Lớp 3 - Kiểm tra tháng 4 năm 2016 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 6419

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Phạm Cao Sơn10 0 phút - 48 giây2016-05-21 09:16:49 1 Xem bài làm
2 doraemon10 0 phút - 51 giây2016-04-11 09:28:58 6 Xem bài làm
3 Đỗ Duy Mạnh10 0 phút - 51 giây2016-10-10 12:41:14 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 1 phút - 6 giây2016-04-17 16:01:30 2 Xem bài làm
5 sonicboom10 1 phút - 9 giây2016-05-12 15:42:22 1 Xem bài làm
6 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 11 giây2016-09-10 18:09:45 1 Xem bài làm
7 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 13 giây2016-09-11 16:56:05 1 Xem bài làm
8 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 14 giây2016-09-10 18:44:10 1 Xem bài làm
9 Thành Trần Xuân10 1 phút - 16 giây2016-05-10 14:48:41 4 Xem bài làm
10 cô bé nóng bỏng10 1 phút - 16 giây2016-11-15 12:53:08 1 Xem bài làm
11 Trần Trọng Khoa10 1 phút - 17 giây2016-07-12 20:46:20 1 Xem bài làm
12 Victor Blade10 1 phút - 17 giây2016-05-24 18:32:48 1 Xem bài làm
13 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 17 giây2016-10-06 12:50:58 1 Xem bài làm
14 Dam Duyen Le10 1 phút - 19 giây2016-09-20 21:13:46 1 Xem bài làm
15 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 21 giây2016-09-10 19:55:20 1 Xem bài làm
16 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 22 giây2016-04-08 10:30:32 1 Xem bài làm
17 Đoàn Phương Thanh10 1 phút - 22 giây2016-04-07 21:06:30 1 Xem bài làm
18 Minh Hiền10 1 phút - 22 giây2016-04-07 13:35:28 1 Xem bài làm
19 Nguyễn Xuân Đức10 1 phút - 23 giây2017-01-18 18:19:50 1 Xem bài làm
20 con người bao dung10 1 phút - 23 giây2016-11-08 19:51:48 1 Xem bài làm
21 nguyễn tiến dũng10 1 phút - 23 giây2016-04-18 08:30:46 1 Xem bài làm
22 Tran Quoc An10 1 phút - 25 giây2016-12-18 18:04:05 1 Xem bài làm
23 do hoang nguyen10 1 phút - 26 giây2017-01-03 21:50:43 6 Xem bài làm
24 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 26 giây2016-04-12 14:56:56 1 Xem bài làm
25 Sơn Tùng Sky M_TP10 1 phút - 28 giây2016-04-08 19:58:03 1 Xem bài làm
26 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 29 giây2016-04-13 16:50:45 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Duy Hoàng10 1 phút - 31 giây2017-01-20 12:52:34 1 Xem bài làm
28 Lê Hoàng Tùng10 1 phút - 32 giây2016-06-02 17:30:17 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Thị Phương10 1 phút - 33 giây2016-05-17 19:24:42 1 Xem bài làm
30 Trần Đại Thành Danh10 1 phút - 34 giây2016-11-26 19:31:18 1 Xem bài làm
31 Cuồng Song Joong Ki10 1 phút - 34 giây2016-08-21 19:55:17 1 Xem bài làm
32 SONGOKU10 1 phút - 34 giây2016-05-28 15:32:07 1 Xem bài làm
33 Lê Minh Hiếu10 1 phút - 35 giây2016-12-04 20:20:36 1 Xem bài làm
34 Trần Thái Nguyễn Dương10 1 phút - 35 giây2016-04-20 16:02:05 3 Xem bài làm
35 tong thi bao ngoc10 1 phút - 36 giây2016-12-11 21:07:56 1 Xem bài làm
36 pham thi minh nhat10 1 phút - 36 giây2016-05-29 15:07:29 1 Xem bài làm
37 Nguyen Hung10 1 phút - 36 giây2016-04-15 10:30:31 1 Xem bài làm
38 I Dont No10 1 phút - 37 giây2016-09-23 14:44:31 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Tiến Dũng10 1 phút - 37 giây2016-04-06 08:47:19 1 Xem bài làm
40 Nguyen Anh Tung10 1 phút - 37 giây2016-04-05 21:28:05 1 Xem bài làm
41 sakura antena10 1 phút - 38 giây2016-06-29 08:33:58 1 Xem bài làm
42 danglehuy10 1 phút - 38 giây2016-05-23 10:41:35 1 Xem bài làm
43 dao rong10 1 phút - 38 giây2016-05-12 19:44:40 1 Xem bài làm
44 Nguyễn Lê Hoàng Long10 1 phút - 38 giây2016-05-05 13:28:45 1 Xem bài làm
45 Không cần biết10 1 phút - 38 giây2016-08-15 11:45:06 4 Xem bài làm
46 Đinh Thị Nam10 1 phút - 38 giây2016-09-17 13:42:08 1 Xem bài làm
47 Minh Nguyễn Cao10 1 phút - 39 giây2016-04-10 09:14:49 1 Xem bài làm
48 BUI THI HOANG DIEP10 1 phút - 40 giây2017-01-08 08:02:36 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Duy Thịnh10 1 phút - 40 giây2016-09-01 20:30:53 1 Xem bài làm
50 Cao Tuấn Anh10 1 phút - 40 giây2016-09-01 19:06:43 1 Xem bài làm