Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 1: Căn thức và rút gọn biểu thức

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

00 : 00
Hôm nay, bạn còn 20 lượt làm bài tập.
Hãy sử dụng trình duyệt Chrome để không bị lỗi trong quá trình học tập