Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hướng dẫn cách tạo học liệu OOC trên trang web http://olm.vn

1. Cấu trúc của một câu trắc nghiệm

Một câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 3 thành phần:

  • Lời dẫn.
  • Phương án trắc nghiệm.
  • Hướng dẫn giải (không bắt buộc).

Ví dụ: 

Câu trúc của một câu trắc nghiệm

2. Khung soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm

Khung soạn thảo bao gồm các nhóm nút chức năng như hình vẽ

Khung soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm

Ở hình trên thì:

Nút (1) để tạo phương án trắc nghiệm

Nút (2) chọn đáp án đúng

Nút (3) bỏ chọn đáp án đúng

Nút (5) nhập ô dữ liệu kết quả

Nút (5) tạo hướng dẫn làm bài

3. Tạo câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi trắc nghiệm được tạo trong kiểu nội dung trắc nghiệm. Ở phần thiết lập nội dung, click vào nút "Tạo mới", khi đó một khung soạn thảo hiện lên. Ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Điền thông tin về câu hỏi: Tiêu đề, lớp, học phần.

Bước 2: Nhập vào nội dung câu hỏi ở khung soạn thảo, bao gồm:

+ Nhập vào lời dẫn.

+ Nhập vào các phương án trắc nghiệm, mỗi phương án trắc nghiệm để 1 dòng.

+ Bôi đen các phương án trắc nghiệm rồi click vào nút (1) ở hình bên trên.

+ Click chuột lên phương án đúng, sau đó click vào nút (2) để đánh dấu. Trường hợp muốn hủy ta cũng làm tương tự nhưng click vào nút (3).

+ Click vào nút (5), một ô hiện ra để nhập vào hướng dẫn giải.

Bước 3: Click vào nút "Lưu lại" để lưu câu hỏi.

Hoàn thiện một câu hỏi trắc nghiệm

 

Phụ huynh có nhu cầu đăng ký học kèm trực tuyến với giáo viên OLM xem tại đây, hoặc liên hệ: 0966 971 996 (cô Quyên)