Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5439

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Trọng Minh Hoàng10 1 phút - 34 giây2016-04-06 16:33:38 1 Xem bài làm
2 phan quoc chien10 1 phút - 41 giây2016-04-07 14:43:15 1 Xem bài làm
3 phan quoc chien10 1 phút - 41 giây2016-04-06 16:50:46 1 Xem bài làm
4 Thành Trần Xuân10 1 phút - 42 giây2016-05-13 16:03:27 5 Xem bài làm
5 Phan Hoàng Quốc Huy10 1 phút - 42 giây2016-04-17 08:44:23 4 Xem bài làm
6 Đào Minh Tiến10 1 phút - 44 giây2016-12-09 13:36:29 2 Xem bài làm
7 doraemon10 1 phút - 47 giây2016-04-17 08:22:44 4 Xem bài làm
8 phan quoc chien10 1 phút - 47 giây2016-04-06 16:56:01 1 Xem bài làm
9 phan quoc chien10 1 phút - 48 giây2016-04-07 14:39:46 1 Xem bài làm
10 phan quoc chien10 1 phút - 51 giây2016-04-07 09:22:22 1 Xem bài làm
11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh10 1 phút - 54 giây2016-04-07 16:53:56 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Trọng Minh Hoàng10 1 phút - 55 giây2016-04-06 16:06:27 1 Xem bài làm
13 Nguyễn Ngọc Tuấn10 1 phút - 56 giây2016-05-06 11:55:49 6 Xem bài làm
14 phan quoc chien10 1 phút - 56 giây2016-04-07 09:06:23 1 Xem bài làm
15 Kẹo Dẻo10 1 phút - 57 giây2016-04-06 15:11:39 1 Xem bài làm
16 o0o Thanh o0o10 2 phút - 2 giây2016-06-20 19:42:56 10 Xem bài làm
17 John Cena RKO10 2 phút - 2 giây2016-04-19 21:35:51 2 Xem bài làm
18 Bùi Minh Duy10 2 phút - 3 giây2016-04-05 21:06:02 1 Xem bài làm
19 Phan Minh 5E10 2 phút - 5 giây2016-04-19 20:32:26 2 Xem bài làm
20 kazuto kiriyaga10 2 phút - 6 giây2016-12-25 16:34:41 1 Xem bài làm
21 Edogawa Conan10 2 phút - 9 giây2016-04-07 13:15:42 1 Xem bài làm
22 Bùi Minh Duy10 2 phút - 12 giây2016-04-05 21:02:54 1 Xem bài làm
23 Duc Chu Anh10 2 phút - 12 giây2016-04-06 21:57:06 1 Xem bài làm
24 kinomoto sakura10 2 phút - 15 giây2017-02-02 17:47:08 1 Xem bài làm
25 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 15 giây2016-05-21 19:55:20 1 Xem bài làm
26 Người Con Của Rồng10 2 phút - 16 giây2016-06-20 21:22:25 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Việt Thắng10 2 phút - 18 giây2016-04-19 18:26:36 1 Xem bài làm
28 vbjv10 2 phút - 18 giây2016-04-16 13:19:37 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Cao Cường10 2 phút - 19 giây2016-05-21 14:57:58 1 Xem bài làm
30 phan hoang quoc khanh10 2 phút - 20 giây2016-06-11 09:10:28 1 Xem bài làm
31 Tớ Là Hộp10 2 phút - 22 giây2016-04-07 12:56:06 1 Xem bài làm
32 Phạm Việt Dũng10 2 phút - 23 giây2016-06-29 17:54:01 1 Xem bài làm
33 Dương Thiện Nhân10 2 phút - 24 giây2016-04-05 20:29:17 1 Xem bài làm
34 The Lonely Cancer10 2 phút - 24 giây2016-05-06 20:22:27 1 Xem bài làm
35 Himewaka Ayumi10 2 phút - 24 giây2016-04-09 13:44:53 1 Xem bài làm
36 Bùi Minh Duy10 2 phút - 28 giây2016-04-05 20:59:51 2 Xem bài làm
37 Nguyễn Minh Tùng10 2 phút - 28 giây2016-07-06 17:56:58 1 Xem bài làm
38 nguyễn thị thu hương10 2 phút - 29 giây2016-04-07 16:50:43 1 Xem bài làm
39 Dương Thiện Nhân10 2 phút - 29 giây2016-04-05 21:05:53 1 Xem bài làm
40 hà hoàng anh kiệt10 2 phút - 30 giây2016-04-06 15:58:01 1 Xem bài làm
41 Phan Hoàng Chí Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-14 09:56:59 1 Xem bài làm
42 JOKER_Võ Văn Quốc10 2 phút - 33 giây2016-05-25 14:24:29 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Trung Thành10 2 phút - 35 giây2016-04-24 20:10:37 2 Xem bài làm
44 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 36 giây2016-09-11 17:19:47 1 Xem bài làm
45 DannySiv10 2 phút - 36 giây2017-01-06 12:51:25 1 Xem bài làm
46 Son Nguyen Cong10 2 phút - 37 giây2016-07-18 13:20:15 6 Xem bài làm
47 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 37 giây2016-05-22 13:34:48 1 Xem bài làm
48 Thái Thanh Tâm10 2 phút - 41 giây2016-04-27 05:46:59 2 Xem bài làm
49 Phạm Trường Giang10 2 phút - 44 giây2016-05-14 11:16:41 1 Xem bài làm
50 Nguyen Minh Tam10 2 phút - 46 giây2016-04-07 19:48:36 1 Xem bài làm