Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

20 tháng 9 lúc 11:48

Khi thêm 10 bi xanh thì số bi xanh và đỏ có trong hộp là: 80 + 10 = 90 (viên bi)

Ta có sơ đồ:

Bi xanh |--|--|--|--|

                              } 90 viên bi

Bi đỏ    |--|--|--|--|--|

Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần)

Số bi xanh là: 90 : 9 x 4 = 40 (viên bi)

Số bi đỏ là: 90 - 40 = 50 (viên bi)

24 tháng 10 2016 lúc 10:27

Ta thấy : số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần viên bi đỏ là:

Số bi xanh lúc đầu Tí có là: 60 : 5 = 12 ( viên )

Vậy lúc đầu Tí có 60 bi đỏ và 12 bi xanh.

Vì 30 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí ko có quá 80 viên.

k nha Aino Megumi ll Cure Lovely

17 tháng 3 2020 lúc 16:58

GẤP LẮM NHA MỌI NGƯỜI! AI ĐÚNG MÌNH K CHO! NHANH NHẤT NỮA NHÉ!<SORRY VÌ ĐÃ VIẾT SAI Ở TRÊN>

17 tháng 3 2020 lúc 17:38

thôi mình không cần nũa đâu nha cảm ơn mọi người

19 tháng 4 2015 lúc 19:46

Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.
Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.
Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:
Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:
Số bi xanh của Tí lúc đầu là : 60 : 5 = 12 (viên)
Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.
Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

Like nha bạn!!!!!!
 

3 tháng 7 2016 lúc 17:31

Lúc đầu số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng 1/5 số bi đỏ. Sau khi thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh hay số bi xanh bằng 1/4 số bi đỏ.

Vậy 3 viên bi xanh ứng với: 

    1/4 – 1/5 = 1/20 (Số bi đỏ lúc đầu)

Số bi đỏ lúc đầ của Nam là: 

     3 : 1/20 = 60 (viên) 

Số bi xanh lúc đầu của Nam là: 

      60 : 5 = 12 (viên) 

             Đáp số: 12 viên bi xanh; 60 viên bi đỏ

Xyz OLM
Xyz OLM CTVHS VIP
9 tháng 3 2020 lúc 18:12

Gọi số bi xanh là b ; số bi đỏ là a

Theo bài ra ta có : a = 5 x b (1)

a = (b + 3) x 4 (2)

Từ (1) và (2) 

=> 5 x b = (b + 3) x 4

=> 5 x b = 4 x b + 12

=> 5 x b - 4 x b = 12

=> b = 12

=> a = 12 x 5 = 60

Vậy Tí có : 12 viên bi xanh ; 60 viên bi đỏ

9 tháng 3 2020 lúc 18:26

Giải:

Ta thấy số bi xanh lúc đầu bằng \(\frac{1}{5}\) số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng \(\frac{1}{4}\) số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với phần của số bi đỏ là :
 

\(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}=\frac{1}{20}\) ( số bi đỏ lúc đầu)

Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:

\(3:\frac{1}{20}=60\) ( viên)

Số bi xanh của Tí lúc đầu là:

\(60:5=12\) ( viên)

Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.

Vì 60+12=72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.

Chúc bạn học tốt!

15 tháng 8 2018 lúc 7:06

Ta thấy: Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.

Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.

Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là:Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là:

Số bi xanh của Tí lúc đầu là : 60 : 5 = 12 ( viên )

Đáp số : 12 viên bi xanh

60 viên bi đỏ
 

15 tháng 8 2018 lúc 7:08

Gọi số bi đỏ là a, bi xanh là b ( a; b khác 0 )

=> a = 5b 

và a = 4 ( b + 3 )

=> 5b = 4b + 12 ( thay a = 5b từ biểu thức đầu tiên )

=> 5b - 4b = 12

=> b = 12

=> a = 12 x 5 = 60

Vậy, số bi đỏ là 60, bi xanh là 12

12 tháng 12 2015 lúc 13:30

Ta thấy : Số bi xanh lúc đầu bằng 1/5 số bi đỏ.
Sau khi Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi xanh lúc đó bằng 1/4 số bi đỏ.
Do đó 3 viên bi ứng với số phần của số bi đỏ là :
Vậy số bi đỏ của Tí lúc đầu là :
Số bi xanh của Tí lúc đầu là : 60 : 5 = 12 (viên)
Vậy lúc đầu Tí có 60 viên bi đỏ và 12 viên bi xanh.
Vì 60 + 12 = 72 nên kết quả này thỏa mãn giả thiết về số bi của Tí không có quá 80 viên.