Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Tam đại con gà. Nhưng nó phải bằng hai mày.

Thảo luận