-01-16 12:35:58 2 Xem bài làm
31 Trần Đức Anh10 2 phút - 53 giây2016-10-15 09:08:35 1 Xem bài làm
32 Anna Nguyễn10 2 phút - 54 giây2017-01-02 09:11:44 3 Xem bài làm
33 hoang thi thu phuong10 2 phút - 57 giây2016-10-22 21:14:42 1 Xem bài làm
34 Tiên Nữ Của Ngọn Lửa Rồng Thiên10 2 phút - 59 giây2017-01-19 10:00:16 1 Xem bài làm
35 hưng đẹp trai10 3 phút - 0 giây2017-01-22 20:29:21 1 Xem bài làm
36 Butterfly10 3 phút - 1 giây2017-02-22 20:36:52 1 Xem bài làm
37 Không Phải Dạng Vừa Đâu10 3 phút - 1 giây2017-01-27 22:30:35 1 Xem bài làm
38 Hà Bùi10 3 phút - 2 giây2016-12-31 20:13:04 1 Xem bài làm
39 Sái Ngọc Duy10 3 phút - 2 giây2016-12-30 20:18:39 1 Xem bài làm
40 Huỳnh MinhKhang10 3 phút - 3 giây2016-12-18 12:45:21 1 Xem bài làm
41 Nguyệt Vũ10 3 phút - 5 giây2016-12-13 23:03:31 1 Xem bài làm
42 Hoang Thu Trang10 3 phút - 6 giây2017-01-08 10:21:49 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Hữu Phước10 3 phút - 7 giây2016-12-24 15:24:41 1 Xem bài làm
44 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 7 giây2016-10-11 10:24:34 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Ngọc Lan10 3 phút - 7 giây2016-12-28 21:04:27 1 Xem bài làm
46 Tiên Nữ Ngọn Lửa Rồng10 3 phút - 13 giây2016-10-07 09:47:01 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Thu Phương10 3 phút - 14 giây2017-02-16 14:39:40 1 Xem bài làm
48 TRẦN ĐỨC ANH10 3 phút - 14 giây2016-10-15 07:36:04 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Trọng Nhân10 3 phút - 16 giây2016-11-26 15:42:34 1 Xem bài làm
50 Phạm Thị Phương Trinh10 3 phút - 17 giây2017-02-06 19:21:53 1 Xem bài làm