Khách
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Gọi 2 số cần tìm là \(a,b\left(a>b\right)\), ta có:

\(a+b=102\)

\(a+10b=417\)

\(\Rightarrow9b=\left(a+10b\right)-\left(a+b\right)\)

\(\Rightarrow9b=417-102=315\)

\(\Rightarrow b=315:9=35\)

Mà \(a+b=102\) nên \(a=102-b=102-35=67\)

Vậy số lớn là 67

25 tháng 6 2021 lúc 15:50

Gọi số là là A, số bé là B

Ta có: A + B = 102 (1)

Khi thêm chữ số 0 vào bên phải số bé, ta được: 10.B

=> A + 10.B = 417 (2)

(1)(2) => A = 67, B = 35

25 tháng 6 2021 lúc 15:51

Số bé là : 
 ( 417 - 102 ) : 9 = 35
Số lớn là:
 102 - 35 =67
            Đ/s:.......

28 tháng 9 2015 lúc 12:19

gọi số lớn là a ;số bé là b

khi thêm số 0 vào bên phải 1 số thì số đó tăng gấp 10 lần số cũ

ta có :a+b=102; a+10b=417

=>a+10b-a-b=417-102=315

=>9b=315

=>b=315:9=35

=>số lớn là 67

7 tháng 10 2015 lúc 11:08

67

đg tich cho cudo sinnichi

nó toàn xin li  ke

7 tháng 10 2015 lúc 11:12

keo ngot ko quá chuẩn men

18 tháng 7 2015 lúc 18:17

tự hỏi tự trả lời

bn hài ghê

18 tháng 7 2015 lúc 19:27

bạn ấy đâu cố ý đâu chỉ là muốn nói kết quả xem đúng ko mà  agle

20 tháng 10 2015 lúc 15:36

gọi a là số bé b là số lớn

a + b = 102 ; a0 + b = a x 10 + b = 417

=> 10a + b - ( a + b ) = 315

=> 10a + b - a - b = 315 => ( 10a - a ) + ( b - b ) = 315

=> 9a = 315 => a = 35 => b = 102 - 35 = 67

vậy số đó là 67

chắc thế

20 tháng 10 2015 lúc 15:36

Gọi 2 số cần tìm là a và b, a < b và 2 số khác 0.

Ta có: a + b = 102 (*)

10.a + b = 417  (**)

Lấy (**) trừ (*), ta có:

9.a = 417 - 102 = 315

=> a = 315 : 9 = 35

=> b = 102 - 35 = 67

Vậy số lớn là 67.

18 tháng 9 2015 lúc 21:19

Gọi số lớn là a

Số bé là 102 - a

Ta có (102 - a).10 + a = 417

1020 - 10a + a = 417

9a = 603

a = 67

Vậy số lớn là 67

18 tháng 9 2015 lúc 21:16

Gọi số bé là a
Theo đề bài ta có số lớn là 102-a.
Thêm số 0 vào bên phải số bé 10a
Tổng mới là 417  10a+102-a=417
9a=315
a=35

1 tháng 1 2016 lúc 10:09

SL: 67 SB:35

tick đi bạn