Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

POP POP
POP POP CTVVIP
27 tháng 5 lúc 10:02

Số bé nhất trong dãy chia hết cho 7: 7

Số lớn nhất trong dãy chia hết cho 7: 2023

Số các số chia hết cho 7: (2023 -7):7+1= 289 (số)

Anh nghĩ đề hỏi số chữ không phải chữ số em ạ

27 tháng 5 lúc 10:05

có 289 số chia hết cho 7

 

10 tháng 4 2016 lúc 8:07

Từ 1 đến 2010 có:

    ( 2010 - 1 ) : 1 + 1 = 2010 ( số )

Số các số từ 1 đến 2010 chia hết cho 5 là:

    ( 2010 - 5 ) : 5 + 1 = 402 ( số )

Số các số từ 1 đến 2010 không chia hết cho 5 là:

    2010 - 402 = 1608 ( số )

        Đ/s: 1608 số 

10 tháng 4 2016 lúc 7:55

nhung so co chu cuoi la ;2 ; 3; 1 ; 4 ; 6;7;8;9

10 tháng 10 2017 lúc 19:52

a,  Số lớn nhất chia hết cho 5 và 7 là 1995 , số bé nhất chia hết cho 5 và 7 là 35.

      Vậy có tất cả các số chia hết cho cả 5 và 7 là :

                   ( 1995 - 35 ) : 35 + 1 = 57

                                Đ/S:57                     

10 tháng 10 2017 lúc 18:11

mk cũng có cùng câu hỏi với bn 

18 tháng 3 2016 lúc 15:22

trên vio đúng ko 

1. có 4 số nhé :21,42,63,84

2.chỉ cần lấy số cuối chia cho 99 thôi = 1 bạn nhé

3.cách làm nè : 19x2+1=39 ;(2015+39):2=1027

4. có 9000 số có 4 chữ số và số lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 là 9995 số bé nhất có 4 chữ số chia hết cho 5 là 1000

ta lấy (9995-1000):"k.c" là 5 +1= 1800 chia hết cho 5 

lấy 9000 số có 4 chữ số - đi số các số hạng chia hết cho 5 là 1800 = 7200

DỄ ỢT

18 tháng 3 2016 lúc 15:08

1.4

2.1

3.1027

4.7201

k cho mk nha!Chắc chắn 100%

25 tháng 11 2016 lúc 10:29

HONG BIET

15 tháng 2 2016 lúc 6:24

Có 401 số chia hết cho 5 duyệt nha olm

15 tháng 2 2016 lúc 9:06

401

ủng hộ nha

1.Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà mỗi số không có chữ số 5? 2.Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục không lớn hơn chữ số hàng đơn vị? 3.Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 viết được bao nhiêu số lẻ có ba chữ số khác nhau? 4.Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, chia hết cho 4 và tận cùng bằng 4? 5.Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7 viết được bao nhiêu số chẵn có...
Đọc tiếp

1.

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà mỗi số không có chữ số 5?

 

2.

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục không lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

 

3.

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 viết được bao nhiêu số lẻ có ba chữ số khác nhau?

 

4.

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, chia hết cho 4 và tận cùng bằng 4?

 

5.

Từ các chữ số 1, 2, 4, 5, 7 viết được bao nhiêu số chẵn có ba chữ số khác nhau?

 

6.

Hỏi có bao số có 4 chữ số được lập từ các chữ số 1;2;3;4 mà có ít nhất 2 chữ số giống nhau?

 

7.

Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà hiệu các chữ số là 4?

 

8.

Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số, chia hết cho 3?

 

9.

Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?

 

10.

Từ bốn chữ số 0; 3; 2; 1. Lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau từ bốn chữ số đã cho?

 

3
15 tháng 8 2017 lúc 20:36

Caau1 :

  Trong hệ thập phân có 10 chữ số 0, 1, 2, ....9. Số tự nhiên không chia hết cho 5 là các số có hàng đơn vị khác 0 và 5. 
Vì số tự nhiên đó có các chữ số khác nhau, nên: 
+ Nếu số có 1 chữ số thì có 8 số (trừ 0 và 5) 
+ Nếu số có 2 chữ số thì có 8 cách chọn hàng đơn vị (trừ 0 và 5), có 8 cách chọn chữ số hàng chục (trừ 0 và chữ số đã chọn hàng đv). Tổng cộng có 8 x 8 = 8 mũ 2 = 64 số 
+ Nếu số có 3 chữ số thì có 8 cách chọn hàng đơn vị (trừ 0 và 5), có 8 cách chọn chữ số hàng trăm (trừ 0 và chữ số đã chọn hàng đv), có 8 cáh chọn chữ số hàng chục (trừ 2 chữ số đã chọn ở hàng trăm và hàng đv. Tổng cộng có 8 x 8 x 8 = 8 mũ 3 = 512 số 
..............xin chữa lại: 
+ Nếu số có 4 chữ số thì có 8 x 8 x 7 x 8 số 
+ Nếu số có 5 chữ số thì có 8 x 8 x 7 x 6x 8 số 

+ Nếu có 10 chữ số thì có 8 x 8 x 7x 6 x 5 x 4x3x2x1x8 số khác nhau không chia hết cho 5.

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

15 tháng 8 2017 lúc 20:37

Câu 2 :

số các số có chữ số hàng chục trùng với chữ số hàng đơn vị : 9 số ( tương ứng với 9 chữ số 1, 2,...., 9 ) 

nếu chữ số hàng chục là x thì số các số có hàng chục là x và có số hàng đơn vị nhỏ hơn cũng là x ( vì số các số tự nhiên liều trước của 1 số, kể cả số 0 bằng chính số đó ) 

vậy nên số các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 ( số ) 
vậy có tất cả 45 tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị

~~~~~~~~~~~ai đi ngang qua nhớ để lại k ~~~~~~~~~~~~~

 ~~~~~~~~~~~~ Chúc bạn sớm kiếm được nhiều điểm hỏi đáp ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~ Và chúc các bạn trả lời câu hỏi này kiếm được nhiều k hơn ~~~~~~~~~~~~

24 tháng 10 2015 lúc 15:24

5.Trường hợp 1 chữ số tận cùng là 0:

có 1 cách chọn hàng đơn vị,9 cách chọn hàng trăm , 8 cách chọn hàng chục.Tổng là 9 nhân 8 nhân 1 = 72 số

trường hợp 2 chữ số tận cùng là 5:

1 cách chọn hàng đơn vị,8 cách chọn hàng trăm và 9 cách chọn hàng chục.tổng là 8 nhân 8 nhân 1 =64

có tất cả các số có 3 chữ số khác nhau chia hết cho 5 là

72+64=136

Đ/S:136 số

31 tháng 1 2016 lúc 10:10

có tất cả 136 số nhé bạn