Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

19 tháng 3 lúc 6:43

X : 32,1 = 34,7

X           = 34,7 x 32,1

X           =  1113,87

19 tháng 3 lúc 11:21

X : 32,1 = 34,7

X           = 34,7 x 32,1

X           =  1113,87

2 tháng 3 2022 lúc 21:45

\(=3\cdot32.1-3\cdot6.32+7\cdot32.1+3\cdot0.32\)

\(=32.1\cdot10-3\cdot6=321-18=303\)

2 tháng 3 2022 lúc 21:46

C=303

23 tháng 11 2016 lúc 21:18

Tôi cũng có đề bài đó nhưng là 32,1-6,32

Kết quả là  303

20 tháng 11 2016 lúc 10:52

= 3 x 32,1 - 3 x 6,32 + 7 x 32,1 + 3 x 6,32

= 32,1 x (3 + 7) + 6,32 x (3 - 3)

= 321 + 0

=321 

4 tháng 3 2022 lúc 19:48
Dài thế?? ?? ??
4 tháng 3 2022 lúc 20:01

huhu dài quá à

4 tháng 12 2016 lúc 14:03

1.321

2.19048.6

3.7610

1 tháng 8 2017 lúc 14:16

a) 3 x ( 33,1 - 6,32 ) + 7 x 32,1 + 3 x 0,32

= 3 x 26,78 + ( 7 x 10,7 ) x 3 + 3 x 0,32

= 3 x 26,78 + 74,9 x 3 + 3 x 0,32

= 3 x ( 26,78 + 74,9 + 0,32 )

= 3 x 102

= 306

15 tháng 7 2019 lúc 10:28

b) 412,326 - 313,17 + 254,49 - 12,326 + 113,17

= (413,326 - 12,326) - (313,17 - 113,17) + 254,49

= 401 - 200 + 254,49

= 201 + 254,49

= 455,49

c) 

9 tháng 4 2016 lúc 17:46

Số cần tìm là:

32,1 x 0,1= 3, 21

Đáp số: 3,21

9 tháng 4 2016 lúc 17:44

32,1x0,1=3,21

Câu 1: Hình tam giác có độ dài đáy là 2,6dm và chiều cao là 1,5dm thì diện tích là:          A.   2.05dm2          B.   8,2 dm2           C.   1,95 dm2         D.   7,8 dm2Câu 2: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5 m và diện tích là 11050 dm2. Chiều cao của hình tam giác:          A. 51 dm                B.   50 dm              C.   53 dm              D.   52 dmCâu 3: Một hình thang có diện tích bằng 48,65m2 và chiều cao bằng 2,5m. Tính trung bình cộng độ dài hai...
Đọc tiếp

Câu 1: Hình tam giác có độ dài đáy là 2,6dm và chiều cao là 1,5dm thì diện tích là:

          A.   2.05dm2          B.   8,2 dm2           C.   1,95 dm2         D.   7,8 dm2

Câu 2: Hình tam giác có cạnh đáy 42,5 m và diện tích là 11050 dm2. Chiều cao của hình tam giác:

          A. 51 dm                B.   50 dm              C.   53 dm              D.   52 dm

Câu 3: Một hình thang có diện tích bằng 48,65m2 và chiều cao bằng 2,5m. Tính trung bình cộng độ dài hai cạnh đáy?

A.    3,75m              B. 7,5m                     C. 10,15m           D. 19,46m

Câu 4: Một tam giác vuông có diện tích bằng  cm2 và một cạnh góc vuông bằng  cm. Tính cạnh góc vuông còn lại?

          A.   cm               B.   cm                C.   cm                D.   cm

Câu 5: Một mảnh vườn hình thang (xem hình vẽ) người ta sử dụng 45% diện tích để trồng ngô. Tính diện tích phần còn lại?                        A              40m         B

          A.   450m2             C.   45 dm2           

          B.   550 m2                   D.   55 dm2                        20m

                                                                       D            60m                    C

2
1 tháng 5 2022 lúc 9:20

giups minhf voiws

1 tháng 5 2022 lúc 9:21

C nha bn