Nội dung sắp được phát hành

Link bài học:
Thảo luận
1

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 1. Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

 2. Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Tiếp

 3. Bài tập - Trắc nghiệm hệ thức lượng trong tam giác vuông

 4. Bài tập - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

2

Đường kính - Dây cung

 1. Đường kính và dây cung của đường tròn

 2. Bài tập trắc nghiệm - Đường kính và dây cung của đường tròn

 3. Bài tập về đường kính và dây cung của đường tròn

3

Vị trí tương đối của hai đường tròn và của đường thẳng và đường tròn

 1. Ví trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 2. Bài tập trắc nghiệm - Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

 3. Bài tập vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

 4. Vị trí tương đối của hai đường tròn

 5. Bài tập trắc nghiệm - Vị trí tương đối của hai đường tròn

 6. Bài tập vị trí tương đối giữa đường tròn và đường tròn

4

Tiếp tuyến của đường tròn

 1. Tiếp tuyến - Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

 2. Hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ một điểm nằm ngoài đường tròn

 3. Bài tập chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn đã cho

 4. Bài tập tính chất hai tiếp tuyến cùng xuất phát từ một điểm

5

Góc nội tiếp

 1. Góc nội tiếp

 2. Bài tập - Góc nội tiếp

 3. Bài tập về góc nội tiếp

5

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

 1. Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

 2. Trắc nghiệm - Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

 3. Bài tập góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

6

Tứ giác nội tiếp

 1. Tứ giác nội tiếp

 2. Bài tập tự luận về tứ giác nội tiếp

7

Chuyên đề Chứng minh tứ giác nội tiếp

 1. Phương pháp 1: Chứng minh tổng hai góc đối bằng 180 độ

 2. Phương pháp: Chứng minh tổng hai góc đối bằng 180 độ

 3. Phương pháp 2: Chứng minh hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh nối hai đỉnh còn lại hai góc bằng nhau

 4. Phương pháp: Chứng minh hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai điểm còn lại hai góc bằng nhau

 5. Phương pháp 3: Chứng minh góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện

 6. Phương pháp 3: Chứng minh góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện

8

Chuyên đề : Chứng minh đẳng thức tích các đoạn thẳng

 1. Bài toán trong các đề thi

9

Bài tập tổng hợp

 1. Bài tập tổng hợp