Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Chính tả: Có công mài sắt có ngày nên kim. Phân biệt bảng chữ cái c/k. Bảng chữ cái


 

Lưu ý: Bạn hãy đăng nhập để lưu lại lịch sử làm bài của mình!

00 : 00
Hôm nay, bạn còn 10 lượt làm bài tập.