Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

26 tháng 1 lúc 12:45

Ta thấy ngay EB = FD = 35 x 2 = 70 (cm)

Vậy thì diện tích hình (3) là: 70 x 70 = 4 900 (cm2) = 49 (dm2)

Ta thấy ngay, diện tích hình chữ nhật 1 và diện tích hình chữ nhật 2 bằng nhau và bằng:

                  (63 - 49) : 2 = 7 (dm2) = 700 (cm2)

Vậy AE = AF = 700 : 70 = 10 (cm)

Vậy cạnh mặt bàn dài là: 70 + 10 = 80 (cm)

22 tháng 10 2018 lúc 21:10

Ta chuyển lọ hoa vào góc bàn như hình vẽ:

ABCDEF123

Ta thấy ngay EB = FD = 35 x 2 = 70 (cm)

Vậy thì diện tích hình (3) là: 70 x 70 = 4 900 (cm2) = 49 (dm2)

Ta thấy ngay, diện tích hình chữ nhật 1 và diện tích hình chữ nhật 2 bằng nhau và bằng:

                  (63 - 49) : 2 = 7 (dm2) = 700 (cm2)

Vậy AE = AF = 700 : 70 = 10 (cm)

Vậy cạnh mặt bàn dài là: 70 + 10 = 80 (cm)

Đây là nguồn câu hỏi tương tự

bn hãy vào câu hỏi tương tự để xem câu trả lời của chị quản lý hoàng thị thu huyền nhé

5 tháng 2 2017 lúc 14:24

cạu ket ban voi to  nhe

5 tháng 2 2017 lúc 14:29

i don'n know

3 tháng 4 2018 lúc 5:31

gọi chiều dài của mặt bàn là x

=> cạnh lọ hoa là x+7

ta có : (x+7)^2=x^2+14x+49=63

=>x^2+14x=14

x=\(-7-3\sqrt{7}\)

11 tháng 10 2018 lúc 16:35

Em tham khảo bài tương tự tại đây nhé:

Câu hỏi của Lê Duy Hoàng - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

20 tháng 2 2016 lúc 7:39

20 cm

tyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyuiouioooooooooppppppp

20 tháng 2 2016 lúc 7:40

20 cn

tttttttuuuuuuuuuuuu

15 tháng 4 2022 lúc 21:15

anh em copy link này lên youtube xem rồi đăng kí nhe cảm ơn

https://www.youtube.com/shorts/hhpTDItpePY

cảm ơn rất nhiều luôn

25 tháng 10 2017 lúc 17:51

Diện tích của mặt bàn hình vuông là:

90 x 90 = 8100 (cm²) = 0,81 (m²)

Đáp số: 0,81 m²

25 tháng 10 2017 lúc 17:52
diện tích là:90×90=8100
15 tháng 4 2022 lúc 21:25

mk cần gấp

 

 

20 tháng 10 2016 lúc 19:10

DIỆN TÍCH LÀ 

90X90=8100 CM

ĐỔI 8100CM=81 M 

DS

CHÚC BẠN HỌC TỐT

20 tháng 10 2016 lúc 19:11

Diện tích mặt bàn là :

   90.90=1800(cm2) = 0,18m2

               Đáp số : 0,18m2