Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

27 tháng 1 lúc 12:16

loading...

Nguồn: https://toploigiai.vn/so-do-tu-duy-sinh-10-bai-17-ngan-gon-chan-troi-sang-tao.

Bạn có thể sao chép link để xem hình ảnh to rõ hơn nhé 

20 tháng 9 2021 lúc 8:56

undefined

 
27 tháng 9 2021 lúc 22:40

bạn j đó dg hk lp 10 à :)

 

10 tháng 10 2021 lúc 20:43

?

22 tháng 11 2021 lúc 20:20

- Cấu trúc khảm: Màng được cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, trên đó có điểm thêm các phân tử prôtêin và các phân tử khác. Ở các tế bào động vật và người còn có nhiều phân tử colestêron làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin của màng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài. 
- Cấu trúc động: do lực liên kết yếu giữa các phân tử phôtpholipit, phân tử photpholipit có thể chuyển động trong màng với tốc độ trung bình 2mm/giây, các prôtêin cũng có thể chuyển động những chậm hơn nhiều so với phôtpholipit. Chính điều này làm tăng tính linh động của màng. 

21 tháng 1 lúc 12:50

Đáp ứng của tế bào trong trường hợp này là tăng cường phiên mã, dịch mã