Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các loại tam giác đặc biệt

Các loại tam giác đặc biệt Các bài giảng

I/ Tam giác cân :

1) Khái niệm :

Cho\(\Delta ABC\)có AB = AC thì\(\Delta ABC\)cân tại A.Lúc đó,AB và AC là 2 cạnh bên,BC là cạnh đáy,góc B và góc C là 2 góc ở đáy,góc A là góc ở đỉnh

2) Tính chất :

- Có 2 góc ở đáy bằng nhau và đều nhọn.

3) Dấu hiệu nhận biết :

- Có 2 cạnh bằng nhau hoặc 2 góc bằng nhau.

II/ Tam giác vuông cân :

1) Khái niệm :

- Là tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng nhau

2) Tính chất :

- 2 góc nhọn đều bằng 450

- Cạnh huyền gấp\(\sqrt{2}\)lần cạnh góc vuông.

3) Dấu hiệu nhận biết :

- Tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng 450

- Tam giác có 2 góc bằng 450

- Tam giác cân có cạnh đáy gấp\(\sqrt{2}\)lần cạnh bên

- Tam giác cân vuông ở đỉnh.

- Tam giác vuông có cạnh huyền gấp\(\sqrt{2}\)lần 1 cạnh góc vuông.

- Tam giác cân có góc ở đáy là 450

III/ Tam giác đều :

1) Khái niệm :

- Là tam giác có 3 cạnh bằng nhau

2) Tính chất:

- 3 góc bằng nhau và bằng 600

3) Dấu hiệu nhận biết :

- Tam giác có 3 cạnh bằng nhau

- Tam giác có 3 góc bằng nhau

- Tam giác có 2 góc 600

- Tam giác cân có 1 góc 600

Phụ huynh có nhu cầu đăng ký học kèm trực tuyến với giáo viên OLM xem tại đây, hoặc liên hệ: 0966 971 996 (cô Quyên)