Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bảng số liệu thống kê ban đầu,bảng "tần số" và biểu đồ

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình học tập