Lớp 5 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4462

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phí Phương Anh10 1 phút - 38 giây2017-03-31 17:02:37 1 Xem bài làm
2 Thành Trần Xuân10 1 phút - 42 giây2016-05-13 16:03:27 5 Xem bài làm
3 Đào Minh Tiến10 1 phút - 44 giây2016-12-09 13:36:29 2 Xem bài làm
4 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 1 phút - 51 giây2017-03-24 15:08:52 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Ngọc Tuấn10 1 phút - 56 giây2016-05-06 11:55:49 6 Xem bài làm
6 o0o Thanh o0o10 2 phút - 2 giây2016-06-20 19:42:56 10 Xem bài làm
7 Đoàn Gia Hiếu10 2 phút - 2 giây2017-03-03 08:39:04 1 Xem bài làm
8 Đỗ Bá Lâm10 2 phút - 2 giây2017-05-03 19:20:24 1 Xem bài làm
9 kazuto kiriyaga10 2 phút - 6 giây2016-12-25 16:34:41 1 Xem bài làm
10 Phạm Lê Công10 2 phút - 7 giây2017-03-11 17:16:22 1 Xem bài làm
11 Abarai Renji10 2 phút - 7 giây2017-03-20 08:31:35 1 Xem bài làm
12 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 2 phút - 15 giây2016-05-21 19:55:20 1 Xem bài làm
13 kinomoto sakura10 2 phút - 15 giây2017-02-02 17:47:08 1 Xem bài làm
14 Người Con Của Rồng10 2 phút - 16 giây2016-06-20 21:22:25 1 Xem bài làm
15 Nguyễn Cao Cường10 2 phút - 19 giây2016-05-21 14:57:58 1 Xem bài làm
16 phan hoang quoc khanh10 2 phút - 20 giây2016-06-11 09:10:28 1 Xem bài làm
17 Phạm Việt Dũng10 2 phút - 23 giây2016-06-29 17:54:01 1 Xem bài làm
18 Đảo Rồng10 2 phút - 23 giây2017-04-26 19:04:03 1 Xem bài làm
19 The Lonely Cancer10 2 phút - 24 giây2016-05-06 20:22:27 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Minh Tùng10 2 phút - 28 giây2016-07-06 17:56:58 1 Xem bài làm
21 Plants vs Zombies 210 2 phút - 29 giây2017-03-13 17:43:59 1 Xem bài làm
22 Phan Hoàng Chí Dũng10 2 phút - 31 giây2017-01-14 09:56:59 1 Xem bài làm
23 Kim Tae Hee10 2 phút - 32 giây2017-03-05 19:45:45 1 Xem bài làm
24 JOKER_Võ Văn Quốc10 2 phút - 33 giây2016-05-25 14:24:29 1 Xem bài làm
25 Nguyễn Thị Bảo Tiên10 2 phút - 34 giây2017-04-02 15:28:16 1 Xem bài làm
26 DannySiv10 2 phút - 36 giây2017-01-06 12:51:25 1 Xem bài làm
27 Đỗ Kim Lâm10 2 phút - 36 giây2016-09-11 17:19:47 1 Xem bài làm
28 Nguyễn Hiếu Nhân10 2 phút - 37 giây2016-05-22 13:34:48 1 Xem bài làm
29 Son Nguyen Cong10 2 phút - 37 giây2016-07-18 13:20:15 6 Xem bài làm
30 Đặng Bá Công10 2 phút - 41 giây2017-03-13 16:08:28 1 Xem bài làm
31 Phạm Trường Giang10 2 phút - 44 giây2016-05-14 11:16:41 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Thị Thu Hiền10 2 phút - 48 giây2016-06-19 21:14:11 1 Xem bài làm
33 Đặng Bá Công10 2 phút - 48 giây2017-03-04 15:30:58 1 Xem bài làm
34 hoang thi nhu quynh10 2 phút - 48 giây2016-05-08 20:22:40 1 Xem bài làm
35 Nguyễn Tuấn Anh10 2 phút - 49 giây2016-05-01 15:04:30 1 Xem bài làm
36 Lê Hoàng Tùng10 2 phút - 51 giây2016-06-02 17:26:05 1 Xem bài làm
37 Phan Hoa Vi Anh10 2 phút - 52 giây2017-02-14 19:31:22 1 Xem bài làm
38 Công chúa mặt trăng Feena fam Earthlight 6s10 2 phút - 54 giây2016-08-09 15:39:29 1 Xem bài làm
39 Đặng Lê Nguyệt Hà10 2 phút - 55 giây2016-05-11 21:38:16 3 Xem bài làm
40 Nguyễn Thành Trung10 2 phút - 56 giây2017-01-09 20:52:59 1 Xem bài làm
41 PHUONG THUY10 2 phút - 58 giây2017-03-12 21:45:52 1 Xem bài làm
42 diablo svip10 3 phút - 3 giây2017-02-23 20:38:45 1 Xem bài làm
43 Supper man10 3 phút - 4 giây2016-05-09 20:58:08 1 Xem bài làm
44 toan12310 3 phút - 6 giây2017-03-30 20:19:37 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Trung Hiếu10 3 phút - 7 giây2017-02-09 20:20:03 1 Xem bài làm
46 HATSUNE MIKU10 3 phút - 8 giây2017-03-11 20:10:54 1 Xem bài làm
47 Han Na Yeon10 3 phút - 10 giây2016-07-25 14:59:56 1 Xem bài làm
48 Trần Sỹ Nguyên10 3 phút - 11 giây2017-04-07 21:29:41 1 Xem bài làm
49 duong dep trai10 3 phút - 12 giây2016-05-15 08:08:11 1 Xem bài làm
50 Kaito Kid10 3 phút - 13 giây2016-05-06 20:14:03 1 Xem bài làm