Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Câu 1:

a. Hoạt động giao tiếp diễn ra giữa nhân vật vua Trần và các bô lão.

Hai bên có quan hệ vua - tôi với nhau.

Khi giao tiếp, bề tôi (bô lão) dùng từ ngữ tôn kính: "xin", "thưa".

Còn vua Trần vị thế cao hơn, lắng nghe và suy xét sự việc, vị vua dùng nhiều câu tỉnh lược thành phần chủ ngữ: "Vậy nên liệu tính sao đây?", "Nên hòa hay nên đánh?".

b. Trong hoạt động giao tiếp, các nhân vật giao tiếp lần lượt đổi vai cho nhau:

- Khi vua Trần hỏi thì vua Trần trong vai người nói, bô lão trong vai người nghe.

- Khi các bô lão trả lời thì vua Trần trong vai người nghe, bô lão trong vai người nói.

c. Hoạt động giao tiếp diễn ra tại điện Diên Hồng, vua Trần muốn hỏi ý kiến của các bô lão để đối phó với tình thế, nguy cơ xâm lược của quân Nguyên Mông.

d. Hoạt động giao tiếp hướng vào nội dung: bàn kế sách đối phó với quân xâm lược.

e. Mục đích của cuộc giao tiếp: thống nhất sách lược đối phó với quân Nguyên Mông, cuộc giao tiếp đã đạt được mục đích.

Câu 2:

a. Hoạt động giao tiếp trong bài Tổng quan văn học Việt Nam:

- Người nói (viết) là tác giả cuốn sách (tác giả bài viết), là người có vốn sống, vốn hiểu biết sâu rộng và am hiểu về lĩnh vực văn học.

- Người nghe (đọc): học sinh, giáo viên, là những đối tượng cần tiếp thu những tri thức ấy.

b. Hoạt động giao tiếp được tiến hành một cách có tổ chức, theo kế hoạch của nhà trường.

c. Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực văn học với đề tài "Tổng quan văn học Việt Nam", có các nội dung:

- Các bộ phận hợp thành nền văn học Việt Nam.

- Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.

- Con người Việt Nam trong văn học.

d. Hoạt động giao tiếp này nhằm mục đích:

- Xét từ phía người viết: nhằm mục đích cung cấp cái nhìn tổng quan về những vấn đề tổng quan của văn học Việt Nam.

- Xét từ phía người đọc: tiếp nhận và lĩnh hội những tri thức cơ bản về văn học Việt Nam. Đồng thời nhằm nâng cao các kĩ năng nhận thức, đánh giá vấn đề và tạo lập văn bản.

e. Đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ:

- Dùng nhiều từ ngữ của chuyên ngành văn học.

- Văn bản có kết cấu rõ ràng, mạch lạc, chặt chẽ với các đề mục, luận điểm, dẫn chứng thuyết phục.

 

 

Thảo luận