Lớp 7 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2095

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 12 giây2016-09-12 16:06:27 1 Xem bài làm
2 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 23 giây2016-09-12 14:57:17 1 Xem bài làm
3 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 31 giây2016-09-14 16:33:58 1 Xem bài làm
4 Legendary Bombardment10 1 phút - 34 giây2016-10-24 00:18:33 1 Xem bài làm
5 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 41 giây2016-09-12 15:49:35 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 45 giây2016-09-12 15:05:07 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 46 giây2016-09-12 15:27:28 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 3 giây2016-09-06 21:03:56 1 Xem bài làm
9 nobita9810 2 phút - 35 giây2016-08-06 10:02:36 1 Xem bài làm
10 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 40 giây2016-09-14 15:23:06 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Trương Nam10 2 phút - 53 giây2016-07-15 16:17:34 1 Xem bài làm
12 Đào Xuân Hùng10 3 phút - 11 giây2017-06-24 08:14:02 1 Xem bài làm
13 shinichi kudo10 3 phút - 13 giây2016-08-01 08:16:46 1 Xem bài làm
14 Trần Văn Đồng10 3 phút - 21 giây2016-08-03 20:40:51 1 Xem bài làm
15 Đào Trọng Chân10 3 phút - 23 giây2017-04-03 20:40:00 1 Xem bài làm
16 trần thị huệ10 3 phút - 27 giây2016-09-18 21:55:09 1 Xem bài làm
17 sakura10 3 phút - 38 giây2016-07-28 10:06:20 1 Xem bài làm
18 TFboys_Karry10 3 phút - 47 giây2016-05-09 15:00:35 1 Xem bài làm
19 Toàn Thanh10 3 phút - 52 giây2016-09-16 22:21:33 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Nho Dũng10 3 phút - 53 giây2016-07-24 10:13:19 1 Xem bài làm
21 Ngô Trần Hoàng Quân10 3 phút - 57 giây2016-07-29 11:13:54 3 Xem bài làm
22 Nguyễn Như Ý10 3 phút - 59 giây2016-05-16 10:30:42 1 Xem bài làm
23 băng băng10 4 phút - 12 giây2016-07-29 08:45:56 1 Xem bài làm
24 Lôi Long10 4 phút - 27 giây2016-08-11 20:12:56 1 Xem bài làm
25 Đinh Trọng Chiến10 4 phút - 36 giây2016-07-03 09:11:02 7 Xem bài làm
26 Nguyễn Vương Thuỳ Linh10 4 phút - 37 giây2016-08-06 20:47:13 3 Xem bài làm
27 Thúy Nguyễn10 4 phút - 42 giây2016-05-04 17:48:54 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Ngọc Trường10 4 phút - 55 giây2016-06-04 20:19:11 1 Xem bài làm
29 Tạ Văn sáng10 4 phút - 59 giây2016-07-16 09:56:29 1 Xem bài làm
30 Bùi Ngọc Phương Nghi10 5 phút - 1 giây2016-07-19 16:45:22 1 Xem bài làm
31 Nyn Nhy10 5 phút - 7 giây2016-05-12 19:03:58 1 Xem bài làm
32 VICTORY_Trần Thạch Thảo10 5 phút - 14 giây2016-06-23 19:30:24 4 Xem bài làm
33 Trương Thảo Sang10 5 phút - 23 giây2016-07-19 14:00:00 1 Xem bài làm
34 Lê Minh Anh10 5 phút - 26 giây2016-09-24 21:49:38 2 Xem bài làm
35 Master yi legend10 5 phút - 33 giây2016-05-01 14:00:35 1 Xem bài làm
36 Lê Trọng10 5 phút - 37 giây2016-07-05 15:45:28 1 Xem bài làm
37 VICTORY_Trần Minh Hiếu10 5 phút - 41 giây2016-05-15 19:49:37 1 Xem bài làm
38 234256110 6 phút - 4 giây2016-08-07 17:30:09 1 Xem bài làm
39 nguyen le khuong10 6 phút - 9 giây2016-08-29 20:11:48 1 Xem bài làm
40 Hoàng Thị Diệu Nhàn10 6 phút - 19 giây2016-08-04 22:14:33 1 Xem bài làm
41 Bảo Ngọc KNs10 6 phút - 20 giây2016-07-04 16:33:45 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Thùy Dung10 6 phút - 25 giây2016-07-20 18:23:58 1 Xem bài làm
43 Hoàng Đức Minh10 6 phút - 33 giây2017-02-21 15:50:21 1 Xem bài làm
44 Hiếu Nguyễn Phạm Đức10 6 phút - 40 giây2017-06-30 09:49:49 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Vũ Khê10 6 phút - 42 giây2017-05-03 15:12:02 1 Xem bài làm
46 Trương Đoàn Quang Huy10 6 phút - 49 giây2016-06-03 17:19:25 1 Xem bài làm
47 mon tran10 7 phút - 2 giây2016-07-27 09:34:51 1 Xem bài làm
48 tran hoang tu10 7 phút - 6 giây2016-05-14 18:16:16 1 Xem bài làm
49 Đoàn Cẩm Ly10 7 phút - 8 giây2016-07-21 08:22:08 1 Xem bài làm
50 Xpt 1410 7 phút - 12 giây2016-12-27 10:34:29 1 Xem bài làm