Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

24 tháng 5 2016 lúc 14:32
Trong một phép chia,nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới
24 tháng 5 2016 lúc 14:37

Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới.

6 tháng 9 2015 lúc 18:04

Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới.

 

24 tháng 7 2016 lúc 7:06

Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới.

Ta có: Số bị chia : số chia = thương

 Mà Số bị chia : 2 lần số chia = thương : 2

Vậy nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2 lần so với thương của phép chia mới.

21 tháng 9 2015 lúc 21:49

2 lần

VD:   8:2=4

        8:4=2

=>  4:2=2

5 tháng 9 2015 lúc 11:10

đáp số 2 lần cho tớ đúng  nhéDuy Ân

5 tháng 9 2015 lúc 11:11

2 lần

22 tháng 9 2015 lúc 18:54

Trong một phép chia, nếu ta gấp đôi số chia thì thương của phép chia cũ gấp 2  lần so với thương của phép chia mới.