Link bài học:
Thảo luận

Phan Châu Tú Uyên 30 tháng 3 lúc 12:26

full điểm

Nguyen Manh Tuan 19 tháng 3 lúc 20:19

full nốt

 

Phan Châu Tú Uyên 17 tháng 3 lúc 19:20

mình cũng full

NGUYỄN LÊ MINH THƯ 16 tháng 3 lúc 17:11

thanghoayeuchuc  ban nga☺♬

Nguyen Manh Tuan 19 tháng 3 lúc 20:16

để chết à