Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 5284

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 48 giây2016-05-21 09:16:49 1 Xem bài làm
2 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 51 giây2016-10-10 12:41:14 1 Xem bài làm
3 sonicboom10 1 phút - 9 giây2016-05-12 15:42:22 1 Xem bài làm
4 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 11 giây2016-09-10 18:09:45 1 Xem bài làm
5 nguyen quang trung10 1 phút - 12 giây2016-05-02 17:33:01 3 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 13 giây2016-09-11 16:56:05 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 14 giây2016-09-10 18:44:10 1 Xem bài làm
8 cô bé nóng bỏng10 1 phút - 16 giây2016-11-15 12:53:08 1 Xem bài làm
9 Thành Trần Xuân10 1 phút - 16 giây2016-05-10 14:48:41 4 Xem bài làm
10 Victor Blade10 1 phút - 17 giây2016-05-24 18:32:48 1 Xem bài làm
11 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 17 giây2016-07-12 20:46:20 1 Xem bài làm
12 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 12:50:58 1 Xem bài làm
13 Dam Duyen Le10 1 phút - 19 giây2016-09-20 21:13:46 1 Xem bài làm
14 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 21 giây2016-09-10 19:55:20 1 Xem bài làm
15 con người bao dung10 1 phút - 23 giây2016-11-08 19:51:48 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 23 giây2017-01-18 18:19:50 1 Xem bài làm
17 Tran Quoc An10 1 phút - 25 giây2016-12-18 18:04:05 1 Xem bài làm
18 do hoang nguyen10 1 phút - 26 giây2017-01-03 21:50:43 6 Xem bài làm
19 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 31 giây2017-01-20 12:52:34 1 Xem bài làm
20 Lê Hoàng Tùng10 1 phút - 32 giây2016-06-02 17:30:17 1 Xem bài làm
21 Vũ Trần Minh Đức10 1 phút - 32 giây2017-07-19 11:01:28 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thị Phương10 1 phút - 33 giây2016-05-17 19:24:42 1 Xem bài làm
23 SONGOKU10 1 phút - 34 giây2016-05-28 15:32:07 1 Xem bài làm
24 Cuồng Song Joong Ki10 1 phút - 34 giây2016-08-21 19:55:17 1 Xem bài làm
25 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 34 giây2016-11-26 19:31:18 1 Xem bài làm
26 Lê Minh Hiếu10 1 phút - 35 giây2016-12-04 20:20:36 1 Xem bài làm
27 pham thi minh nhat10 1 phút - 36 giây2016-05-29 15:07:29 1 Xem bài làm
28 tong thi bao ngoc10 1 phút - 36 giây2016-12-11 21:07:56 1 Xem bài làm
29 I Dont No10 1 phút - 37 giây2016-09-23 14:44:31 1 Xem bài làm
30 sakura antena10 1 phút - 38 giây2016-06-29 08:33:58 1 Xem bài làm
31 Đinh Thị Nam10 1 phút - 38 giây2016-09-17 13:42:08 1 Xem bài làm
32 Không cần biết10 1 phút - 38 giây2016-08-15 11:45:06 4 Xem bài làm
33 Nguyễn Lê Hoàng Long10 1 phút - 38 giây2016-05-05 13:28:45 1 Xem bài làm
34 dao rong10 1 phút - 38 giây2016-05-12 19:44:40 1 Xem bài làm
35 danglehuy10 1 phút - 38 giây2016-05-23 10:41:35 1 Xem bài làm
36 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 40 giây2016-09-01 19:06:43 1 Xem bài làm
37 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 40 giây2016-09-01 20:30:53 1 Xem bài làm
38 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 40 giây2017-01-08 08:02:36 1 Xem bài làm
39 Trần Huy Hoàng10 1 phút - 41 giây2016-12-30 10:47:03 1 Xem bài làm
40 bùi huyền my10 1 phút - 41 giây2016-12-16 11:08:41 1 Xem bài làm
41 Do Manh10 1 phút - 42 giây2016-06-27 10:32:31 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Ngọc Hưng10 1 phút - 43 giây2016-06-03 07:51:55 1 Xem bài làm
43 Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu10 1 phút - 44 giây2016-07-11 05:44:05 2 Xem bài làm
44 a mi phò phò10 1 phút - 46 giây2016-06-22 13:49:03 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Hiếu Nhân10 1 phút - 46 giây2016-05-22 13:31:43 2 Xem bài làm
46 Đức Anh10 1 phút - 47 giây2016-05-14 10:06:22 1 Xem bài làm
47 Cô bé đáng yêu10 1 phút - 47 giây2016-12-30 22:52:31 1 Xem bài làm
48 Happy Birthday Yến10 1 phút - 48 giây2016-06-10 20:24:01 1 Xem bài làm
49 Đàm Thu Hường10 1 phút - 48 giây2016-06-23 17:14:12 1 Xem bài làm
50 Minh Hang Ao dai10 1 phút - 49 giây2017-07-27 20:16:54 8 Xem bài làm