Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2078

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 12 giây2016-09-12 16:06:27 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:57:17 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 31 giây2016-09-14 16:33:58 1 Xem bài làm
4 Legendary Bombardment10 1 phút - 34 giây2016-10-24 00:18:33 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 41 giây2016-09-12 15:49:35 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 45 giây2016-09-12 15:05:07 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-09-12 15:27:28 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 3 giây2016-09-06 21:03:56 1 Xem bài làm
9 nobita9810 2 phút - 35 giây2016-08-06 10:02:36 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 40 giây2016-09-14 15:23:06 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Trương Nam10 2 phút - 53 giây2016-07-15 16:17:34 1 Xem bài làm
12 shinichi kudo10 3 phút - 13 giây2016-08-01 08:16:46 1 Xem bài làm
13 Trần Văn Đồng10 3 phút - 21 giây2016-08-03 20:40:51 1 Xem bài làm
14 Đào Trọng Chân10 3 phút - 23 giây2017-04-03 20:40:00 1 Xem bài làm
15 trần thị huệ10 3 phút - 27 giây2016-09-18 21:55:09 1 Xem bài làm
16 sakura10 3 phút - 38 giây2016-07-28 10:06:20 1 Xem bài làm
17 TFboys_Karry10 3 phút - 47 giây2016-05-09 15:00:35 1 Xem bài làm
18 Toàn Thanh10 3 phút - 52 giây2016-09-16 22:21:33 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Nho Dũng10 3 phút - 53 giây2016-07-24 10:13:19 1 Xem bài làm
20 Ngô Trần Hoàng Quân10 3 phút - 57 giây2016-07-29 11:13:54 3 Xem bài làm
21 Nguyễn Như Ý10 3 phút - 59 giây2016-05-16 10:30:42 1 Xem bài làm
22 băng băng10 4 phút - 12 giây2016-07-29 08:45:56 1 Xem bài làm
23 Lôi Long10 4 phút - 27 giây2016-08-11 20:12:56 1 Xem bài làm
24 Đinh Trọng Chiến10 4 phút - 36 giây2016-07-03 09:11:02 7 Xem bài làm
25 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 4 phút - 37 giây2016-08-06 20:47:13 3 Xem bài làm
26 Thúy Nguyễn10 4 phút - 42 giây2016-05-04 17:48:54 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Ngọc Trường10 4 phút - 55 giây2016-06-04 20:19:11 1 Xem bài làm
28 Tạ Văn sáng10 4 phút - 59 giây2016-07-16 09:56:29 1 Xem bài làm
29 Bùi Ngọc Phương Nghi10 5 phút - 1 giây2016-07-19 16:45:22 1 Xem bài làm
30 Nyn Nhy10 5 phút - 7 giây2016-05-12 19:03:58 1 Xem bài làm
31 VICTORY_Trần Thạch Thảo10 5 phút - 14 giây2016-06-23 19:30:24 4 Xem bài làm
32 Trương Thảo Sang10 5 phút - 23 giây2016-07-19 14:00:00 1 Xem bài làm
33 Lê Minh Anh10 5 phút - 26 giây2016-09-24 21:49:38 2 Xem bài làm
34 Master yi legend10 5 phút - 33 giây2016-05-01 14:00:35 1 Xem bài làm
35 Lê Trọng10 5 phút - 37 giây2016-07-05 15:45:28 1 Xem bài làm
36 VICTORY_Trần Minh Hiếu10 5 phút - 41 giây2016-05-15 19:49:37 1 Xem bài làm
37 234256110 6 phút - 4 giây2016-08-07 17:30:09 1 Xem bài làm
38 nguyen le khuong10 6 phút - 9 giây2016-08-29 20:11:48 1 Xem bài làm
39 Hoàng Thị Diệu Nhàn10 6 phút - 19 giây2016-08-04 22:14:33 1 Xem bài làm
40 Bảo Ngọc KNs10 6 phút - 20 giây2016-07-04 16:33:45 1 Xem bài làm
41 Nguyễn Thùy Dung10 6 phút - 25 giây2016-07-20 18:23:58 1 Xem bài làm
42 Hoàng Đức Minh10 6 phút - 33 giây2017-02-21 15:50:21 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Vũ Khê10 6 phút - 42 giây2017-05-03 15:12:02 1 Xem bài làm
44 Trương Đoàn Quang Huy10 6 phút - 49 giây2016-06-03 17:19:25 1 Xem bài làm
45 mon tran10 7 phút - 2 giây2016-07-27 09:34:51 1 Xem bài làm
46 tran hoang tu10 7 phút - 6 giây2016-05-14 18:16:16 1 Xem bài làm
47 Đoàn Cẩm Ly10 7 phút - 8 giây2016-07-21 08:22:08 1 Xem bài làm
48 Xpt 1410 7 phút - 12 giây2016-12-27 10:34:29 1 Xem bài làm
49 ĐỖ TUẤN HƯNG10 7 phút - 13 giây2017-04-15 16:00:04 5 Xem bài làm
50 hu hi10 7 phút - 18 giây2016-05-06 07:49:21 1 Xem bài làm