Câu 1: Rút gọn các biểu thức sau:

\(a) A = \dfrac{7}{\sqrt{12}+\sqrt{5}}+\dfrac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}} \\ b) B = \dfrac{3-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}-\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+1}\\ c) C = \dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\ldots+\dfrac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}} \)

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

\(S = \sqrt{4-\sqrt{10-2\sqrt{5}}}-\sqrt{4+\sqrt{10-2\sqrt{5}}}\) 

Câu 3: Đơn giản các biểu thức sau:

$ P = \left(1+\dfrac{\sqrt{a}}{a+1} \right): \left(\dfrac{1}{\sqrt{a}-1}-\dfrac{2\sqrt{a}}{a\sqrt{a}+\sqrt{a}-a-1} \right) $

Đề thi này hiện chưa có hướng dẫn
Link bài học:
Thảo luận

Vũ lan Phương 18 tháng 3 2019 lúc 17:08

ss

vu tien dat 8 tháng 10 2018 lúc 17:53

Quả trứng có trước vì:

Con gà cũng giống con người, không phải tư dưng xuất hiện trên trái đất. Chúng ta đều được tiến hoá từ những tổ tiên xa xưa của mình. Theo đó, người ta giả định rằng, những con chim giống gà nhưng không phải là gà, sẽ đẻ ra những quả trứng có đôi chút đột biến trong bộ nhiễm sắc thể, từ đó tạo ra một sinh vật mới. Trải qua quá trình tiến hoá và thích nghi, kết hợp với sự thuần chủng và phối giống của con người, sinh vật mới này dần trở thành... con gà

Và tiện đây nhắc luôn.

ĐỪNG ĐĂNG CÂU HỎI LINH TINH Ở ĐÂY NỮA

tranvan phu 14 tháng 10 2018 lúc 16:37

quả trứng có trước

tranvan phu 14 tháng 10 2018 lúc 16:39

DUNG HOI LINH TINH

 

Đông Đông Lưu 7 tháng 8 2018 lúc 22:41

Chào Duong, em chụp ảnh gửi lên được em nhé. Thầy sẽ chấm trực tiếp trên đó.

sờ bướm chim 6 tháng 9 2018 lúc 20:58

thâyf có thể giải ta cho e duocj ko

Khuất Thị Mai Hoa 6 tháng 1 2019 lúc 21:38

ai giúp mình với