Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bài 18: Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Đề bài

Câu 1

Hai vật chuyển động với vận tốc không đổi trên một đường tròn có bán kính 20m, xuất phát cùng một lúc từ một điểm. Nếu chúng chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 giây lại gặp nhau, nếu chúng chuyển động ngược chiều thì cứ sau 4 giây lại gặp nhau. Hãy tính vận tốc của mỗi vật?

Câu 1

Anh Nam đi xe đạp từ A đến C. Trên quãng đường AB ban đầu (B nằm giữa A và C) anh Nam đi với vận tốc không đổi là a (km/h) và thời gian đi từ A đến B là 1,5 giờ. Trên quãng đường BC còn lại, anh Nam đi chậm dần đều với vận tốc tại thời điểm t ( tính bằng giờ) kể từ B là \(v = -8t+a\) (km/h). Quãng đường đi được từ B đến thời điểm t đó là \(S = -4t^2+at\). Tính quãng đường AB biết rằng đến C xe dừng hẳn và quãng đường BC dài 16km.

Câu 1

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 140 (m). Tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của khu vườn là \(\dfrac{5}{2}\). Để thuận tiện cho việc chăm sóc, thu hoạch và đi lại trong khu vườn, người ta làm một lối đi xung quanh khu vườn dọc theo chiều rộng x (m) và chiều dài y (m). Biết rằng x = 2y và diện tích phần đất còn lại sau khi đã làm lối đi là 828 \(m^2\)(như hình vẽ bên dưới). Tính tỉ số k giữa chu vi của phần đất còn lại và chu vi ban đầu của khu vườn này.

 

Câu 1

Một đội xe chở 120 tấn hàng. Để tăng sự an toàn nên đến khi thực hiện, đội xe được bổ sung 4 chiếc xe, lúc này số tấn hàng của mỗi xe chở ít hơn số tấn hàng của mỗi xe dự định chở là 1 tấn hàng. Tính số tấn hàng của mỗi xe dự định chở, biết số tấn hàng của mỗi xe chở dự định là bằng nhau, khi thực hiện là bằng nhau.

Câu 1

Cho hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì 5 giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ rồi đóng lại, sau đó mở vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì ta được \(\dfrac{1}{4}\) bể nước. Hỏi nếu mở riếng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu?

Câu 1

Một hội trường có 300 ghế ngồi ( loại ghế một người ngồi ) được xếp thành nhiều dãy với số lượng ghế mỗi dãy là như nhau để tổ chức một sự kiện. Vì số người dự kiến đến 351 người nên người ta phải xếp thêm 1 dãy ghế có số lượng ghế như dãy ghế ban đầu và sau đó xếp thêm vào mỗi dãy 2 ghế (kể cả dãy ghế xếp thêm) để vừa đủ mỗi người một ghế. Hỏi ban đầu hội trường có bao nhiêu dãy ghế?

Bài làm

Hãy đăng nhập để làm bài!

Đăng nhập

00:00:00